←research ·  artist
528 followers

4 albums ·  hide
1 single ·  hide
2010-04-15 ·  68 tracks ·  615:40
14:28Lagi Lakh Waya Po Shahe
25:23Khairpur Je Manho Chayo Ho Tokhe
34:14Hi Eid Na Kanda Se - Live
46:03Hane Dabe San Kabi Eid Ada - Live
55:19Ghot Lahando Aj Lawa - Live
65:56Eidon Uhe Kanda Jin San Sajan Honda - Live
77:11Eid Waro Deenh Saaro Ma Mitha - Live
88:43Eid Wanji Tahwan Kayo Jodiyon Geo - Live
95:10Eid Nathi Pare Aashiqan Khe - Live
106:18Eid Mumbark Yaar Kehnkhe Diya Ma Hane - Live
115:07Eid Muhnji Aeiye Na Winja Ha - Live
126:28Eid Mubarak Bakhshe Dayi Moula Mokhe Rat - Live
135:18Eid Jo Chand Thi Wayo Aa Kathe Aa - Live
145:39Eid Je Deenh Jo Roa Tho Ta - Live
155:45Eid Hoondi Aa Jodi San - Live
165:40Eid Asul Ma Kon Kandum - Live
174:55Dukh Main Allah Dukh Dukh Main Chade Wiya - Live
184:33Dil Dinai Dil Wartai - Live
194:55Dil Anja Bi Chawe Thi Kehn Sa Pyaar - Live
204:37Car Gulan Sa Seengaryo Muhnjo Jani Wehando - Live
215:05Bhao Mukhtiar Khair Ta - Live
226:36Bhale Suhna Sawe Piya Sadaain - Live
234:32Banh Main Garo Gano Thahai Tho - Live
244:58Bah Main Budh Gano_Khushyon Ma Kaya - Live
256:33Asan Mitha Hon Miskeen Manho Yaari - Live
266:08Asan Eid Nimaz Parhi Bi Koshish Kanda Se - Live
276:07Allah Deenh Deendui Bhala - Live
285:34Aj Shadi Ji Khushi Ghot Tho Malahe - Live
295:46Ada Eid Mumbarak - Live
301:48Shadi Ghoot Ji Aa - Live
314:51Yaadoon - Live
325:52Hal Ohe Deeh Huya - Live
335:42Achi Dilbar Rahi Wanj Raat - Live
345:17Asan Manho Sada - Live
356:48Cho Achan Bi Chade Wayei Cho
366:24Chupri Kayoun Wataon Tha Dil Jo
375:12Dil Anja Taayein Roarei Thi
385:33Dil Je Nathi Chawayi Muhnsan
394:54Dil Jo Mareez Bnnayuj - Live +Sakhi Lal Production
406:29Dil Pale Chadja Pair Jhale Chadja - Live +Sakhi Lal Production
416:03Eho Sohno Kya Baat Aa - Live +Sakhi Lal Production
425:46Hath Mohnje Ji Lakeer Dissi - Live +Sakhi Lal Production
435:34Hatheko Ker Pahinjo - Live +Sakhi Lal Production
445:55Jahain Mein Qurb Wafa Na Huje - Live +Sakhi Lal Production
455:16Jeke Ilzaam Jana Thayi De +Sakhi Lal Production
464:32Kayi Jeeare Judai Pyara Tuhnjo Dukh +Sakhi Lal Production
476:27Kedo Anja Roareenday Roareenday +Sakhi Lal Production
487:40Kehri Khata Kayi Mo Mokhe Mafi De - Live
497:15Khair Aa Je Yaar - Live
506:20Lagi Dil Veye Tobha Dadhan Mahoun San - Live
18:34Ma Sad Tho Kayaan Tokhe Kndh Poite Waraye Diss - Live
24:54Tosan Yaar Yaar Khatam Baqi - Live
35:03Wanja Wanja Yaar De - Live
46:04Na Khape Tohnji Wafa Be Raham Bewafa - Live
55:08Mosa Roz Rusan Wara - Live
66:07Mohnja Dukh Na Khoolyo-G.M_1 - Live
76:56Mokha Yaar Je Bare Main Na Pucho-G.M_1 - Live
86:50Nabi Khe Mouminu Pyaro Ali Aa - Live
920:34Asan Ishq Chadyo Se - Traicks - Live
105:22Sajan Kha Siwa - Live
1128:43Bewafa Ghum Fir Ghum - Traicks - Live
1234:21Eid Waro Deenh Saaro Ma Mitha - Traicks - Live
1350:33Hay Hay Hussun Aeeyen - Traicks - Live
1440:48Duma Dum Mast Qalander - Traicks - Live
