Every Noise at Once · classic iskelma   scan   list   playlist   intro   pulse   edge   2020   new
Korpit»
Virve Nortia»
Pär-Erik Förars»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Oili Vainio»
Irmeli Mäkelä»
Pirkko Jaakkola»
Janne Hurme»
Ulla ja Tiina»
Tuula Ikäheimo»
Ann Christine»
Tuija Helinä»
Hazamir-kuoro»
Tuula ja Paula»
Tutta Jew»
Tuula-Anneli Rantanen»
Kukonpojat»
Aira-Anneli»
Seija Eskola»
Ritva Kinnunen»
Johanna Pakonen»
Yrjö Haapanen»
Frederik»
Laila Halme»
Jani & Jetsetters»
Puolikuu»
Tauski»
Tapani Perttu»
Anna Hanski»
Seppo Hanski»
Paul Norrback»
Mona Carita»
Neljänsuora»
Taru Pyhälä»
Reijo Taipale»
Georg Malmstén»
Lea Laven»
Lasse Liemola»
Arja Koriseva»
Taiska»
Seija Simola»
Aarne Tenkanen»
Kauko Käyhkö»
Mamba»
Laila Kinnunen»
Helena Siltala»
Veikko Ahvenainen»
Arto Sotavalta»
Eila Pellinen»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Harmony Sisters»
Viljo Vesterinen»
Martti Garam»
Topi Sorsakoski»
Pate Mustajärvi»
Taito Vainio»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Mikko Mäkeläinen»
Reijo Viita»
Merja Rantamäki»
Eino Grön»
Anna-Liisa Pyykkö»
Rauni Pekkala»
Timo Jämsen»
Tapio Rautavaara»
Fredi»
Vieno Kekkonen»
Hanne»
Pirkka-Pekka Petelius»
Kalevi Korpi»
Veikko Huuskonen»
Pave Maijanen»
Veikko Tuomi»
Juhani Markola»
Essi Wuorela»
Kirsi Ranto»
Kikka»
Tauno Palo»
Anita Hirvonen»
Tapio Heinonen»
Esa Pakarinen»
Teijo Joutsela»
Anja Piipponen»
Tulipunaruusut»
Dingo»
Lasse Mårtenson»
Jorma Kaariainen»
Sauli Lehtonen»
Georg Ots»
Finlanders»
Leea Solja»
Markku Suominen»
Meiju Suvas»
Taisto Tammi»
Pasi Kaunisto»
Sinikka Koskela»
Pauli Räsänen»
Brita Koivunen»
Eino Virtanen»
Pirkko Mannola»
»
Mutkattomat»
Jukka Kuoppamäki»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Seija Karpiomaa»
Virve Rosti»
Simo Silmu»
Anneli Sari»
Johnny Forsell»
Göran Ödner»
Veikko Sato»
Arttu Suuntala»
Kurre»
Katri Helena»
Marjatta Leppänen»
Veikko Lavi»
Solistiyhtye Suomi»
Jamppa Tuominen»
Eero ja Jussi & The Boys»
Pirteät Pelimannit»
Kake Randelin»
Isto Hiltunen»
Eija Merilä»
Tommi Läntinen»
Tarja Lunnas»
Berit»
Ässät»
Reijo Kallio»
Justeeri»
Jorma Juselius»
Eero Väre»
Mauno Kuusisto»
Marita Taavitsainen»
Esko Könönen»
Maire Ojonen»
Ilkka Rinne»
Kipparikvartetti»
Erkki Junkkarinen»
Pepe Willberg»
Maynie Siren»
Jorma Kalenius»
Erkki Liikanen»
Matti ja Teppo»
Jukka Raitanen»
Maarit»
Jorma Lyytinen»
Seija Lampila»
Agents»
Stig Fransman»
Antti Huovila»
Ossi Runne»
Anita Kuusi»
Annikki Tähti»
Marion Rung»
Markku Aro»
Matti Esko»
Catcat»
Vesa Enne»
Tapani Kansa»
Anna Eriksson»
Joel Hallikainen»
Jari Sillanpää»
Kari Tapio»
Souvarit»
Erkki Eräs»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Rauli Badding Somerjoki»
Hanna Ekola»
Wiola Talvikki»
Matti Heinivaho»
Inkeri Ketola»
Jaakko Teppo»
Vilho Vartiainen»
Ritva Simuna»
Reino Helismaa»
Jani Wickholm»
Pärre Förars»
Viktor Klimenko»
Yölintu»
Saija Varjus»
Eija Kantola»
Four Cats»
Charlies»
Esko Rahkonen»
Heikki Laurila»
Bablo»
Paula Koivuniemi»
Kai Hyttinen»
Monica Aspelund»
Börje Lampenius»
Vera Telenius»
Olavi Virta»
Tomi Markkola»
Kirka»
Anki»
Juha Eirto»
Eini»
Arja Havakka»
Korsuorkesteri»
A. Aimo»
Martti Innanen»
Juha Vainio»
Päivi Paunu»
Matti Viljanen»
Juhamatti»
Janne Tulkki»
Matti Louhivuori»
Eila Pienimäki»
Jussi & The Boys»
Mikko Järvinen»
Topi Sorsakoski & Agents»
Jope Ruonansuu»
Henry Theel»
Mikko Alatalo»
Metro-Tytöt»
A. Malando And His Tango Orchestra»
Jukka Lönnqvist»
The Vostok All Stars»
Rita Elmgren»
Lasse Pihlajamaa»
Kisu»
Anne Mattila»
Jouko ja Kosti»
Kari Vepsä»
Vuokko Piironen»
Leif Wager»
Tanssiorkesteri Syke»
Tommi Soidinmäki»
Charles Plogman»
Tamara Lund»
Laura Voutilainen»
Aikamiehet»
Saija Tuupanen»
Tarja Ylitalo»
Lauri Tähkä & Elonkerjuu»
Heidi Kyrö»
Rainer Friman»
Kristina Hautala»
Erkki Pohjanheimo»
Anneli Mattila»
Iris Kangasniemi»
Maria Lessig»
Annika Eklund»
Taikakuu»
T.T. Purontaka»
Taisto Ahlgren»
Lasse Huurre»
Markus Allan»
Kaija Koo»
Eija Sinikka»
Kari Kuuva»
Jarkko ja Laura»
Riki Sorsa»
Irwin Goodman»
Jorma Ikävalko»
classic italian folk pop»
french pop»
classic iskelma»
humppa»
classic finnish pop»
suomi rock»
classic polish pop»
classic greek pop»
iskelma»
new orleans americana»
vintage finnish jazz»
classic norwegian pop»
classic italian pop»
classic finnish rock»
irish rebel song»
finnish pop»
folk rock italiano»
chanson quebecois»
texas country»
country»
xhosa»
harmonikka»
szanty»
classic eurovision»
italian folk»
mexican rock-and-roll»
western americana»
kurdish folk»
industrial rock»
jamtronica»
drill and bass»
indie emo»
breakcore»
greek indie rock»
british industrial»
experimental club»
slovenian indie»
chinese experimental»
witch house»
post-punk colombiano»
baja indie»
wonky»
industrial»
dusseldorf indie»
coldwave»
indie liguria»
deconstructed club»
grave wave»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 5,365 genre-shaped distinctions by Spotify as of 2021-04-15. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.