←research ·  artist
11,728 followers

11 albums ·  hide
8 singles ·  hide
18 other appearances ·  hide
2022-09-15 ·  24 tracks ·  85:45
14:20המכסה הירוק - Remastered
23:50מדינה - Remastered
30:56אליסה - Remastered
43:44קרבות תרנגולים - Remastered
53:29מה את עושה? - Remastered
63:23המנון לאדישות - Remastered
72:37שולחן הכתיבה - Remastered
84:45ואז הופיעה בטי - Remastered
94:01בחור מצוי - Remastered
103:25ערב ב' כסלו - Remastered
114:03קיץ - Remastered
125:17ציפורן - Remastered
133:51עץ - Remastered
142:29Rush Time - Remastered
150:26כ' טבת - Remastered
162:37שלושת האחים - Remastered
14:28קיץ - גרסה מהירה - Remastered
23:47ערב ב' כסלו - Demo
34:25המכסה הירוק - גרסה ראשונה
43:00Rush Time - גרסה ראשונה
53:59קרבות תרנגולים - גרסה ראשונה
64:16ציפורן - גרסה ראשונה
74:33עץ - גרסה ראשונה
84:05קיץ - גרסה ראשונה
188 2022-09-15 4:05 קיץ - גרסה ראשונה
187 2022-09-15 4:33 עץ - גרסה ראשונה
186 2022-09-15 4:16 ציפורן - גרסה ראשונה
185 2022-09-15 3:59 קרבות תרנגולים - גרסה ראשונה
184 2022-09-15 3:00 Rush Time - גרסה ראשונה
183 2022-09-15 4:25 המכסה הירוק - גרסה ראשונה
182 2022-09-15 3:47 ערב ב' כסלו - Demo
181 2022-09-15 4:28 קיץ - גרסה מהירה - Remastered
180 2022-09-15 2:37 שלושת האחים - Remastered
179 2022-09-15 0:26 כ' טבת - Remastered
178 2022-09-15 2:29 Rush Time - Remastered
177 2022-09-15 3:51 עץ - Remastered
176 2022-09-15 5:17 ציפורן - Remastered
175 2022-09-15 4:03 קיץ - Remastered
174 2022-09-15 3:25 ערב ב' כסלו - Remastered
173 2022-09-15 4:01 בחור מצוי - Remastered
172 2022-09-15 4:45 ואז הופיעה בטי - Remastered
171 2022-09-15 2:37 שולחן הכתיבה - Remastered
170 2022-09-15 3:23 המנון לאדישות - Remastered
169 2022-09-15 3:29 מה את עושה? - Remastered
168 2022-09-15 3:44 קרבות תרנגולים - Remastered
167 2022-09-15 0:56 אליסה - Remastered
166 2022-09-15 3:50 מדינה - Remastered
165 2022-09-15 4:20 המכסה הירוק - Remastered
164 2022-03-25 4:24 Parparei Ta'atua - Live
163 2022-03-25 6:39 Geshem Koder - Live
162 2022-01-23 4:26 תרד מהמנוף - גרסת רדיו +Shlomi Bracha, Danni Makov
161 2021-10-29 3:23 רעב רעב +Shlomi Bracha, Danni Makov
160 2021-10-29 5:33 נחש +Shlomi Bracha, Danni Makov
159 2021-10-29 5:12 תרד מהמנוף +Shlomi Bracha, Danni Makov
158 2021-10-29 3:21 פמיניסטית +Shlomi Bracha, Danni Makov
157 2021-10-29 3:11 קלוד ללוש +Shlomi Bracha, Danni Makov
156 2021-10-29 5:18 הלך רוח +Shlomi Bracha, Danni Makov
155 2021-10-29 4:40 היידן באך +Shlomi Bracha, Danni Makov
154 2021-10-20 2:42 סדום והמורה +Shlomi Bracha, Danni Makov
153 2021-09-12 3:26 חמישים שישים +Shlomi Bracha, Danni Makov
152 2021-08-02 4:15 סטודיו נמסטה +Shlomi Bracha, Danni Makov
151 2021-04-19 4:15 אדם וחוה
150 2021-02-01 5:21 ערבב את הטיח
