←research ·  artist
6,677 followers

121 albums ·  hide
0 singles ·  hide
9 other appearances ·  hide
2021-04-16 ·  573 tracks ·  165:26
13:06E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 01.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
23:35E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 01.2 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 02.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
33:11E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 02.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
43:26E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 02.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 03.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
53:07E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 03.2 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 04.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
63:08E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 04.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
73:48E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 04.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 05.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
83:06E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 05.2 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 06.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
93:09E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 06.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
103:07E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 06.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 07.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
113:05E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 07.2 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 08.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
123:07E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 08.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
133:13E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 08.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 09.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
143:18E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 09.2 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 10.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
154:04E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 10.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
163:21E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 10.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 11.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
173:20E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 11.2 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 12.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
183:08E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 12.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
193:08E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 12.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 13.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
203:19E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 13.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
213:16E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 13.3 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
223:31E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 13.4 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 14.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
233:30E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 14.2 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 15.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
243:14E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 15.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
253:33E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 15.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 16.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
263:09E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 16.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
273:13E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 16.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 17.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
283:14E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 17.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
293:07E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 17.3 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 18.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
303:12E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 18.2 & E.T.A. Hoffmann - Der Sandmann 19.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
313:22E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 19.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
323:06E.t.a. Hoffmann - Der Sandmann 19.3 & Franz Kafka - Die Verwandlung 01 & Franz Kafka - Die Verwandlung 02.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
333:16Franz Kafka - Die Verwandlung 02.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
343:08Franz Kafka - Die Verwandlung 02.3 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
353:07Franz Kafka - Die Verwandlung 02.4 & Franz Kafka - Die Verwandlung 03.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
363:05Franz Kafka - Die Verwandlung 03.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
373:31Franz Kafka - Die Verwandlung 03.3 & Franz Kafka - Die Verwandlung 04.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
383:12Franz Kafka - Die Verwandlung 04.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
394:12Franz Kafka - Die Verwandlung 04.3 & Franz Kafka - Die Verwandlung 05.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
403:21Franz Kafka - Die Verwandlung 05.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
413:10Franz Kafka - Die Verwandlung 05.3 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
423:06Franz Kafka - Die Verwandlung 05.4 & Franz Kafka - Die Verwandlung 06.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
433:32Franz Kafka - Die Verwandlung 06.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
443:53Franz Kafka - Die Verwandlung 06.3 & Franz Kafka - Die Verwandlung 07.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
453:13Franz Kafka - Die Verwandlung 07.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
463:07Franz Kafka - Die Verwandlung 07.3 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
473:21Franz Kafka - Die Verwandlung 07.4 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
483:15Franz Kafka - Die Verwandlung 07.5 & Franz Kafka - Die Verwandlung 08.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
493:13Franz Kafka - Die Verwandlung 08.2 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
503:30Franz Kafka - Die Verwandlung 08.3 & Franz Kafka - Die Verwandlung 09.1 - Große Literatur: Die Klassiker Hörbuch Box +Guy de Maupassant, Arthur Conan Doyle, Jürgen Fritsche, Sven Görtz
2021-02-19 ·  974 tracks ·  126:05
12:40Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 01.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
