Every Noise at Once · iskelma   scan   list   playlist   intro   pulse   edge   2021   new
Kati & Kuiskaus»
Maarit Peltoniemi»
Antti Ahopelto»
Peeta»
Brädi»
Jukka Ruusumaa»
Johanna Debreczeni»
Henry Friman»
Suomen Idols»
Sari Hellsten»
Samu Haber»
Sami Keskitalo»
Unelmavävyt»
Antti Kleemola»
Martti Saarinen»
Pepe Enroth»
Pikku G»
Frans Harju»
Mikael Konttinen»
Heli Ruotsalainen»
Markus Salo»
Ideaali & Jay Who?»
Channel Four»
Jani & Jetsetters»
Maija Vilkkumaa»
Laura Närhi»
Tiktak»
Antti Tuisku»
Hanna Ekola»
Anna Hanski»
Reino Nordin»
Samuli Edelmann»
Jenni & Juho»
Kasmir»
Jukka Lampela»
Chisu»
Mira Kunnasluoto»
Mona Carita»
Neljänsuora»
Reijo Taipale»
Mariska»
Antti Railio»
Katri Ylander»
Heikki Koskelo»
Lea Laven»
Jippu»
Taiska»
Ressu Redford»
Hanna Pakarinen»
Neljä Ruusua»
Markus Törmälä & FBI Beat»
Anna Eriksson»
Vilma Alina»
Lasse Hoikka»
Topi Sorsakoski»
Tuula Amberla»
Mikko Mäkeläinen»
Tommi Soidinmäki»
Retropop»
Merja Rantamäki»
Eino Grön»
Janna»
Janne Tulkki»
Matti ja Teppo»
Syke»
Aikakone»
Hurma»
Pave Maijanen»
Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani»
Kirsi Ranto»
Lasse Hoikka & Souvarit»
Vesterinen yhtyeineen»
Anita Hirvonen»
Leif Lindeman»
Anja Niskanen»
Johanna Pakonen»
Charles Plogman»
Laura Voutilainen»
Frederik»
Dingo»
Jorma Kaariainen»
Finlanders»
Juha Tapio»
Kai Hyttinen»
Taikapeili»
Chorale»
Kyösti Mäkimattila»
»
Mamba»
Jukka Kuoppamäki»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Simo Silmu»
Virve Rosti»
Kurre»
Tauski Peltonen»
Katri Helena»
Jesse Kaikuranta»
Solistiyhtye Suomi»
Jamppa Tuominen»
Kari Piironen»
Isto Hiltunen»
Marko Lämsä»
Kake Randelin»
Berit»
Arttu Wiskari»
Tommi Läntinen»
Kari Hirvonen»
Saska Helmikallio»
Tarja Lunnas»
Antti Raiski»
Ässät»
Susanna Heikki»
Pasi Vainionperä»
Reijo Kallio»
Eini»
Erin»
Teemu Roivainen»
Marita Taavitsainen»
Juhamatti»
Erkki Junkkarinen»
Jonna Tervomaa»
Sani»
Jukka Raitanen»
Pate Mustajärvi»
Antti Huovila»
Irina»
Neon 2»
Popeda»
Markku Aro»
Matti Esko»
Uniklubi»
Joel Hallikainen»
Tapani Kansa»
Jari Sillanpää»
Mikko Alatalo»
Kari Tapio»
Souvarit»
Titta»
Anssi Kela»
Tauski»
Varjokuva»
Catcat»
Mira Luoti»
Kikka»
Jani Wickholm»
Movetron»
Eurooppa 3»
Charlies»
Sampo Salmela»
Saija Varjus»
Eija Kantola»
Yölintu»
Mika Sundqvist»
Jukka Hallikainen»
Anna Puu»
Bablo»
Jaska Mäkynen»
Paula Koivuniemi»
Aleksanteri Hakaniemi»
Mikko Kuustonen»
Nylon Beat»
Kirka»
Meiju Suvas»
Tomi Markkola»
Arja Havakka»
Poju»
Korsuorkesteri»
Aarne Tenkanen»
Teleks»
Hausmylly»
Johanna Kurkela»
Janne Raappana»
Markku Ketola»
Sinitaivas»
Agents»
Topi Sorsakoski & Agents»
Arja Koriseva»
Jope Ruonansuu»
Pekkaniskan pojat»
Seppo Tammilehto»
Jenni Vartiainen»
Erika Vikman»
Elias Kaskinen»
Kari Vepsä»
Elias Kaskinen & Päivän Sankarit»
Petri Munck»
Anne Mattila»
Antti Ketonen»
Janne Leino»
Kansan Suosikit»
Jarkko Honkanen»
Tanssiorkesteri Syke»
Kaija Lustila»
Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty»
Pasi Kaunisto»
Aki Sirkesalo»
Tarja Ylitalo»
Lauri Tähkä & Elonkerjuu»
Olavi Törmänen»
Anneli Mattila»
Jari Uutela»
Rainer Friman»
Heidi Kyrö»
Komiat»
Kaija Pohjola»
Tuomas Kauhanen»
Johanna Siekkinen»
Saija Tuupanen»
Anniina Mattila»
Mikko Harju»
Kristian Meurman»
Ilpo Kaikkonen»
T.T. Purontaka»
Taikakuu»
Timo Koivusalo»
Juha Metsäperä»
Marko Maunuksela»
Janne Hurme»
Annika Eklund»
Riku Torkkeli»
Kaija Koo»
Jonne Aaron»
Suvi Teräsniska»
Vahtera»
Tommi Kalenius»
Riki Sorsa»
Puolikuu»
Jannika B»
Sakari Kuosmanen»
zim gospel»
iskelma»
canadian country»
classic danish pop»
classic finnish pop»
classic finnish rock»
canadian pop»
croatian pop»
finlandssvenska musik»
classic belgian pop»
rogaland musikk»
haitian gospel»
australian country»
country quebecois»
musique acadienne»
deep contemporary country»
classic iskelma»
finnish dance pop»
finnish pop»
finnish hip hop»
cypriot pop»
south african country»
dutch pop»
suomi rock»
musica juiz-forana»
turkish pop»
afrikaans»
nepali pop»
plunderphonics»
experimental pop»
rock progresivo mexicano»
british industrial»
chinese experimental»
glitch pop»
world fusion»
brazilian experimental»
progressive jazz fusion»
illbient»
taiwan experimental»
experimental indie»
multidisciplinary»
wonky»
baja indie»
experimental electronic»
japanese experimental»
japanese jazz fusion»
no wave»
deconstructed club»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 5,911 genre-shaped distinctions by Spotify as of 2022-07-03. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.