149 2021-02-01 3:58 מלנכולי
148 2020-12-22 3:58 למחרת +Efrat Ben Zur
147 2020-12-18 6:35 גשם קודר
146 2020-08-11 2:59 הסיפור
145 2020-04-02 3:50 איילת אהבים - Idan Gavriel Remix
144 2020-03-08 1:38 פרופסור קופמאשין
143 2020-03-08 3:34 איילת אהבים
142 2020-01-12 3:29 שוקולד געגועים
141 2019-08-02 4:25 אתר
140 2018-12-25 4:57 כשאת אוחזת בי
139 2018-12-01 3:43 קוראים לו מנש
138 2016-09-14 3:28 לפענח חידה
137 2016-09-14 4:12 בלשים
136 2016-09-14 3:30 חתלתול
135 2016-09-14 3:28 יכול להיות אבא
134 2016-09-14 4:08 אי של יציבות
133 2016-09-14 4:01 ירוק בין התלמים
132 2016-09-14 3:24 כולה שלי
131 2016-09-14 3:08 לב על מעקה
130 2016-09-14 3:40 המסלול המואר
129 2016-09-14 3:43 כלנית
128 2015-02-26 3:23 פרפרי תעתוע
127 2014-07-30 4:37 נסיעת חינם
126 2014-01-01 12:06 צריך להשתיק את המוזות – חלק שישי
125 2014-01-01 7:23 צריך להשתיק את המוזות – חלק חמישי
124 2014-01-01 19:11 צריך להשתיק את המוזות – חלק רביעי
123 2014-01-01 5:29 צריך להשתיק את המוזות – חלק שלישי
122 2014-01-01 6:01 צריך להשתיק את המוזות – חלק שני
121 2014-01-01 8:41 צריך להשתיק את המוזות – חלק ראשון
120 2013-01-30 7:46 ועם הזמן
119 2013-01-30 3:51 אהובתי ירושלים
118 2013-01-30 5:46 נשל הנחש
117 2013-01-30 3:30 תותים
116 2013-01-30 3:07 המנון לאדישות
115 2013-01-30 4:40 עלבון
114 2013-01-30 8:25 בגדה בגדה
113 2013-01-30 4:02 פתאום נהיה קיץ
112 2013-01-30 4:17 ערב ב' כסלו
111 2013-01-30 4:12 פרפרי תעתוע
110 2013-01-30 4:49 בלילות של ירח מלא
109 2011-05-01 4:02 אהבה קלה
108 2009-08-08 3:03 מרפרף
107 2009-08-08 3:32 סלויון
106 2009-08-08 3:12 הנפילה
105 2009-08-08 2:57 דלתות +Marina Maximilian
104 2009-08-08 2:37 אדמה אחרי הגשם
103 2009-08-08 3:22 מישהו מביט בי מלמעלה
102 2009-08-08 2:57 הגופה
101 2009-08-08 3:18 חליפה של חייט
100 2009-08-08 4:14 אני חופשי
99 2009-08-08 3:52 אחת אחר חצות +Avraham Tal
98 2009-08-08 3:31 בחוץ
97 2009-08-08 3:12 ג'נטלמן
96 2009-08-08 3:58 כל מה שאנושי
95 2009-08-08 3:32 בעין הסערה
94 2006-09-05 4:25 רטוב וחם - גירסת בונא
93 2006-09-05 4:40 והחיים - גירסת בונא
92 2006-09-05 4:23 גלגל - גירסת בונא
91 2006-09-05 3:14 רמזור - גירסת בונא
90 2006-09-05 3:09 עולה - גירסת בונא
89 2006-09-05 4:22 ירושלים אהובתי
88 2006-09-05 3:37 בערוב ימי פוריותה
87 2006-09-05 3:05 רמזור
86 2006-09-05 3:18 עולה
85 2006-09-05 3:35 צולף
84 2006-09-05 4:30 והחיים
83 2006-09-05 4:19 כן לציפור
82 2006-09-05 3:27 טיפות אבק לבנות
81 2006-09-05 3:29 למראשות המיטה
80 2006-09-05 4:44 על קו העימות
79 2006-09-05 4:15 הג'ינס הנמוכים
78 2006-09-05 4:24 גלגל
77 2004-01-01 3:15 חתוך תוכן
76 2004-01-01 4:09 בדידותי
75 2004-01-01 3:46 תמונה אימפרסיוניסטית
74 2004-01-01 3:42 ערב ב' כסליו
73 2004-01-01 4:15 גגות תל אביב
72 2004-01-01 1:51 מלחמה