22:36Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 01.2 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 02.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
32:34Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 02.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
42:40Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 02.3 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
52:30Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 02.4 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 03.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
62:31Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 03.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
72:33Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 03.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 04.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
82:28Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 04.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
92:31Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 04.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 05.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
102:29Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 05.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
112:25Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 05.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 06.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
122:35Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 06.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
132:29Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 06.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 07.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
142:34Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 07.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
152:32Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 07.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 08.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
162:28Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 08.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
172:33Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 08.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 09.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
182:27Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 09.2 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 10.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
192:33Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 10.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
202:28Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 10.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 11.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
212:33Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 11.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
222:35Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 11.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 12.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
232:29Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 12.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
242:27Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 12.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 13.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
252:32Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 13.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
262:35Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 13.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 14.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
272:25Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 14.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
282:35Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 14.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 15.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
292:29Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 15.2 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 16.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
302:26Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 16.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
312:29Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 16.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 17.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
322:29Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 17.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
332:34Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 17.3 & Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 18.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
342:33Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 18.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
352:29Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 18.3 & R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 01.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
362:39R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 01.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
372:28R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 01.3 & R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 02.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
382:27R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 02.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
392:28R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 02.3 & R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 03.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
402:28R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 03.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
412:25R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 03.3 & R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 04.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
422:25R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 1. Kapitel 04.2 & R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 01.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
432:38R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 01.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
442:34R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 01.3 & R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 02.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
452:34R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 02.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
462:36R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 02.3 & R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 03.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
472:30R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 03.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
482:32R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 03.3 & R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 04.1 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
492:28R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 04.2 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
