←research ·  artist
21,133 followers

14 albums ·  hide
16 singles ·  hide
25 other appearances ·  hide
2020-10-09 ·  3:55
2005-09-05 ·  37 tracks ·  150:05
13:26אמור לי
22:55מותק +Corrine Allal
33:43תן לי קצת ממך
43:57חיה בתוך קופסא
54:23תמונה בכחול
63:13אין לי ארץ אחרת
74:55כבשים
84:02פירות אסורים
94:00לילה נופל על העיר
105:00אמסטרדם
113:47שיר בכיף
124:05אנטארקטיקה
134:18הטבעת נפלה +Corrine Allal
144:28התעשיה האבירית
154:25ארץ קטנה עם שפם
163:27Le De´jeuner Du Matin
173:52שיר לשירה
184:34קשר הירח
193:53החיים בורוד
13:46שפת אימי
24:02אי שם בלב
34:47זן נדיר
43:40ימי הפרח והאהבה
54:59מעיין
64:33יוצאת אל החיים
74:59כשזה עמוק
84:30לחיות - Remix
93:16פירמידות
103:45תנינענק
114:52גשם של פתאום
124:51את יפה
133:02עולם מושלם - French Version
143:53מה הפרח
154:13דומינו
163:10הכחול של השמים
175:16אני משתגעת
182:07כשהים חזר
187 2022-09-22 3:19 ברוך אתה בשבת +Yuval Dayan, אסתר ראדא, עדי אלבחר, מעיין ליניק, שירה ליניק
186 2022-05-02 3:35 זן נדיר - Live
185 2021-02-01 3:33 פועל במה
184 2021-02-01 4:52 זמנך עבר
183 2020-10-09 3:55 Or Olle
182 2020-10-09 3:55 אור עולה
181 2020-03-04 3:11 כל שנה
180 2020-01-15 3:33 סטפאני
179 2019-12-11 3:28 חברים בכל מיני צבעים - גרסת 2019 +David D'Or, Lee B., חנה גולדברג, Moti Taka, כיתריה, בן זיני וטיילור
178 2019-11-24 2:05 דניאל - מתוך פרוייקט "פרפר פרלין" מאת המשוררת לורן מילק
177 2018-04-24 3:30 השיר של דולב
176 2017-10-23 3:48 מקום גדול
175 2017-08-21 3:02 הסאונדמן של העולם
174 2017-08-21 3:46 מהומות
173 2017-08-21 4:07 סנונית
172 2017-08-21 3:15 סופה
171 2017-08-21 3:34 ענן כחול
170 2017-08-21 3:43 עפיפון
169 2017-08-21 2:28 מישור
168 2017-05-22 4:12 כאחד האדם
167 2017-04-04 3:46 מעבר לגדר
166 2016-11-21 2:55 הטיסה
165 2016-08-29 2:40 עם הגיל
164 2016-08-01 4:39 שיר לשירה - בהופעה
163 2016-03-15 3:05 קהלת סוף דבר
162 2015-10-12 58:04 קהלת
161 2015-01-01 3:06 Good to Go
160 2015-01-01 3:49 עכשיו
159 2014-10-30 2:16 קוהלת1
158 2014-07-22 5:39 שיר בכיף - בהופעה
157 2014-07-22 4:54 דרך הכורכר - בהופעה
156 2014-07-22 4:13 כשזה עמוק - בהופעה
155 2014-07-22 4:07 ערמונים מהאש - בהופעה
154 2014-07-22 5:25 קשר הירח - בהופעה
153 2014-07-22 4:26 הטבעת נפלה - בהופעה
152 2014-07-22 4:32 ארץ קדושה - בהופעה
151 2014-07-22 4:37 ארץ קטנה עם שפם - בהופעה
150 2014-07-22 3:56 תנינענק - בהופעה
149 2014-07-22 4:33 תינוק בוכה - בהופעה
148 2014-07-22 3:23 מותק - בהופעה
147 2014-07-22 4:45 מעיין - בהופעה
146 2014-07-22 4:43 שפת אימי - בהופעה
145 2014-07-22 2:26 פתיחה
144 2014-07-01 3:28 Bilbulim