71 2004-01-01 2:57 זה האיש
70 2004-01-01 3:43 קעקוע
69 2004-01-01 4:18 פרפרי תעתוע
68 2004-01-01 4:18 קיץ
67 2004-01-01 4:22 הוא והיא
66 2004-01-01 3:07 רטוב וחם
65 2004-01-01 5:19 ערפד
64 2004-01-01 3:35 מחבואים
63 2004-01-01 4:02 בשווקים וברחובות
62 2004-01-01 3:47 חתול מפלצת
61 2001-08-22 3:18 גולדפינגר
60 2001-08-22 3:07 ערב ב' כסלו - גרסת 2001
59 2001-08-22 3:33 יחפשו - לא ימצאו
58 2001-08-22 4:32 קיץ - גרסת 2001
57 2001-08-22 4:10 נימפה
56 2001-03-03 4:27 עברנו את פרעה +Shlomo Ydov, Hemi Rudner, Mika Karni, Shotei Hanevuah, Dori Ben-Ze׳ev, Iggy Waxman, Shlomi Shaban, Meir Banai, Tami Inbar, Sheva, Ohad Ariel, Mickey Shaviv
55 2001-03-03 6:46 נשל הנחש
54 2000-03-20 4:09 תמונה אימפרסיוניסטית - New Version
53 2000-03-20 3:49 די כבר
52 2000-03-20 2:54 לשטוף
51 2000-03-20 4:33 מים גנובים
50 2000-03-20 8:12 בלוז לצפון
49 2000-03-20 4:24 תכלית בתחתית
48 2000-03-20 4:00 הוא והיא
47 2000-03-20 4:12 הילד נעלם
46 2000-03-20 3:04 דדאלוס
45 2000-03-20 4:02 לילות של ירח מלא
44 1998-03-01 3:34 עד סוף הקיץ
43 1998-01-01 3:49 מותק
42 1998-01-01 3:52 פירמידות +Korin Allal
41 1997-07-01 4:18 מת בארץ
40 1997-07-01 6:04 שיר קדמשנתי (סקס אחר) +Dana International
39 1997-07-01 4:35 כשתבוא כשתבוא לשכב איתי כמו שופט
38 1997-07-01 5:36 אתה חברה שלי
37 1997-07-01 3:58 קסיוס +Rona Kenan
36 1997-07-01 4:37 שם יש +Korin Allal
35 1997-07-01 4:39 בעיות זהות
34 1997-07-01 4:36 וזה לא מה ש +Korin Allal, Rona Kenan, Dana International
33 1997-07-01 3:55 מילים רעות
32 1997-07-01 3:11 ההכרה שלי נמוגה +Rona Kenan
31 1997-07-01 4:41 תשלח לי שקט +Rona Kenan
30 1997-07-01 2:34 תותים
29 1997-07-01 3:05 כשבאתי לקחת אותה מהעננים +Rona Kenan
28 1995-02-01 2:39 שלושת האחים
27 1995-02-01 2:32 Rush Time
26 1995-02-01 3:52 עץ
25 1995-02-01 5:18 ציפורן
24 1995-02-01 4:03 קיץ
23 1995-02-01 3:24 ערב ב' כסלו
22 1995-02-01 4:02 בחור מצוי
21 1995-02-01 4:45 ואז הופיעה בטי
20 1995-02-01 2:39 שולחן הכתיבה
19 1995-02-01 3:24 המנון לאדישות
18 1995-02-01 3:30 מה את עושה?
17 1995-02-01 3:49 קרבות תרנגולים
16 1995-02-01 0:56 אליסה
15 1995-02-01 3:47 מדינה
14 1995-02-01 4:20 המכסה הירוק
13 1991-08-02 3:45 פרח שחור
12 1991-08-02 6:12 נשל הנחש
11 1991-08-02 3:41 חנוך מחנך
10 1991-08-02 4:32 נשים כותבות שירה
9 1991-08-02 0:50 עדות (מונולוג)
8 1991-08-02 4:00 עלבון
7 1991-08-02 3:35 בגן שלך
6 1991-08-02 2:59 רטוב וחם
5 1991-08-02 2:50 החבר של המשוגע
4 1991-08-02 2:57 עד תודבר המחלה
3 1991-08-02 3:16 תמונה אימפרסיוניסטית
2 1991-08-02 3:45 פרפרי תעתוע
1 1991-08-02 4:22 כרמלה גרוס ואגנר
show track URIs
Data API by Spotify, results reorganized by glenn mcdonald.
 
fans also like

33,532 followers

7,407 followers
or try artist radio...