502:35R. L. Stevenson: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde - 2. Kapitel 04.3 - Die Novellen Hörbuch Box - Blaue Edition +Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jürgen Fritsche
2021-01-22 ·  66 tracks ·  131:12
12:32Der Bau - Track 1
22:31Der Bau - Track 2
32:32Der Bau - Track 3
42:30Der Bau - Track 4
52:32Der Bau - Track 5
62:33Der Bau - Track 6
72:31Der Bau - Track 7
82:34Der Bau - Track 8
92:31Der Bau - Track 9
102:34Der Bau - Track 10
112:32Der Bau - Track 11
122:30Der Bau - Track 12
132:30Der Bau - Track 13
142:31Der Bau - Track 14
152:33Der Bau - Track 15
162:32Der Bau - Track 16
172:32Der Bau - Track 17
182:34Der Bau - Track 18
192:35Der Bau - Track 19
202:30Der Bau - Track 20
212:31Der Bau - Track 21
222:31Der Bau - Track 22
232:30Der Bau - Track 23
242:32Der Bau - Track 24
252:30Der Bau - Track 25
262:31Der Bau - Track 26
272:31Der Bau - Track 27
282:31Der Bau - Track 28
292:31Der Bau - Track 29
302:32Der Bau - Track 30
312:30Der Bau - Track 31
322:37Der Bau - Track 32
332:32Der Bau - Track 33
342:34Der Bau - Track 34
352:32Der Bau - Track 35
362:31Der Bau - Track 36
372:34Der Bau - Track 37
384:49Der Bau - Track 38
392:30Ein Hungerkünstler - Track 1
402:30Ein Hungerkünstler - Track 2
412:32Ein Hungerkünstler - Track 3
422:36Ein Hungerkünstler - Track 4
432:35Ein Hungerkünstler - Track 5
442:34Ein Hungerkünstler - Track 6
452:33Ein Hungerkünstler - Track 7
462:31Ein Hungerkünstler - Track 8
472:31Ein Hungerkünstler - Track 9
484:46Ein Hungerkünstler - Track 10
492:31Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 1
502:33Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 2
2020-12-03 ·  56 tracks ·  118:30
12:08Chapter 1.1 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
22:10Chapter 1.2 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
32:06Chapter 1.3 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
42:12Chapter 1.4 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
52:10Chapter 1.5 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
62:19Chapter 1.6 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
72:25Chapter 1.7 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
82:10Chapter 1.8 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
92:40Chapter 1.9 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
102:12Chapter 1.10 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
112:14Chapter 1.11 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
122:20Chapter 1.12 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
132:16Chapter 1.13 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
142:19Chapter 1.14 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
152:44Chapter 1.15 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
162:25Chapter 1.16 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
172:12Chapter 1.17 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
182:07Chapter 1.18 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
192:27Chapter 1.19 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
202:11Chapter 1.20 & Chapter 2.1 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
212:06Chapter 2.2 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
222:07Chapter 2.3 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
232:32Chapter 2.4 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
242:13Chapter 2.5 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
252:35Chapter 2.6 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
262:33Chapter 2.7 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
272:12Chapter 2.8 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
282:13Chapter 2.9 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
292:17Chapter 2.10 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
302:12Chapter 2.11 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
312:09Chapter 2.12 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
322:18Chapter 2.13 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
332:30Chapter 2.14 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
343:12Chapter 2.15 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
352:18Chapter 2.16 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
363:44Chapter 2.17 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
373:33Chapter 2.18 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
382:14Chapter 2.19 & Chapter 3.1 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
392:05Chapter 3.2 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
402:07Chapter 3.3 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
412:25Chapter 3.4 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
422:06Chapter 3.5 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
432:13Chapter 3.6 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
442:06Chapter 3.7 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
452:10Chapter 3.8 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
462:29Chapter 3.9 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
472:12Chapter 3.10 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
483:34Chapter 3.11 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
492:07Chapter 3.12 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
502:13Chapter 3.13 - B. J. Harrison Reads the Metamorphosis
2020-11-30 ·  45 tracks ·  98:40
12:18Chapter 1.1 - La Tana
22:06Chapter 1.2 - La Tana
32:13Chapter 1.3 - La Tana
42:23Chapter 1.4 - La Tana
52:09Chapter 1.5 - La Tana
62:20Chapter 1.6 - La Tana
72:14Chapter 1.7 - La Tana
82:17Chapter 1.8 - La Tana
92:10Chapter 1.9 - La Tana
102:16Chapter 1.10 - La Tana
112:07Chapter 1.11 - La Tana
122:08Chapter 1.12 - La Tana
132:13Chapter 1.13 - La Tana
142:22Chapter 1.14 - La Tana
152:10Chapter 1.15 - La Tana
162:09Chapter 1.16 & Chapter 2.1 - La Tana
172:19Chapter 2.2 - La Tana
182:05Chapter 2.3 - La Tana
192:09Chapter 2.4 - La Tana
202:07Chapter 2.5 - La Tana
212:16Chapter 2.6 - La Tana
222:13Chapter 2.7 - La Tana
232:10Chapter 2.8 - La Tana
242:10Chapter 2.9 - La Tana
252:09Chapter 2.10 - La Tana
262:13Chapter 2.11 - La Tana
272:15Chapter 2.12 - La Tana
282:09Chapter 2.13 - La Tana
292:08Chapter 2.14 - La Tana
302:10Chapter 2.15 - La Tana
312:21Chapter 2.16 - La Tana
322:06Chapter 2.17 & Chapter 3.1 - La Tana
332:07Chapter 3.2 - La Tana
342:06Chapter 3.3 - La Tana
352:11Chapter 3.4 - La Tana
362:14Chapter 3.5 - La Tana
372:10Chapter 3.6 - La Tana
382:21Chapter 3.7 - La Tana
392:09Chapter 3.8 - La Tana
402:05Chapter 3.9 - La Tana
412:21Chapter 3.10 - La Tana
422:05Chapter 3.11 - La Tana
432:11Chapter 3.12 - La Tana
442:09Chapter 3.13 - La Tana
451:55Chapter 3.14 - La Tana
2020-10-16 ·  203 tracks ·  150:00
13:02Kapitel 1 - Der Process +Lydia Herms
22:56Kapitel 2 - Der Process +Lydia Herms
33:10Kapitel 3 - Der Process +Lydia Herms
42:47Kapitel 4 - Der Process +Lydia Herms
53:06Kapitel 5 - Der Process +Lydia Herms
62:56Kapitel 6 - Der Process +Lydia Herms
73:01Kapitel 7 - Der Process +Lydia Herms
82:45Kapitel 8 - Der Process +Lydia Herms
93:22Kapitel 9 - Der Process +Lydia Herms
102:55Kapitel 10 - Der Process +Lydia Herms