143 2014-01-01 4:13 דרך הכורכר-בהופעה
142 2013-07-22 3:05 האדם
141 2013-03-11 4:14 הלב פועם +Yael Deckelbaum
140 2012-01-01 3:37 אריאל
139 2011-01-01 3:30 שיר לשירה +Silan Avisar
138 2011-01-01 3:33 לילה טוב לכיסא +Silan Avisar
137 2011-01-01 3:16 שלושה ילדים +Silan Avisar
136 2011-01-01 3:19 השקרן +Silan Avisar
135 2011-01-01 2:45 מצב רוח רע +Silan Avisar
134 2011-01-01 3:23 למה יש אהבה +Silan Avisar
133 2011-01-01 2:56 ארנבות משוקולד +Silan Avisar
132 2011-01-01 3:00 איזה כיף לו למלאך +Silan Avisar
131 2011-01-01 3:32 תחזיק בו בטוב +Silan Avisar
130 2008-01-01 3:10 שיר ליונתן
129 2008-01-01 3:37 תרנגול
128 2008-01-01 4:02 קשה לה
127 2008-01-01 3:47 על שפת המזרקה
126 2008-01-01 3:21 פשוט כל כך
125 2008-01-01 3:14 השקט
124 2008-01-01 3:52 דוגית
123 2008-01-01 3:18 ארץ קדושה
122 2008-01-01 3:07 תודה
121 2008-01-01 3:08 פרשדונה
120 2008-01-01 3:40 סוף אפריל
119 2008-01-01 3:04 קורים דברים
118 2006-01-01 4:08 יכול להיות שזה נגמר - בהופעה +Shem-Tov Levi
117 2006-01-01 3:30 שיר ערש לנור - בהופעה +Shem-Tov Levi
116 2006-01-01 4:03 זה בראש שלך - בהופעה +Lea Shabat
115 2006-01-01 3:05 הנסיך הקטן - בהופעה
114 2006-01-01 4:23 פסק זמן - בהופעה
113 2005-09-05 2:07 כשהים חזר
112 2005-09-05 5:16 אני משתגעת
111 2005-09-05 3:02 עולם מושלם - French Version
110 2005-01-01 3:31 השד הצהוב
109 2005-01-01 3:46 גור אריות +Mika Karni, Albert Iluz, Kobi Shtamberg
108 2005-01-01 2:21 חברים בכל מיני צבעים +Mika Karni, Albert Iluz, Kobi Shtamberg
107 2004-12-09 4:31 אור הירח
106 2004-09-01 3:46 La Plus Belle Maison
105 2004-09-01 4:10 זה בא אלי
104 2004-09-01 3:52 הילדה שבשק
103 2004-09-01 4:01 סל המטבעות
102 2004-09-01 4:13 דומינו
101 2004-09-01 3:02 עולם מושלם
100 2004-09-01 3:27 יום אחד
99 2004-09-01 3:29 כשאבריא אמריא
98 2004-09-01 3:10 הכחול של השמים
97 2004-09-01 3:53 מה הפרח
96 2004-09-01 3:50 בד השמלה
95 2003-01-01 3:15 החול יזכור
94 2003-01-01 4:01 רעידת אדמה
93 2002-03-12 5:00 זן נדיר
92 2001-07-16 3:34 Shaffani
91 2001-07-16 5:50 כאילו
90 2001-07-16 4:52 גשם של פתאום
89 2001-07-16 4:52 מדרגות
88 2001-07-16 4:05 לפני שניפרד מוחמד
87 2001-07-16 3:35 לנוח בטוח
86 2001-07-16 4:56 זמן חלל
85 2001-07-16 4:00 אווירון
84 2001-07-16 4:27 בין לבין
83 2001-07-16 4:51 את יפה
82 2001-07-16 3:53 משפחה
81 2001-07-16 3:45 תנינענק
80 1998-03-01 5:45 שמש לך מצפים
79 1998-01-01 5:07 אנטארטיקה +Eli Sorani
78 1998-01-01 4:22 כשזה עמוק +Eviatar Banai
77 1998-01-01 5:43 שיר בכיף
76 1998-01-01 3:52 פירמידות +Eran Tzur
