Every Noise at Once · classic iskelma   scan   list   playlist   intro   pulse   edge   2021   new
Virve Nortia»
Korpit»
Pär-Erik Förars»
Kukonpojat»
Seija Eskola»
Yrjö Haapanen»
Tuula Ikäheimo»
Irmeli Mäkelä»
Tuija Helinä»
Oili Vainio»
Anjushka»
Pirkko Jaakkola»
Ulla ja Tiina»
Sammy Babitzin»
Ann Christine»
Ritva Kinnunen»
Marja-Leena»
Hazamir-kuoro»
Aira-Anneli»
Tuula ja Paula»
Simo Salminen»
Tuula-Anneli Rantanen»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Tutta Jew»
Jani & Jetsetters»
Laila Halme»
Lasse Mårtenson»
Hanna Ekola»
Anna Hanski»
Viktor Klimenko»
Seppo Hanski»
Paul Norrback»
Mona Carita»
Neljänsuora»
Laura Voutilainen»
Reijo Taipale»
Georg Malmstén»
Heikki Koskelo»
Lea Laven»
Lasse Liemola»
Seija Simola»
Olavi Virta»
Kauko Käyhkö»
Laila Kinnunen»
Helena Siltala»
Veikko Ahvenainen»
Arto Sotavalta»
Eila Pellinen»
Viljo Vesterinen»
Martti Garam»
Topi Sorsakoski»
Eila Pienimäki»
Muska»
Taito Vainio»
Mikko Mäkeläinen»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Merja Rantamäki»
Reijo Viita»
Kipparikvartetti»
Eino Grön»
Juhamatti»
Anna-Liisa Pyykkö»
Janne Tulkki»
Matti ja Teppo»
Timo Jämsen»
Tapio Rautavaara»
Pepe Willberg»
Hanne»
Pirkka-Pekka Petelius»
Veikko Huuskonen»
Pave Maijanen»
Veikko Tuomi»
Juhani Markola»
Kirsi Ranto»
Tauno Palo»
Anita Hirvonen»
Esa Pakarinen»
Tapio Heinonen»
Georg Ots»
Teijo Joutsela»
Anja Piipponen»
Charles Plogman»
Johanna Pakonen»
Tulipunaruusut»
Jorma Kaariainen»
Sauli Lehtonen»
Finlanders»
Leea Solja»
Markku Suominen»
Tapani Perttu»
Taisto Tammi»
Sinikka Koskela»
Kai Hyttinen»
Pauli Räsänen»
Pekka Ruuska»
Brita Koivunen»
Eino Virtanen»
»
Pirkko Mannola»
Mamba»
Taiska»
Jukka Kuoppamäki»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Johnny Forsell»
Kurre»
Göran Ödner»
Virve Rosti»
Simo Silmu»
Arttu Suuntala»
Anneli Sari»
Veikko Sato»
Marjatta Leppänen»
Katri Helena»
Solistiyhtye Suomi»
Jamppa Tuominen»
Eero ja Jussi & The Boys»
Pirteät Pelimannit»
Berit»
Kari Hirvonen»
Tarja Lunnas»
Kake Randelin»
Eija Merilä»
Isto Hiltunen»
Ässät»
Eini»
Reijo Kallio»
Justeeri»
Jorma Juselius»
Eero Väre»
Anna Eriksson»
Harmony Sisters»
Mauno Kuusisto»
Marita Taavitsainen»
Eero Raittinen»
Maire Ojonen»
Ilkka Rinne»
Erkki Junkkarinen»
Maynie Siren»
Aarne Tenkanen»
Jorma Kalenius»
Jorma Lyytinen»
Erkki Liikanen»
Jukka Raitanen»
Maarit»
Seija Lampila»
Pate Mustajärvi»
Antti Huovila»
Ossi Runne»
Rauni Pekkala»
Fredi»
Anita Kuusi»
Markku Aro»
Annikki Tähti»
Marion Rung»
Vesa Enne»
Matti Esko»
Tapani Kansa»
Jari Sillanpää»
Kari Tapio»
Mikko Alatalo»
Souvarit»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Rauli Badding Somerjoki»
Tauski»
Matti Heinivaho»
Wiola Talvikki»
Inkeri Ketola»
Stig Fransman»
Jaakko Teppo»
Vilho Vartiainen»
Ritva Simuna»
Kikka»
Sakari Kuosmanen»
Reino Helismaa»
Pärre Förars»
Frederik»
Saija Varjus»
Charlies»
Yölintu»
Eija Kantola»
Veikko Lavi»
Four Cats»
Mika Sundqvist»
Esko Rahkonen»
Heikki Laurila»
Bablo»
Paula Koivuniemi»
Monica Aspelund»
Börje Lampenius»
Kisu»
Vera Telenius»
Kirka»
Tomi Markkola»
Meiju Suvas»
Taru Pyhälä»
Anki»
Juha Eirto»
Arja Havakka»
Ressu Redford»
Korsuorkesteri»
A. Aimo»
Martti Innanen»
Päivi Paunu»
Juha Vainio»
Matti Viljanen»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Matti Louhivuori»
Mutkattomat»
Jaakko Salon pelimanniyhtye»
Markku Ketola»
Jussi & The Boys»
Mikko Järvinen»
Agents»
Topi Sorsakoski & Agents»
Arja Koriseva»
Jope Ruonansuu»
Vieno Kekkonen»
Henry Theel»
Metro-Tytöt»
Jukka Lönnqvist»
The Vostok All Stars»
Kalevi Korpi»
Rita Elmgren»
Joel Hallikainen»
Lasse Pihlajamaa»
Erkki Eräs»
Vuokko Piironen»
Leif Wager»
Jouko ja Kosti»
Kari Vepsä»
Anne Mattila»
Tommi Läntinen»
Tanssiorkesteri Syke»
Seija Karpiomaa»
Tommi Soidinmäki»
Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty»
Pasi Kaunisto»
Tamara Lund»
Aikamiehet»
Rainer Friman»
Kristina Hautala»
Iris Kangasniemi»
Tarja Ylitalo»
Maria Lessig»
Saija Tuupanen»
Lauri Tähkä & Elonkerjuu»
Heidi Kyrö»
Anneli Mattila»
Erkki Pohjanheimo»
Taikakuu»
T.T. Purontaka»
Janne Hurme»
Annika Eklund»
Lasse Huurre»
Eija Sinikka»
Taisto Ahlgren»
Markus Allan»
Kaija Koo»
Kari Kuuva»
Jarkko ja Laura»
Riki Sorsa»
Essi Wuorela»
Irwin Goodman»
Puolikuu»
Jorma Ikävalko»
folk rock italiano»
chanson quebecois»
iskelma»
cantautor»
vintage finnish jazz»
french pop»
mexican rock-and-roll»
czech country»
classic polish pop»
muzica usoara»
kurdish folk»
szanty»
classic eurovision»
classic norwegian pop»
classic italian pop»
classic iskelma»
finnish pop»
nl folk»
hare krishna»
xhosa»
texas country»
humppa»
italian folk»
classic finnish rock»
classic finnish pop»
suomi rock»
classic israeli pop»
indie emo»
industrial»
breakcore»
greek indie rock»
indie liguria»
experimental club»
drill and bass»
glitch pop»
baja indie»
chillwave»
dusseldorf indie»
russian post-punk»
jamtronica»
doujin»
illbient»
grave wave»
wonky»
coldwave»
slovenian indie»
french post-punk»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 5,987 genre-shaped distinctions by Spotify as of 2022-11-29. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.