113:00Kapitel 11 - Der Process +Lydia Herms
123:16Kapitel 12 - Der Process +Lydia Herms
133:30Kapitel 13 - Der Process +Lydia Herms
142:57Kapitel 14 - Der Process +Lydia Herms
152:27Kapitel 15 - Der Process +Lydia Herms
162:48Kapitel 16 - Der Process +Lydia Herms
172:45Kapitel 17 - Der Process +Lydia Herms
183:08Kapitel 18 - Der Process +Lydia Herms
193:08Kapitel 19 - Der Process +Lydia Herms
202:55Kapitel 20 - Der Process +Lydia Herms
213:00Kapitel 21 - Der Process +Lydia Herms
223:07Kapitel 22 - Der Process +Lydia Herms
232:55Kapitel 23 - Der Process +Lydia Herms
243:27Kapitel 24 - Der Process +Lydia Herms
252:29Kapitel 25 - Der Process +Lydia Herms
263:13Kapitel 26 - Der Process +Lydia Herms
272:55Kapitel 27 - Der Process +Lydia Herms
283:03Kapitel 28 - Der Process +Lydia Herms
292:50Kapitel 29 - Der Process +Lydia Herms
302:51Kapitel 30 - Der Process +Lydia Herms
312:42Kapitel 31 - Der Process +Lydia Herms
323:35Kapitel 32 - Der Process +Lydia Herms
333:03Kapitel 33 - Der Process +Lydia Herms
342:53Kapitel 34 - Der Process +Lydia Herms
353:08Kapitel 35 - Der Process +Lydia Herms
362:50Kapitel 36 - Der Process +Lydia Herms
373:05Kapitel 37 - Der Process +Lydia Herms
383:06Kapitel 38 - Der Process +Lydia Herms
393:01Kapitel 39 - Der Process +Lydia Herms
402:48Kapitel 40 - Der Process +Lydia Herms
413:12Kapitel 41 - Der Process +Lydia Herms
422:55Kapitel 42 - Der Process +Lydia Herms
433:12Kapitel 43 - Der Process +Lydia Herms
444:09Kapitel 44 - Der Process +Lydia Herms
452:32Kapitel 45 - Der Process +Lydia Herms
461:55Kapitel 46 - Der Process +Lydia Herms
472:59Kapitel 47 - Der Process +Lydia Herms
482:52Kapitel 48 - Der Process +Lydia Herms
492:57Kapitel 49 - Der Process +Lydia Herms
503:21Kapitel 50 - Der Process +Lydia Herms
2020-10-10 ·  63 tracks ·  102:52
12:01Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 1
22:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 2
32:04Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 3
42:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 4
52:04Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 5
62:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 6
72:01Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 7
82:03Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 8
92:01Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 9
102:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 10
112:01Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 11
122:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 12
132:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 13
142:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 14
152:03Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 15
162:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 16
172:00Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 17
182:02Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 18
192:01Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 19
202:01Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 20
212:01Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 21
222:54Kapitel 1: Die Verwandlung - Track 22
232:05Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 1
242:04Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 2
252:02Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 3
262:00Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 4
272:02Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 5
282:01Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 6
292:03Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 7
302:05Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 8
312:02Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 9
322:03Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 10
332:00Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 11
342:04Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 12
352:02Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 13
362:03Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 14
372:02Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 15
382:02Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 16
392:01Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 17
402:01Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 18
412:07Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 19
422:06Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 20
432:24Kapitel 2: Die Verwandlung - Track 21
442:01Kapitel 3: Die Verwandlung - Track 1
452:02Kapitel 3: Die Verwandlung - Track 2
462:03Kapitel 3: Die Verwandlung - Track 3
472:01Kapitel 3: Die Verwandlung - Track 4
482:01Kapitel 3: Die Verwandlung - Track 5
492:03Kapitel 3: Die Verwandlung - Track 6
502:02Kapitel 3: Die Verwandlung - Track 7
2020-10-08 ·  256 tracks ·  101:45
12:01Der Prozess - Track 1
22:04Der Prozess - Track 2
32:04Der Prozess - Track 3
42:03Der Prozess - Track 4
52:00Der Prozess - Track 5
62:02Der Prozess - Track 6
72:00Der Prozess - Track 7
82:03Der Prozess - Track 8
92:01Der Prozess - Track 9
102:04Der Prozess - Track 10
112:01Der Prozess - Track 11
122:03Der Prozess - Track 12
132:00Der Prozess - Track 13
142:02Der Prozess - Track 14
152:03Der Prozess - Track 15
162:05Der Prozess - Track 16
172:02Der Prozess - Track 17
182:02Der Prozess - Track 18
192:01Der Prozess - Track 19
202:00Der Prozess - Track 20
212:03Der Prozess - Track 21
222:03Der Prozess - Track 22
232:01Der Prozess - Track 23
242:04Der Prozess - Track 24
252:01Der Prozess - Track 25
262:00Der Prozess - Track 26
272:02Der Prozess - Track 27
282:01Der Prozess - Track 28
292:02Der Prozess - Track 29
302:01Der Prozess - Track 30
312:02Der Prozess - Track 31
322:01Der Prozess - Track 32
332:01Der Prozess - Track 33
342:00Der Prozess - Track 34
352:04Der Prozess - Track 35
362:04Der Prozess - Track 36
372:04Der Prozess - Track 37
382:02Der Prozess - Track 38
392:02Der Prozess - Track 39
402:02Der Prozess - Track 40
412:02Der Prozess - Track 41
422:01Der Prozess - Track 42
432:01Der Prozess - Track 43
442:06Der Prozess - Track 44
452:06Der Prozess - Track 45
462:01Der Prozess - Track 46
472:00Der Prozess - Track 47
482:01Der Prozess - Track 48
492:03Der Prozess - Track 49
502:00Der Prozess - Track 50
2020-10-05 ·  124 tracks ·  103:03
10:4412 kleinere Werke
22:03Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 1
32:03Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 2
42:04Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 3
52:02Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 4
62:00Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 5
72:03Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 6
82:01Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 7
92:02Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 8
102:00Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 9
112:00Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 10
122:06Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 11
132:01Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 12
142:00Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 13
152:02Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 14