1536:12Ho Qurb Ji Gaalh Qurb Main - Traicks - Live
1624:57Mamo Sambriyo Aa Marte - Traicks - Live
1733:55Hin Door Main - Traicks - Live
187:57Tuhnji Yaari Je Asein Layak Nahyoun - Live
95 2021-12-21 5:08 Wadi Mitiyan Ty Pai Samdi Han
94 2018-10-01 7:11 Watan Ton Aasrey Tede Aai Aan
93 2018-10-01 7:44 Uthi Mil Mazloom Bhira
92 2018-10-01 7:49 Teda Akhya Mann Akbar
91 2018-10-01 4:14 Paye Saray Hashmi Rondayn
90 2018-10-01 5:23 Jadhan Mangsi Khaliq Tun Insaf
89 2018-10-01 8:35 Chum Babay Da Seena
88 2018-10-01 4:04 Ban Ghaut Qusan Na Wanj Qasim
87 2018-10-01 5:13 Ay Kalma Go Insaf Ta Kar
86 2018-10-01 8:31 Aai Watan Ton Nal Bhirawan De
85 2018-10-01 8:44 Uthi Dekh Jul Tun Sughra
84 2018-10-01 6:55 Shah Putar Jawan Di Lash Kun
83 2018-10-01 7:52 Sajna De Bajhun Das Tun
82 2018-10-01 6:04 Sajjad Veer Mekun Seenay
81 2018-10-01 6:52 Masoom Sakina Itna Majboor
80 2018-10-01 6:23 Lajpal Hussain Tun Mohlat De
79 2018-10-01 9:25 Khatoon Di Dhee Dar Khaimay
78 2018-10-01 4:47 Jinha Aurtan Kun Kufay De Vich
77 2018-10-01 5:00 Hun Paidal Turan Da Hukam Na De
76 2018-10-01 7:55 Zara Holay Tur Sajjad Bhira
75 2018-10-01 7:40 Shala Ghot Na Maran Wanje
74 2018-10-01 3:43 Ro Ke Akbar Se Kaha Ibn E Ali
73 2018-10-01 7:43 Rab Ul Izzat Main Zainab Han
72 2018-10-01 7:18 Lajpal Ali Diyan Lajpal Dhiyan
71 2018-10-01 7:05 Insaf Karin Allah Asghar Te Sakina Da
70 2018-10-01 6:26 De Izan Abbas Kun Baba Sayen
69 2018-10-01 12:21 Dardan Mari Sughra Aj
68 2010-04-15 7:57 Tuhnji Yaari Je Asein Layak Nahyoun - Live
67 2010-04-15 33:55 Hin Door Main - Traicks - Live
66 2010-04-15 24:57 Mamo Sambriyo Aa Marte - Traicks - Live
65 2010-04-15 36:12 Ho Qurb Ji Gaalh Qurb Main - Traicks - Live
64 2010-04-15 40:48 Duma Dum Mast Qalander - Traicks - Live
63 2010-04-15 50:33 Hay Hay Hussun Aeeyen - Traicks - Live
62 2010-04-15 34:21 Eid Waro Deenh Saaro Ma Mitha - Traicks - Live
61 2010-04-15 28:43 Bewafa Ghum Fir Ghum - Traicks - Live
60 2010-04-15 5:22 Sajan Kha Siwa - Live
59 2010-04-15 20:34 Asan Ishq Chadyo Se - Traicks - Live
58 2010-04-15 6:50 Nabi Khe Mouminu Pyaro Ali Aa - Live
57 2010-04-15 6:56 Mokha Yaar Je Bare Main Na Pucho-G.M_1 - Live
56 2010-04-15 6:07 Mohnja Dukh Na Khoolyo-G.M_1 - Live
55 2010-04-15 5:08 Mosa Roz Rusan Wara - Live
54 2010-04-15 6:04 Na Khape Tohnji Wafa Be Raham Bewafa - Live
53 2010-04-15 5:03 Wanja Wanja Yaar De - Live
52 2010-04-15 4:54 Tosan Yaar Yaar Khatam Baqi - Live
51 2010-04-15 8:34 Ma Sad Tho Kayaan Tokhe Kndh Poite Waraye Diss - Live
50 2010-04-15 6:20 Lagi Dil Veye Tobha Dadhan Mahoun San - Live
49 2010-04-15 7:15 Khair Aa Je Yaar - Live
48 2010-04-15 7:40 Kehri Khata Kayi Mo Mokhe Mafi De - Live
47 2010-04-15 6:27 Kedo Anja Roareenday Roareenday +Sakhi Lal Production
46 2010-04-15 4:32 Kayi Jeeare Judai Pyara Tuhnjo Dukh +Sakhi Lal Production
45 2010-04-15 5:16 Jeke Ilzaam Jana Thayi De +Sakhi Lal Production
