Every Noise at Once · iskelma   scan   list   playlist   intro   pulse   edge   2022   new
Maarit Peltoniemi»
Antti Ahopelto»
Samu Haber»
Jukka Ruusumaa»
Johanna Debreczeni»
Henry Friman»
Suomen Idols»
Sari Hellsten»
Peeta»
Henna Uoti»
Sami Keskitalo»
Unelmavävyt»
Antti Kleemola»
Martti Saarinen»
Mikael Konttinen»
Brädi»
Heli Ruotsalainen»
Markus Salo»
Frans Harju»
Channel Four»
Markku Ketola»
Jani & Jetsetters»
Johanna Kurkela»
Tiktak»
Hanna Ekola»
Jani Wickholm»
Anna Hanski»
Maija Vilkkumaa»
Samuli Edelmann»
Jukka Lampela»
Mira Kunnasluoto»
Mona Carita»
Neljänsuora»
Reijo Taipale»
Kyösti Mäkimattila»
Chorale»
Antti Railio»
Heikki Koskelo»
Katri Ylander»
Lea Laven»
Hanna Pakarinen»
Sani»
Markus Törmälä & FBI Beat»
Erika Vikman»
Topi Sorsakoski»
Tuula Amberla»
Jesse Kaikuranta»
Mikko Mäkeläinen»
Aki Samuli»
Merja Rantamäki»
Juhamatti»
Janna»
Janne Tulkki»
Matti ja Teppo»
Syke»
Pave Maijanen»
Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani»
Kirsi Ranto»
Lasse Hoikka & Souvarit»
Jenni Vartiainen»
Anita Hirvonen»
Leif Lindeman»
Anja Niskanen»
Charles Plogman»
Johanna Pakonen»
Catcat»
Dingo»
Jorma Kaariainen»
Finlanders»
Movetron»
Antti Tuisku»
Jenni & Juho»
Juha Tapio»
Kai Hyttinen»
Pekka Ruuska»
Taikapeili»
»
Mamba»
Taiska»
Jukka Kuoppamäki»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Simo Silmu»
Kati & Kuiskaus»
Virve Rosti»
Marilii»
Kurre»
Katri Helena»
Solistiyhtye Suomi»
Jamppa Tuominen»
Mariska»
Isto Hiltunen»
Berit»
Marko Lämsä»
Kake Randelin»
Kari Hirvonen»
Tarja Lunnas»
Antti Raiski»
Susanna Heikki»
Ässät»
Pasi Vainionperä»
Eini»
Neljä Ruusua»
Anna Eriksson»
Marita Taavitsainen»
Aarne Tenkanen»
Jukka Raitanen»
Pate Mustajärvi»
Antti Huovila»
Neon 2»
Popeda»
Markku Aro»
Matti Esko»
Tapani Kansa»
Jari Sillanpää»
Mikko Alatalo»
Kari Tapio»
Souvarit»
Laura Voutilainen»
Hurma»
Tauski»
Jannika B»
Jaakko Teppo»
Pasi Kaunisto»
Kikka»
Reino Nordin»
Sakari Kuosmanen»
Varjokuva»
Frederik»
Eurooppa 3»
Sampo Salmela»
Eija Kantola»
Charlies»
Saija Varjus»
Tommi Kalenius»
Yölintu»
Mika Sundqvist»
Laura Närhi»
Bablo»
Paula Koivuniemi»
Jaska Mäkynen»
Uniklubi»
Mikko Kuustonen»
Retropop»
Meiju Suvas»
Tomi Markkola»
Kirka»
Poju»
Jippu»
Arja Havakka»
Ressu Redford»
Korsuorkesteri»
Teleks»
Hausmylly»
Janne Raappana»
Sinitaivas»
Erin»
Agents»
Topi Sorsakoski & Agents»
Arja Koriseva»
Jope Ruonansuu»
Pekkaniskan pojat»
Irina»
Seppo Tammilehto»
Joel Hallikainen»
Nylon Beat»
Antti Ketonen»
Janne Leino»
Elias Kaskinen & Päivän Sankarit»
Petri Munck»
Anne Mattila»
Kari Vepsä»
Kansan Suosikit»
Tommi Läntinen»
Tanssiorkesteri Syke»
Jarkko Honkanen»
Tommi Soidinmäki»
Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty»
Aki Sirkesalo»
Lauri Tähkä & Elonkerjuu»
Kaija Pohjola»
Tarja Ylitalo»
Anneli Mattila»
Jari Uutela»
Rainer Friman»
Komiat»
Heidi Kyrö»
Johanna Siekkinen»
Saija Tuupanen»
Anniina Mattila»
Olavi Törmänen»
Kristian Meurman»
Ilpo Kaikkonen»
Taikakuu»
Timo Koivusalo»
T.T. Purontaka»
Juha Metsäperä»
Mikko Harju»
Annika Eklund»
Pikku G»
Janne Hurme»
Riku Torkkeli»
Arttu Wiskari»
Kaija Koo»
Jonne Aaron»
Suvi Teräsniska»
Vahtera»
Riki Sorsa»
Anssi Kela»
Puolikuu»
Vesterinen yhtyeineen»
musica amapaense»
iskelma»
zim gospel»
norwegian country»
deep contemporary country»
suomi rock»
canadian pop»
croatian pop»
cypriot pop»
kolkata indie»
country quebecois»
musique acadienne»
classic finnish rock»
classic iskelma»
musica juiz-forana»
turkish pop»
finnish pop»
south african country»
australian country»
slovenian pop»
classic finnish pop»
finnish dance pop»
burmese pop»
turkmen pop»
afrikaans»
classic belgian pop»
finlandssvenska musik»
vintage french electronic»
experimental indie»
multidisciplinary»
experimental pop»
world fusion»
psychedelic jazz fusion»
collage pop»
japanese experimental»
british industrial»
deconstructed club»
glitch pop»
illbient»
no wave»
wonky»
brazilian experimental»
chinese experimental»
taiwan experimental»
plunderphonics»
experimental jazz»
experimental electronic»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 5,946 genre-shaped distinctions by Spotify as of 2023-01-21. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.