163:40Beim Bau der Chinesischen Mauer - Track 15
170:59Prometheus
182:01Erstes Leid - Track 1
192:00Erstes Leid - Track 2
202:49Erstes Leid - Track 3
212:06Der Riesenmaulwurf - Track 1
222:01Der Riesenmaulwurf - Track 2
232:02Der Riesenmaulwurf - Track 3
242:00Der Riesenmaulwurf - Track 4
252:04Der Riesenmaulwurf - Track 5
262:01Der Riesenmaulwurf - Track 6
272:00Der Riesenmaulwurf - Track 7
282:02Der Riesenmaulwurf - Track 8
292:00Der Riesenmaulwurf - Track 9
302:00Der Riesenmaulwurf - Track 10
312:01Der Riesenmaulwurf - Track 11
322:01Der Riesenmaulwurf - Track 12
332:02Der Riesenmaulwurf - Track 13
342:02Der Riesenmaulwurf - Track 14
352:02Der Riesenmaulwurf - Track 15
362:01Der Riesenmaulwurf - Track 16
373:47Der Riesenmaulwurf - Track 17
381:51Heimkehr
392:18Eine alltägliche Verwirrung
401:56Vom Scheintod
412:01Forschungen eines Hundes - Track 1
422:00Forschungen eines Hundes - Track 2
432:01Forschungen eines Hundes - Track 3
442:00Forschungen eines Hundes - Track 4
452:01Forschungen eines Hundes - Track 5
462:00Forschungen eines Hundes - Track 6
472:01Forschungen eines Hundes - Track 7
482:00Forschungen eines Hundes - Track 8
492:00Forschungen eines Hundes - Track 9
502:00Forschungen eines Hundes - Track 10
2020-10-04 ·  405 tracks ·  102:20
12:03Kapitel 1: Das Schloss - Track 1
22:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 2
32:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 3
42:03Kapitel 1: Das Schloss - Track 4
52:01Kapitel 1: Das Schloss - Track 5
62:03Kapitel 1: Das Schloss - Track 6
72:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 7
82:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 8
92:02Kapitel 1: Das Schloss - Track 9
102:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 10
112:02Kapitel 1: Das Schloss - Track 11
122:02Kapitel 1: Das Schloss - Track 12
132:03Kapitel 1: Das Schloss - Track 13
142:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 14
152:02Kapitel 1: Das Schloss - Track 15
162:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 16
172:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 17
182:02Kapitel 1: Das Schloss - Track 18
192:00Kapitel 1: Das Schloss - Track 19
202:01Kapitel 1: Das Schloss - Track 20
213:06Kapitel 1: Das Schloss - Track 21
222:00Kapitel 2: Das Schloss - Track 1
232:01Kapitel 2: Das Schloss - Track 2
242:01Kapitel 2: Das Schloss - Track 3
252:02Kapitel 2: Das Schloss - Track 4
262:00Kapitel 2: Das Schloss - Track 5
272:00Kapitel 2: Das Schloss - Track 6
282:02Kapitel 2: Das Schloss - Track 7
292:02Kapitel 2: Das Schloss - Track 8
302:02Kapitel 2: Das Schloss - Track 9
312:02Kapitel 2: Das Schloss - Track 10
322:00Kapitel 2: Das Schloss - Track 11
332:03Kapitel 2: Das Schloss - Track 12
342:01Kapitel 2: Das Schloss - Track 13
352:00Kapitel 2: Das Schloss - Track 14
362:01Kapitel 2: Das Schloss - Track 15
372:02Kapitel 2: Das Schloss - Track 16
382:01Kapitel 2: Das Schloss - Track 17
392:00Kapitel 2: Das Schloss - Track 18
402:01Kapitel 2: Das Schloss - Track 19
412:03Kapitel 2: Das Schloss - Track 20
422:03Kapitel 2: Das Schloss - Track 21
432:01Kapitel 2: Das Schloss - Track 22
442:00Kapitel 2: Das Schloss - Track 23
452:02Kapitel 2: Das Schloss - Track 24
462:18Kapitel 2: Das Schloss - Track 25
472:01Kapitel 3: Das Schloss - Track 1
482:00Kapitel 3: Das Schloss - Track 2
492:00Kapitel 3: Das Schloss - Track 3
502:00Kapitel 3: Das Schloss - Track 4
2020-10-01 ·  58 tracks ·  101:06
12:00Die Verwandlung - Track 1
22:01Die Verwandlung - Track 2
32:01Die Verwandlung - Track 3
42:01Die Verwandlung - Track 4
52:01Die Verwandlung - Track 5
62:00Die Verwandlung - Track 6
72:00Die Verwandlung - Track 7
82:04Die Verwandlung - Track 8
92:02Die Verwandlung - Track 9
102:01Die Verwandlung - Track 10
112:02Die Verwandlung - Track 11
122:01Die Verwandlung - Track 12
132:01Die Verwandlung - Track 13
142:00Die Verwandlung - Track 14
152:00Die Verwandlung - Track 15
162:01Die Verwandlung - Track 16
172:01Die Verwandlung - Track 17
182:06Die Verwandlung - Track 18
192:02Die Verwandlung - Track 19
202:00Die Verwandlung - Track 20
212:03Die Verwandlung - Track 21
222:01Die Verwandlung - Track 22
232:02Die Verwandlung - Track 23
242:00Die Verwandlung - Track 24
252:00Die Verwandlung - Track 25
262:01Die Verwandlung - Track 26
272:03Die Verwandlung - Track 27
282:02Die Verwandlung - Track 28
292:02Die Verwandlung - Track 29
302:00Die Verwandlung - Track 30
312:01Die Verwandlung - Track 31
322:01Die Verwandlung - Track 32
332:02Die Verwandlung - Track 33
342:01Die Verwandlung - Track 34
352:00Die Verwandlung - Track 35
362:01Die Verwandlung - Track 36
372:01Die Verwandlung - Track 37
382:01Die Verwandlung - Track 38
392:00Die Verwandlung - Track 39
402:03Die Verwandlung - Track 40
412:01Die Verwandlung - Track 41
422:01Die Verwandlung - Track 42
432:01Die Verwandlung - Track 43
442:01Die Verwandlung - Track 44
452:02Die Verwandlung - Track 45
462:01Die Verwandlung - Track 46
472:01Die Verwandlung - Track 47
482:01Die Verwandlung - Track 48
492:02Die Verwandlung - Track 49
502:00Die Verwandlung - Track 50
2020-10-01 ·  41 tracks ·  83:58
12:13Beschreibung
22:05In der Strafkolonie - Track 1
32:01In der Strafkolonie - Track 2
42:13In der Strafkolonie - Track 3
52:02In der Strafkolonie - Track 4
62:02In der Strafkolonie - Track 5
72:00In der Strafkolonie - Track 6
82:01In der Strafkolonie - Track 7
92:02In der Strafkolonie - Track 8
102:02In der Strafkolonie - Track 9
112:01In der Strafkolonie - Track 10
122:00In der Strafkolonie - Track 11
132:02In der Strafkolonie - Track 12
142:00In der Strafkolonie - Track 13
152:01In der Strafkolonie - Track 14
162:02In der Strafkolonie - Track 15
172:03In der Strafkolonie - Track 16
182:05In der Strafkolonie - Track 17
192:01In der Strafkolonie - Track 18
202:01In der Strafkolonie - Track 19
212:01In der Strafkolonie - Track 20
222:01In der Strafkolonie - Track 21
232:11In der Strafkolonie - Track 22
242:07In der Strafkolonie - Track 23
252:00In der Strafkolonie - Track 24
262:13In der Strafkolonie - Track 25
272:00In der Strafkolonie - Track 26
282:03In der Strafkolonie - Track 27
292:00In der Strafkolonie - Track 28
302:00In der Strafkolonie - Track 29
312:01In der Strafkolonie - Track 30
322:01In der Strafkolonie - Track 31
332:02In der Strafkolonie - Track 32
342:01In der Strafkolonie - Track 33
352:02In der Strafkolonie - Track 34
362:01In der Strafkolonie - Track 35
372:03In der Strafkolonie - Track 36
382:01In der Strafkolonie - Track 37
392:03In der Strafkolonie - Track 38
402:05In der Strafkolonie - Track 39
412:03Autor Franz Kafka
2020-09-27 ·  221 tracks ·  104:24
12:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 1
22:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 2
32:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 3
42:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 4
52:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 5
62:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 6
72:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 7
82:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 8
92:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 9
102:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 10
112:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 11
122:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 12
132:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 13
142:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 14
152:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 15
162:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 16
172:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 17
182:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 18
192:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 19
202:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 20
212:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 21
222:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 22
232:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 23
242:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 24
252:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 25
262:01Kapitel 1: Der Prozess - Track 26
272:00Kapitel 1: Der Prozess - Track 27
282:02Kapitel 1: Der Prozess - Track 28
293:45Kapitel 1: Der Prozess - Track 29
302:00Kapitel 2: Der Prozess - Track 1
312:02Kapitel 2: Der Prozess - Track 2
322:01Kapitel 2: Der Prozess - Track 3
332:01Kapitel 2: Der Prozess - Track 4
342:01Kapitel 2: Der Prozess - Track 5
352:00Kapitel 2: Der Prozess - Track 6
362:01Kapitel 2: Der Prozess - Track 7
372:02Kapitel 2: Der Prozess - Track 8
382:02Kapitel 2: Der Prozess - Track 9
392:01Kapitel 2: Der Prozess - Track 10
402:00Kapitel 2: Der Prozess - Track 11
412:02Kapitel 2: Der Prozess - Track 12
422:00Kapitel 2: Der Prozess - Track 13
432:01Kapitel 2: Der Prozess - Track 14
442:01Kapitel 2: Der Prozess - Track 15
453:56Kapitel 2: Der Prozess - Track 16
462:01Kapitel 3: Der Prozess - Track 1
472:01Kapitel 3: Der Prozess - Track 2
482:00Kapitel 3: Der Prozess - Track 3
492:02Kapitel 3: Der Prozess - Track 4
502:02Kapitel 3: Der Prozess - Track 5
2020-09-27 ·  54 tracks ·  101:23
12:02Die Verwandlung - Track 1
22:01Die Verwandlung - Track 2
32:03Die Verwandlung - Track 3
42:02Die Verwandlung - Track 4
52:02Die Verwandlung - Track 5
62:00Die Verwandlung - Track 6
72:01Die Verwandlung - Track 7
82:00Die Verwandlung - Track 8
92:03Die Verwandlung - Track 9
102:01Die Verwandlung - Track 10
112:01Die Verwandlung - Track 11
122:00Die Verwandlung - Track 12
132:00Die Verwandlung - Track 13
142:02Die Verwandlung - Track 14
152:01Die Verwandlung - Track 15
162:01Die Verwandlung - Track 16
172:02Die Verwandlung - Track 17
182:02Die Verwandlung - Track 18
192:01Die Verwandlung - Track 19
202:02Die Verwandlung - Track 20
212:03Die Verwandlung - Track 21
222:03Die Verwandlung - Track 22
232:01Die Verwandlung - Track 23
242:00Die Verwandlung - Track 24
252:03Die Verwandlung - Track 25
262:03Die Verwandlung - Track 26
272:05Die Verwandlung - Track 27
282:02Die Verwandlung - Track 28
292:00Die Verwandlung - Track 29
302:01Die Verwandlung - Track 30
312:01Die Verwandlung - Track 31
322:01Die Verwandlung - Track 32
332:01Die Verwandlung - Track 33
342:00Die Verwandlung - Track 34
352:01Die Verwandlung - Track 35
362:05Die Verwandlung - Track 36
372:04Die Verwandlung - Track 37
382:02Die Verwandlung - Track 38
392:03Die Verwandlung - Track 39
402:01Die Verwandlung - Track 40
412:02Die Verwandlung - Track 41
422:01Die Verwandlung - Track 42
432:01Die Verwandlung - Track 43
442:01Die Verwandlung - Track 44
452:02Die Verwandlung - Track 45
462:01Die Verwandlung - Track 46
472:02Die Verwandlung - Track 47
482:01Die Verwandlung - Track 48
492:02Die Verwandlung - Track 49
502:01Die Verwandlung - Track 50
2020-09-25 ·  40 tracks ·  100:28
12:31Forschungen eines Hundes - Track 1
22:35Forschungen eines Hundes - Track 2
32:33Forschungen eines Hundes - Track 3
42:30Forschungen eines Hundes - Track 4
52:31Forschungen eines Hundes - Track 5
62:31Forschungen eines Hundes - Track 6
72:33Forschungen eines Hundes - Track 7
82:30Forschungen eines Hundes - Track 8
92:34Forschungen eines Hundes - Track 9
102:30Forschungen eines Hundes - Track 10
112:30Forschungen eines Hundes - Track 11
122:30Forschungen eines Hundes - Track 12
132:30Forschungen eines Hundes - Track 13
142:30Forschungen eines Hundes - Track 14
152:30Forschungen eines Hundes - Track 15
162:30Forschungen eines Hundes - Track 16
172:31Forschungen eines Hundes - Track 17
182:30Forschungen eines Hundes - Track 18
192:30Forschungen eines Hundes - Track 19
202:30Forschungen eines Hundes - Track 20
212:31Forschungen eines Hundes - Track 21
222:30Forschungen eines Hundes - Track 22
232:32Forschungen eines Hundes - Track 23
242:30Forschungen eines Hundes - Track 24
252:32Forschungen eines Hundes - Track 25
262:31Forschungen eines Hundes - Track 26
272:30Forschungen eines Hundes - Track 27
282:30Forschungen eines Hundes - Track 28
292:32Forschungen eines Hundes - Track 29
302:31Forschungen eines Hundes - Track 30
312:32Forschungen eines Hundes - Track 31
322:35Forschungen eines Hundes - Track 32
332:33Forschungen eines Hundes - Track 33
342:33Forschungen eines Hundes - Track 34
352:32Forschungen eines Hundes - Track 35
362:30Forschungen eines Hundes - Track 36
372:31Forschungen eines Hundes - Track 37
382:32Forschungen eines Hundes - Track 38
392:38Forschungen eines Hundes - Track 39
402:01Autor Franz Kafka
2020-09-25 ·  22 tracks ·  45:46
12:01Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 1
22:00Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 2
32:03Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 3
42:00Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 4
52:01Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 5
62:00Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 6
72:01Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 7
82:01Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 8
92:00Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 9
102:00Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 10
112:01Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 11
122:02Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 12
132:00Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 13
142:01Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 14
152:00Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 15
162:03Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 16
172:01Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 17
182:01Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 18
192:03Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 19
202:02Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 20
213:23Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 21
222:01Autor Franz Kafka
2020-09-24 ·  39 tracks ·  99:04
12:32Der Bau - Track 1
22:31Der Bau - Track 2
32:32Der Bau - Track 3
42:30Der Bau - Track 4
52:32Der Bau - Track 5
62:33Der Bau - Track 6
72:31Der Bau - Track 7
82:34Der Bau - Track 8
92:31Der Bau - Track 9
102:34Der Bau - Track 10
112:32Der Bau - Track 11
122:35Der Bau - Track 12
132:30Der Bau - Track 13
142:30Der Bau - Track 14
152:34Der Bau - Track 15
162:32Der Bau - Track 16
172:30Der Bau - Track 17
182:31Der Bau - Track 18