44 2010-04-15 5:55 Jahain Mein Qurb Wafa Na Huje - Live +Sakhi Lal Production
43 2010-04-15 5:34 Hatheko Ker Pahinjo - Live +Sakhi Lal Production
42 2010-04-15 5:46 Hath Mohnje Ji Lakeer Dissi - Live +Sakhi Lal Production
41 2010-04-15 6:03 Eho Sohno Kya Baat Aa - Live +Sakhi Lal Production
40 2010-04-15 6:29 Dil Pale Chadja Pair Jhale Chadja - Live +Sakhi Lal Production
39 2010-04-15 4:54 Dil Jo Mareez Bnnayuj - Live +Sakhi Lal Production
38 2010-04-15 5:33 Dil Je Nathi Chawayi Muhnsan
37 2010-04-15 5:12 Dil Anja Taayein Roarei Thi
36 2010-04-15 6:24 Chupri Kayoun Wataon Tha Dil Jo
35 2010-04-15 6:48 Cho Achan Bi Chade Wayei Cho
34 2010-04-15 5:17 Asan Manho Sada - Live
33 2010-04-15 5:42 Achi Dilbar Rahi Wanj Raat - Live
32 2010-04-15 5:52 Hal Ohe Deeh Huya - Live
31 2010-04-15 4:51 Yaadoon - Live
30 2010-04-15 1:48 Shadi Ghoot Ji Aa - Live
29 2010-04-15 5:46 Ada Eid Mumbarak - Live
28 2010-04-15 5:34 Aj Shadi Ji Khushi Ghot Tho Malahe - Live
27 2010-04-15 6:07 Allah Deenh Deendui Bhala - Live
26 2010-04-15 6:08 Asan Eid Nimaz Parhi Bi Koshish Kanda Se - Live
25 2010-04-15 6:33 Asan Mitha Hon Miskeen Manho Yaari - Live
24 2010-04-15 4:58 Bah Main Budh Gano_Khushyon Ma Kaya - Live
23 2010-04-15 4:32 Banh Main Garo Gano Thahai Tho - Live
22 2010-04-15 6:36 Bhale Suhna Sawe Piya Sadaain - Live
21 2010-04-15 5:05 Bhao Mukhtiar Khair Ta - Live
20 2010-04-15 4:37 Car Gulan Sa Seengaryo Muhnjo Jani Wehando - Live
19 2010-04-15 4:55 Dil Anja Bi Chawe Thi Kehn Sa Pyaar - Live
18 2010-04-15 4:33 Dil Dinai Dil Wartai - Live
17 2010-04-15 4:55 Dukh Main Allah Dukh Dukh Main Chade Wiya - Live
16 2010-04-15 5:40 Eid Asul Ma Kon Kandum - Live
15 2010-04-15 5:45 Eid Hoondi Aa Jodi San - Live
14 2010-04-15 5:39 Eid Je Deenh Jo Roa Tho Ta - Live
13 2010-04-15 5:18 Eid Jo Chand Thi Wayo Aa Kathe Aa - Live
12 2010-04-15 6:28 Eid Mubarak Bakhshe Dayi Moula Mokhe Rat - Live
11 2010-04-15 5:07 Eid Muhnji Aeiye Na Winja Ha - Live
10 2010-04-15 6:18 Eid Mumbark Yaar Kehnkhe Diya Ma Hane - Live
9 2010-04-15 5:10 Eid Nathi Pare Aashiqan Khe - Live
8 2010-04-15 8:43 Eid Wanji Tahwan Kayo Jodiyon Geo - Live
7 2010-04-15 7:11 Eid Waro Deenh Saaro Ma Mitha - Live
6 2010-04-15 5:56 Eidon Uhe Kanda Jin San Sajan Honda - Live
5 2010-04-15 5:19 Ghot Lahando Aj Lawa - Live
4 2010-04-15 6:03 Hane Dabe San Kabi Eid Ada - Live
3 2010-04-15 4:14 Hi Eid Na Kanda Se - Live
2 2010-04-15 5:23 Khairpur Je Manho Chayo Ho Tokhe
1 2010-04-15 4:28 Lagi Lakh Waya Po Shahe
show track URIs
Data API by Spotify, results reorganized by glenn mcdonald.
 
fans also like

1,029 followers

322 followers

5,730 followers

130 followers

174 followers

11,212 followers

2,073 followers

21,936 followers

3,908 followers

8,787 followers

5,247 followers

15,946 followers

6,681 followers

4,152 followers

61,069 followers

20,145 followers

17,456 followers

8,097 followers

19,686 followers
or try artist radio...