Jean Sibelius»
Oskar Merikanto»
Toivo Kuula»
Einojuhani Rautavaara»
Selim Palmgren»
Armas Järnefelt»
Heino Kaski»
Bernhard Henrik Crusell»
Leevi Madetoja»
Fredrik Pacius»
Aulis Sallinen»
Pekka Juhani Hannikainen»
Erkki Melartin»
Karl Collan»
Ilkka Kuusisto»
Armas Maasalo»
Ilmari Hannikainen»
Taneli Kuusisto»
Uuno Klami»
Aarre Merikanto»
Heikki Klemetti»
Einar Englund»
Otto Kotilainen»
Joonas Kokkonen»
Mikael Nyberg»
Yrjö Kilpinen»
Nils-Eric Fougstedt»
Edith Sohlström»
Heikki Aaltoila»
Ahti Sonninen»
Robert Kajanus»
Ernst Mielck»
Erik Bergman»
Vilho Luolajan-Mikkola»
Tauno Pylkkänen»
Harri Wessman»
Väinö Raitio»
Sulho Ranta»
Tauno Marttinen»
Ernst Linko»
Helvi Leiviskä»
Väinö Hannikainen»
Sulo Salonen»
Ernest Pingoud»
Lauri Saikkola»
Erik Tulindberg»
Gunnar Tornvall»
Lauri Ikonen»
Armas Launis»
Ernst Mielck»