192:33Der Bau - Track 19
202:31Der Bau - Track 20
212:30Der Bau - Track 21
222:30Der Bau - Track 22
232:31Der Bau - Track 23
242:31Der Bau - Track 24
252:30Der Bau - Track 25
262:30Der Bau - Track 26
272:32Der Bau - Track 27
282:31Der Bau - Track 28
292:30Der Bau - Track 29
302:32Der Bau - Track 30
312:30Der Bau - Track 31
322:33Der Bau - Track 32
332:31Der Bau - Track 33
342:36Der Bau - Track 34
352:30Der Bau - Track 35
362:30Der Bau - Track 36
372:31Der Bau - Track 37
382:36Der Bau - Track 38
393:03Der Bau - Track 39
2020-09-24 ·  18 tracks ·  47:41
12:33Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 1
22:33Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 2
32:31Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 3
42:31Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 4
52:32Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 5
62:31Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 6
72:31Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 7
82:30Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 8
92:33Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 9
102:30Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 10
112:32Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 11
122:31Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 12
132:31Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 13
142:31Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 14
152:37Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 15
162:33Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 16
172:33Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 17
184:38Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse - Track 18
2020-09-15 ·  51 tracks ·  126:17
12:33La Metamorfosis - Track 1
22:30La Metamorfosis - Track 2
32:32La Metamorfosis - Track 3
42:32La Metamorfosis - Track 4
52:31La Metamorfosis - Track 5
62:31La Metamorfosis - Track 6
72:33La Metamorfosis - Track 7
82:32La Metamorfosis - Track 8
92:30La Metamorfosis - Track 9
102:30La Metamorfosis - Track 10
112:30La Metamorfosis - Track 11
122:32La Metamorfosis - Track 12
132:30La Metamorfosis - Track 13
142:31La Metamorfosis - Track 14
152:35La Metamorfosis - Track 15
162:30La Metamorfosis - Track 16
172:34La Metamorfosis - Track 17
182:33La Metamorfosis - Track 18
192:31La Metamorfosis - Track 19
202:32La Metamorfosis - Track 20
212:31La Metamorfosis - Track 21
222:33La Metamorfosis - Track 22
232:35La Metamorfosis - Track 23
242:30La Metamorfosis - Track 24
252:30La Metamorfosis - Track 25
262:31La Metamorfosis - Track 26
272:30La Metamorfosis - Track 27
282:31La Metamorfosis - Track 28
292:33La Metamorfosis - Track 29
302:31La Metamorfosis - Track 30
312:32La Metamorfosis - Track 31
322:34La Metamorfosis - Track 32
332:31La Metamorfosis - Track 33
342:32La Metamorfosis - Track 34
352:30La Metamorfosis - Track 35
362:31La Metamorfosis - Track 36
372:31La Metamorfosis - Track 37
382:33La Metamorfosis - Track 38
392:33La Metamorfosis - Track 39
402:30La Metamorfosis - Track 40
412:33La Metamorfosis - Track 41
422:31La Metamorfosis - Track 42
432:31La Metamorfosis - Track 43
442:32La Metamorfosis - Track 44
452:32La Metamorfosis - Track 45
462:31La Metamorfosis - Track 46
472:32La Metamorfosis - Track 47
482:30La Metamorfosis - Track 48
492:30La Metamorfosis - Track 49
502:31La Metamorfosis - Track 50
2020-08-16 ·  60 tracks ·  132:06
12:08Capítulo 1.1 - la Metamorfosis
22:29Capítulo 1.2 - la Metamorfosis
32:21Capítulo 1.3 - la Metamorfosis
42:17Capítulo 1.4 - la Metamorfosis
52:06Capítulo 1.5 - la Metamorfosis
63:10Capítulo 1.6 - la Metamorfosis
72:47Capítulo 1.7 - la Metamorfosis
83:57Capítulo 1.8 - la Metamorfosis
92:09Capítulo 1.9 - la Metamorfosis
103:09Capítulo 1.10 - la Metamorfosis
112:20Capítulo 1.11 - la Metamorfosis
123:35Capítulo 1.12 - la Metamorfosis
132:41Capítulo 1.13 - la Metamorfosis
143:23Capítulo 1.14 - la Metamorfosis
154:03Capítulo 1.15 & Capítulo 2 .1 - la Metamorfosis
162:24Capítulo 2 .2 - la Metamorfosis
172:10Capítulo 2 .3 - la Metamorfosis
182:32Capítulo 2 .4 - la Metamorfosis
192:16Capítulo 2 .5 - la Metamorfosis
202:21Capítulo 2 .6 - la Metamorfosis
212:29Capítulo 2 .7 - la Metamorfosis
222:39Capítulo 2 .8 - la Metamorfosis
232:22Capítulo 2 .9 - la Metamorfosis
242:33Capítulo 2 .10 - la Metamorfosis
252:37Capítulo 2 .11 - la Metamorfosis
262:17Capítulo 2 .12 - la Metamorfosis
272:35Capítulo 2 .13 - la Metamorfosis
282:10Capítulo 2 .14 - la Metamorfosis
292:30Capítulo 2 .15 - la Metamorfosis
302:25Capítulo 2 .16 - la Metamorfosis
312:45Capítulo 2 .17 & Capítulo 3.1 - la Metamorfosis
322:12Capítulo 3.2 - la Metamorfosis
332:20Capítulo 3.3 - la Metamorfosis
342:38Capítulo 3.4 - la Metamorfosis
352:40Capítulo 3.5 - la Metamorfosis
363:04Capítulo 3.6 - la Metamorfosis
372:30Capítulo 3.7 - la Metamorfosis
382:53Capítulo 3.8 - la Metamorfosis
392:17Capítulo 3.9 - la Metamorfosis
403:04Capítulo 3.10 - la Metamorfosis
412:45Capítulo 3.11 - la Metamorfosis
422:53Capítulo 3.12 - la Metamorfosis
433:38Capítulo 3.13 - la Metamorfosis
442:21Capítulo 3.14 - la Metamorfosis
452:16Capítulo 3.15 & Capítulo 4.1 - la Metamorfosis
463:07Capítulo 4.2 - la Metamorfosis
472:19Capítulo 4.3 - la Metamorfosis
482:26Capítulo 4.4 - la Metamorfosis
492:56Capítulo 4.5 - la Metamorfosis
502:06Capítulo 4.6 - la Metamorfosis
2020-08-05 ·  47 tracks ·  151:57
13:16Capítulo 1.1 - Cuentos de Kafka
23:05Capítulo 1.2 - Cuentos de Kafka
33:24Capítulo 1.3 - Cuentos de Kafka
43:06Capítulo 1.4 - Cuentos de Kafka
53:09Capítulo 1.5 - Cuentos de Kafka
63:09Capítulo 1.6 - Cuentos de Kafka
73:18Capítulo 1.7 - Cuentos de Kafka
83:10Capítulo 1.8 - Cuentos de Kafka
93:10Capítulo 1.9 & Capítulo 2.1 - Cuentos de Kafka
103:15Capítulo 2.2 - Cuentos de Kafka
113:11Capítulo 2.3 - Cuentos de Kafka
123:16Capítulo 2.4 - Cuentos de Kafka
133:07Capítulo 2.5 - Cuentos de Kafka
143:07Capítulo 2.6 - Cuentos de Kafka
153:09Capítulo 2.7 - Cuentos de Kafka
163:08Capítulo 2.8 - Cuentos de Kafka
173:11Capítulo 2.9 - Cuentos de Kafka
183:15Capítulo 2.10 - Cuentos de Kafka
193:13Capítulo 2.11 & Capítulo 3.1 - Cuentos de Kafka
203:08Capítulo 3.2 - Cuentos de Kafka
213:09Capítulo 3.3 - Cuentos de Kafka
223:08Capítulo 3.4 - Cuentos de Kafka
233:35Capítulo 3.5 & Capítulo 4.1 - Cuentos de Kafka
243:12Capítulo 4.2 - Cuentos de Kafka
253:06Capítulo 4.3 - Cuentos de Kafka
263:23Capítulo 4.4 - Cuentos de Kafka
273:11Capítulo 4.5 - Cuentos de Kafka
283:14Capítulo 4.6 - Cuentos de Kafka
293:20Capítulo 4.7 - Cuentos de Kafka
303:08Capítulo 4.8 - Cuentos de Kafka
313:12Capítulo 4.9 - Cuentos de Kafka
323:15Capítulo 4.10 - Cuentos de Kafka
333:22Capítulo 4.11 - Cuentos de Kafka
343:23Capítulo 4.12 - Cuentos de Kafka
353:28Capítulo 4.13 - Cuentos de Kafka
363:09Capítulo 4.14 - Cuentos de Kafka
373:07Capítulo 4.15 & Capítulo 5.1 - Cuentos de Kafka
383:08Capítulo 5.2 - Cuentos de Kafka
393:14Capítulo 5.3 - Cuentos de Kafka
403:07Capítulo 5.4 - Cuentos de Kafka
413:13Capítulo 5.5 - Cuentos de Kafka
423:06Capítulo 5.6 - Cuentos de Kafka
433:19Capítulo 5.7 - Cuentos de Kafka
443:14Capítulo 5.8 - Cuentos de Kafka
453:11Capítulo 5.9 - Cuentos de Kafka