75 1997-07-01 4:37 שם יש
74 1997-07-01 4:36 וזה לא מה ש +Rona Kenan, Dana International
73 1997-01-09 3:53 החיים בוורוד
72 1997-01-01 4:30 לחיות - Remix
71 1997-01-01 4:11 Dacha
70 1997-01-01 5:10 עיפרון ברק
69 1997-01-01 3:55 שאלה טובה
68 1997-01-01 4:59 כשזה עמוק
67 1997-01-01 2:48 יום שישי
66 1997-01-01 3:16 פירמידות
65 1997-01-01 4:46 בואי אליי
64 1997-01-01 3:48 אגמים
63 1997-01-01 2:40 אין לנו במלאי
62 1997-01-01 4:05 אל תלך
61 1997-01-01 4:13 ספינת השוטים
60 1997-01-01 4:32 לחיות
59 1996-03-01 4:07 חיה בתוך קופסא
58 1996 4:34 כבר עייפתי
57 1995-07-01 3:58 תן לי קצת ממך
56 1995-01-01 3:47 שיר בכיף
55 1992-05-01 5:07 ים העשב
54 1992-05-01 4:59 מעיין
53 1992-05-01 4:12 ייפוי כוח
52 1992-05-01 3:40 ימי הפרח והאהבה
51 1992-05-01 2:32 הוא כאן
50 1992-05-01 4:53 כמה זה שקל
49 1992-05-01 4:51 תאונה
48 1992-05-01 4:47 זן נדיר
47 1992-05-01 4:33 יוצאת אל החיים
46 1990 3:53 החיים בורוד
45 1990 2:45 נפוליאון
44 1990 5:12 בירבורים
43 1990 3:21 גולגולת
42 1990 3:24 זאת לא חוכמה לומר Je T'aime
41 1990 4:34 קשר הירח
40 1990 3:53 ספק גדול
39 1990 4:02 אי שם בלב
38 1990 3:59 המנון לאהבה
37 1990 3:33 המיטה של לולה
36 1990 5:04 שלושת הפעמונים
35 1990 3:46 שפת אימי
34 1990-01-01 3:13 אין לי ארץ אחרת
33 1989-12-01 3:13 אנני אוקלי
32 1989-02-01 3:52 שיר לשירה
31 1989-02-01 3:28 Le Dejeuner Du Matin
30 1989-02-01 4:25 ארץ קטנה עם שפם
29 1989-02-01 4:28 התעשיה האבירית
28 1989-02-01 4:48 בקרוב
27 1989-02-01 4:18 הטבעת נפלה
26 1989-02-01 4:33 התשמע
25 1989-02-01 4:05 אנטארקטיקה
24 1987-06-01 5:00 אמסטרדם
23 1987-06-01 4:43 כבר הרבה מאוד ימים
22 1987-06-01 3:56 שישי בלילה
21 1987-06-01 4:19 זר בגופו
20 1987-06-01 4:02 פירות אסורים
19 1987-06-01 4:00 לילה נופל על העיר
18 1987-06-01 4:55 כבשים
17 1987-06-01 4:22 הים כבר עולה
16 1987-06-01 4:20 תינוק בוכה
15 1987-06-01 4:58 מלחמה
14 1985-12-01 3:33 בלבולים
13 1984-06-01 4:25 ציפור
12 1984-06-01 4:23 תמונה בכחול
11 1984-06-01 2:25 יושב על ענן
10 1984-06-01 3:15 אני רוצה לעצור
9 1984-06-01 2:56 שוב חוזרת לאותו מקום
8 1984-06-01 4:29 מוכר זה לא מוכר
7 1984-06-01 3:38 כתובת ברכבת תחתית
6 1984-06-01 3:57 חיה בתוך קופסא
5 1984-06-01 3:00 בננ
4 1984-06-01 3:43 תן לי קצת ממך
3 1984-06-01 2:55 מותק +Corrine Allal
2 1978-12-01 4:16 אנחנו לא לבד +Miki Gavrielov
1 1978-10-14 3:26 אמור לי
show track URIs
Data API by Spotify, results reorganized by glenn mcdonald.
 
fans also like

48,265 followers

27,261 followers

2,058 followers

48,956 followers

33,612 followers
or try artist radio...