Every Noise at Once · classic finnish pop   scan   list   playlist   intro   pulse   edge   2022   new
Maarit Peltoniemi»
Markku Härkönen»
Sammy Babitzin»
Ann Christine»
Matti & Teppo»
Matti Nykänen»
Kake Singers»
Simo Salminen»
Channel Four»
Jani & Jetsetters»
Lasse Mårtenson»
Hanna Ekola»
Anna Hanski»
Seppo Hanski»
Viktor Klimenko»
Mona Carita»
Neljänsuora»
Reijo Taipale»
Georg Malmstén»
Heikki Koskelo»
Lea Laven»
Seija Simola»
Olavi Virta»
Kauko Käyhkö»
Helena Siltala»
Laila Kinnunen»
Veikko Ahvenainen»
Arto Sotavalta»
Eila Pellinen»
Freud Marx Engels & Jung»
Eila Pienimäki»
Topi Sorsakoski»
Tuula Amberla»
Muska»
Taito Vainio»
Mikko Mäkeläinen»
Merja Rantamäki»
Kipparikvartetti»
Eino Grön»
Juhamatti»
Janne Tulkki»
Matti ja Teppo»
Tapio Rautavaara»
Pepe Willberg»
Hanne»
Pirkka-Pekka Petelius»
Juice Leskinen»
Pave Maijanen»
Hortto Kaalo»
Veikko Tuomi»
Ami Aspelund»
Juhani Markola»
Kirsi Ranto»
Lasse Hoikka & Souvarit»
Tauno Palo»
Anita Hirvonen»
Tapio Heinonen»
Esa Pakarinen»
Georg Ots»
Teijo Joutsela»
Seppo Närhi»
Johanna Pakonen»
Charles Plogman»
Tulipunaruusut»
Jorma Kaariainen»
Mika ja Turkka Mali»
Finlanders»
Markku Suominen»
Taisto Tammi»
Kai Hyttinen»
Pekka Ruuska»
Brita Koivunen»
Pirkko Mannola»
Mamba»
Taiska»
Pepe Willberg & The Paradise»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Jukka Kuoppamäki»
Simo Silmu»
Anneli Sari»
Virve Rosti»
Kurre»
Katri Helena»
Solistiyhtye Suomi»
Jamppa Tuominen»
Eero ja Jussi & The Boys»
Isto Hiltunen»
Berit»
Kake Randelin»
Eija Merilä»
Kari Hirvonen»
Tarja Lunnas»
Ässät»
Eini»
Reijo Kallio»
Clifters»
Hullujussi»
Mauno Kuusisto»
Marita Taavitsainen»
Eero Raittinen»
Erkki Junkkarinen»
Aarne Tenkanen»
Erkki Liikanen»
Jukka Raitanen»
Pate Mustajärvi»
Lapinlahden Linnut»
Antti Huovila»
Fredi»
Cumulus»
Annikki Tähti»
Markku Aro»
Marion Rung»
Matti Esko»
Tapani Kansa»
Taneli Mäkelä»
Jari Sillanpää»
Mikko Alatalo»
Kari Tapio»
Souvarit»
Turo's Hevi Gee»
Laura Voutilainen»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Rauli Badding Somerjoki»
Kristiina Halkola»
Tauski»
Marko Haavisto & Poutahaukat»
Jaakko Teppo»
Kikka»
Reino Helismaa»
Sakari Kuosmanen»
Frederik»
Pentti Hietanen»
Eija Kantola»
Charlies»
Veikko Lavi»
Saija Varjus»
Four Cats»
Yölintu»
Mika Sundqvist»
Esko Rahkonen»
Kontra»
Bablo»
Jaska Mäkynen»
Paula Koivuniemi»
Monica Aspelund»
Vesa-Matti Loiri»
Agents & Jorma Kääriäinen»
Kisu»
Miljoonasade»
Meiju Suvas»
Tomi Markkola»
Kirka»
Juha Eirto»
Anki»
Arja Havakka»
Korsuorkesteri»
A. Aimo»
Martti Innanen»
Juha Vainio»
Päivi Paunu»
Sleepy Sleepers»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Matti Louhivuori»
Mutkattomat»
Markku Ketola»
Jussi & The Boys»
Juice Leskinen Slam»
Anneli Saaristo»
Agents»
Pedro's Heavy Gentlemen»
Topi Sorsakoski & Agents»
Arja Koriseva»
Jope Ruonansuu»
Vieno Kekkonen»
Henry Theel»
Metro-Tytöt»
Joel Hallikainen»
Jouko ja Kosti»
Anne Mattila»
Kari Vepsä»
Leif Wager»
Tommi Läntinen»
Tanssiorkesteri Syke»
Tommi Soidinmäki»
Armi ja Danny»
Tamara Lund»
Pasi Kaunisto»
Tarja Ylitalo»
Anneli Mattila»
Rainer Friman»
Heidi Kyrö»
Saija Tuupanen»
Taikakuu»
Timo Koivusalo»
T.T. Purontaka»
Annika Eklund»
Janne Hurme»
Taisto Ahlgren»
Eija Sinikka»
Markus Allan»
Kari Kuuva»
Jukka Kuoppamaeki»
Riki Sorsa»
Irwin Goodman»
Puolikuu»
folk rock italiano»
iskelma»
cantautor»
finnish tango»
classic norwegian pop»
french pop»
mexican rock-and-roll»
czech country»
vintage cantonese pop»
classic polish pop»
chanson quebecois»
muzica usoara»
szanty»
classic italian pop»
classic iskelma»
czech folk»
finnish pop»
nl folk»
hare krishna»
texas country»
humppa»
classic eurovision»
classic finnish rock»
classic finnish pop»
suomi rock»
pop nacional antigas»
classic israeli pop»
minimal wave»
wonky»
chillwave»
greek indie rock»
coldwave»
indie liguria»
british industrial»
experimental club»
glitch pop»
grave wave»
baja indie»
industrial»
dusseldorf indie»
russian post-punk»
jamtronica»
deconstructed club»
illbient»
slovenian indie»
experimental electronic»
french post-punk»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 5,987 genre-shaped distinctions by Spotify as of 2022-12-06. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.