463:12Capítulo 5.10 - Cuentos de Kafka
474:04Capítulo 5.11 - Cuentos de Kafka
2020-05-18 ·  298 tracks ·  85:02
11:42Capítulo 1.1 - el Proceso
21:38Capítulo 1.2 - el Proceso
31:47Capítulo 1.3 - el Proceso
41:38Capítulo 1.4 - el Proceso
51:42Capítulo 1.5 - el Proceso
61:43Capítulo 1.6 - el Proceso
71:37Capítulo 1.7 - el Proceso
81:41Capítulo 1.8 - el Proceso
91:39Capítulo 1.9 - el Proceso
101:44Capítulo 1.10 - el Proceso
111:42Capítulo 1.11 - el Proceso
121:37Capítulo 1.12 - el Proceso
131:35Capítulo 1.13 - el Proceso
141:43Capítulo 1.14 - el Proceso
151:47Capítulo 1.15 - el Proceso
161:41Capítulo 1.16 - el Proceso
171:41Capítulo 1.17 - el Proceso
181:38Capítulo 1.18 - el Proceso
191:37Capítulo 1.19 - el Proceso
201:45Capítulo 1.20 - el Proceso
211:39Capítulo 1.21 - el Proceso
221:35Capítulo 1.22 - el Proceso
232:01Capítulo 1.23 - el Proceso
241:42Capítulo 1.24 - el Proceso
251:50Capítulo 1.25 & Capítulo 2.1 - el Proceso
261:37Capítulo 2.2 - el Proceso
271:40Capítulo 2.3 - el Proceso
281:38Capítulo 2.4 - el Proceso
292:21Capítulo 2.5 - el Proceso
301:37Capítulo 2.6 - el Proceso
311:38Capítulo 2.7 - el Proceso
321:43Capítulo 2.8 - el Proceso
331:38Capítulo 2.9 - el Proceso
341:46Capítulo 2.10 - el Proceso
351:42Capítulo 2.11 - el Proceso
361:41Capítulo 2.12 - el Proceso
371:35Capítulo 2.13 - el Proceso
381:38Capítulo 2.14 - el Proceso
391:52Capítulo 2.15 - el Proceso
401:44Capítulo 2.16 - el Proceso
411:36Capítulo 2.17 - el Proceso
421:46Capítulo 2.18 - el Proceso
431:50Capítulo 2.19 - el Proceso
441:36Capítulo 2.20 - el Proceso
451:37Capítulo 2.21 & Capítulo 3.1 - el Proceso
461:38Capítulo 3.2 - el Proceso
471:40Capítulo 3.3 - el Proceso
481:46Capítulo 3.4 - el Proceso
491:44Capítulo 3.5 - el Proceso
501:36Capítulo 3.6 - el Proceso
2020-03-11 ·  84 tracks ·  89:56
11:42Capítulo 1.1 - la Metamorfosis
21:41Capítulo 1.2 - la Metamorfosis
31:38Capítulo 1.3 - la Metamorfosis
42:07Capítulo 1.4 - la Metamorfosis
51:48Capítulo 1.5 - la Metamorfosis
61:38Capítulo 1.6 - la Metamorfosis
71:45Capítulo 1.7 & Capítulo 2.1 - la Metamorfosis
81:46Capítulo 2.2 - la Metamorfosis
91:44Capítulo 2.3 - la Metamorfosis
101:42Capítulo 2.4 - la Metamorfosis
111:35Capítulo 2.5 - la Metamorfosis
121:47Capítulo 2.6 & Capítulo 3.1 - la Metamorfosis
131:44Capítulo 3.2 - la Metamorfosis
141:39Capítulo 3.3 - la Metamorfosis
152:17Capítulo 3.4 - la Metamorfosis
161:57Capítulo 3.5 - la Metamorfosis
171:38Capítulo 3.6 & Capítulo 4.1 - la Metamorfosis
181:39Capítulo 4.2 - la Metamorfosis
192:20Capítulo 4.3 - la Metamorfosis
202:04Capítulo 4.4 - la Metamorfosis
211:41Capítulo 4.5 & Capítulo 5.1 - la Metamorfosis
221:40Capítulo 5.2 - la Metamorfosis
231:52Capítulo 5.3 - la Metamorfosis
241:45Capítulo 5.4 - la Metamorfosis
251:36Capítulo 5.5 - la Metamorfosis
261:40Capítulo 5.6 - la Metamorfosis
271:42Capítulo 5.7 - la Metamorfosis
281:51Capítulo 5.8 & Capítulo 6.1 - la Metamorfosis
292:07Capítulo 6.2 - la Metamorfosis
301:41Capítulo 6.3 - la Metamorfosis
311:51Capítulo 6.4 - la Metamorfosis
321:38Capítulo 6.5 - la Metamorfosis
331:37Capítulo 6.6 - la Metamorfosis
341:37Capítulo 6.7 & Capítulo 7.1 - la Metamorfosis
351:37Capítulo 7.2 - la Metamorfosis
361:44Capítulo 7.3 - la Metamorfosis
372:16Capítulo 7.4 - la Metamorfosis
382:00Capítulo 7.5 - la Metamorfosis
391:49Capítulo 7.6 - la Metamorfosis
401:49Capítulo 7.7 - la Metamorfosis
411:49Capítulo 7.8 - la Metamorfosis
421:50Capítulo 7.9 & Capítulo 8.1 - la Metamorfosis
431:37Capítulo 8.2 - la Metamorfosis
441:41Capítulo 8.3 - la Metamorfosis
451:49Capítulo 8.4 - la Metamorfosis
461:46Capítulo 8.5 - la Metamorfosis
471:35Capítulo 8.6 & Capítulo 9.1 - la Metamorfosis
481:36Capítulo 9.2 - la Metamorfosis
491:44Capítulo 9.3 - la Metamorfosis
502:44Capítulo 9.4 - la Metamorfosis
2020-03-06 ·  59 tracks ·  71:43
11:21Teil 1 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
21:02Teil 2 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
31:23Teil 3 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
41:05Teil 4 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
51:29Teil 5 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
60:58Teil 6 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
71:57Teil 7 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
82:09Teil 8 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
91:14Teil 9 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
101:43Teil 10 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
111:19Teil 11 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
120:55Teil 12 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
131:36Teil 13 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
141:41Teil 14 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
151:44Teil 15 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
161:23Teil 16 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
171:36Teil 17 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
181:25Teil 18 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
191:19Teil 19 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
201:23Teil 20 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
211:25Teil 21 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
221:02Teil 22 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
230:42Teil 23 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
241:33Teil 24 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
252:06Teil 25 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
261:35Teil 26 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
271:03Teil 27 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
282:02Teil 28 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
291:21Teil 29 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
301:27Teil 30 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
311:42Teil 31 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
320:53Teil 32 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
331:10Teil 33 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
341:12Teil 34 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
351:08Teil 35 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
361:23Teil 36 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
371:23Teil 37 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
381:57Teil 38 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
391:27Teil 39 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
401:34Teil 40 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
411:55Teil 41 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
420:58Teil 42 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
431:08Teil 43 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
441:23Teil 44 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
452:00Teil 45 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
461:29Teil 46 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
471:58Teil 47 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
481:12Teil 48 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
491:46Teil 49 - Erzählungen 6 - Ein Hungerkünstler - Sven Regener liest Franz Kafka +Sven Regener
50