Karawitan Condhong Raos»
Evergreen Club Contemporary Gamelan»
GENDING MAT-MATAN»
Surakarta Sekaten Gamelan»
Karawitan Tunggul Raras Irama»
Keluarga Karawitan Surakarta»
JAVA The Jasmine Isle: Gamelan Music»
Ki Sugeng Sabdo Adji»
Gamelan of Java»
Ngatirah»
JAVA Court Gamelan, Vol. III»
KHP Kridhamardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat»
Sarwo Laras»
Karawitan Gumregah»
Musicians of Kraton Surakarta»
Nyi Wedana Wahyosih, Nyi Lurah Condrosari»
Nyi Cendaniraras»
Gamelan Orchestra of the Yogyakarta Royal Palace»
Karawitan Sanggar Greget»
Javanese gamelan ensemble»
Sunarti, Tugini, Tukinem»
Tukinem, Sunarti, Sastrotugiyo, Sardono Mloyowibagso»
Musicians of ISI Surakarta»
Condong Raos»
Raras Riris Irama»
Ngatirah & Ponidi»
Royal Court Gamelan»
Nyi Umi Hartono»
Musicians of Kraton Yogyakarta»
Bu Uma Hartono»
Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta Pimpinan P. Atmosoenarto»
Karawitan Budaya Jaya»
M.M Rubinem, Kitien Sumartinah, Samiyati, Meneng, Sri Rahayu»
Karawitan Tunggul Raras»
Guntur Sari»
Montebello Gamelan»
Karawitan Suko Raras»
I. S. I. Surakarta»
Tukinem, Tugini»
Musicians of Istana Mangkunegaran»
Sunaryo, Suprapto, Jalal»
Joko Purwanto»
PenindhenNyi Cendaniraras»
M.M Rubinem, Kitien Sumartinah, Sumiyati»
Musicians of Pura Paku Alaman»
Karawitan St. RRI Surakarta»
Kyai Manis Rengga»
Musicians of Surakarta»
Srikandhi B.A»
Kyai Kaduk Manis»
Kyai Lokananta»
Ki Narto Sabdo»
Karawitan Group»
Gamelan Budi Daya»