Bran Van 3000»
Dafydd Iwan»
Bryn Fôn»
Rhys Meirion»
Gwyneth Glyn»
Andy Park»
Cowbois Rhos Botwnnog»
Gwibdaith Hen Fran»
Sobin A'R Smaeliaid»
Al Lewis»
Elin Fflur»
Richard Marks»
Meinir Gwilym»
Plethyn»
Gwilym Bowen Rhys»
Mynediad Am Ddim»
Meic Stevens»
John Ac Alun»
Dafydd Iwan/Edward»
Daniel Lloyd A Mr Pinc»
Hogia'R Wyddfa»
Anweledig»
Iwcs A Doyle»
Huw Chiswell»
Cwmni Theatr Maldwyn»
Mim Twm Llai»
Steve Eaves»
Tebot Piws»
Caryl Parry Jones»
Tecwyn Ifan»
Bob Delyn A'R Ebillion»
Steffan Rhys Williams»
Euros Childs»
Ryland Teifi»
Hogia Llandegai»
Sibrydion»
Tony Ac Aloma»
Endaf Emlyn»
Derwyddon Dr Gonzo»
Brigyn»
Huw Jones»
Trebor Edwards»
Geraint Lovgreen»
Martin Beattie»
Iris Williams»
Gregory Paul»
Moniars»
Cwmni Theatr Meirion»
Gai Toms»
Geraint Lovgreen A'R Enw Da»
Cor Meibion Llangwm Male Voice Choir»
Gwilym Morus»
Edward H. Dafis»
Alun Tan Lan»
Eryr Wen»
Fflur Dafydd»
Neil Rosser»
Rhian Mair Lewis»
Eleri Llwyd»
Geraint Griffiths»
Plant Duw»
Margaret Williams»
Rheinallt H. Rowlands»
Fflur Dafydd A'R Barf»
Texas Radio Band»
Gwenda Owen»
Cordia»
Bwchadanas»
Dan Amor»
Ysbryd Chouchen»
Arwel Wyn Roberts»
Eirlys Parri»
Tara Bethan»
Lleuwen Steffan»
Hefin Huws»
Pererin»
Plant Bach Annifyr»
Aled Myrddin»
Gillian Elisa»
Geinor Haf Owen»
Sarah Vaughan Acc. By Richard Maltby's Orchestra»
Eifion Williams»
Rhian Rowe»
Manon Llwyd»
Y Canolwyr»
Sarah Wynn»
Cawl Sefin»
Beca»
Heather Jones»