←research ·  artist
72,548 followers

10 albums ·  hide
11 singles ·  hide
1 compilation ·  hide
27 other appearances ·  hide
157 2022-02-20 3:20 מה זה עולה לך לחלום
156 2022-01-30 3:17 המזוזה (אלייך)
155 2021-11-01 3:28 שיר הפרנויה
154 2021-06-13 2:56 כל הקולות
153 2021-06-06 3:34 עמנו אל +Adam Ben Lawi
152 2021-05-11 3:02 נגון
151 2021-03-25 3:42 גבעת כוח
150 2021-03-08 2:56 למבצע על רפתא
149 2021-02-08 2:16 מקלות בגלגלים
148 2020-08-23 3:45 הוא היה אומר
147 2020-06-09 3:16 כוכב מהבהב
146 2020-05-13 3:02 עברנו את פרעה +Uri Falk
145 2020-03-25 3:30 רפא צירי +Amir Benayoun, Akiva, Lior Elmaleh, Hanan Ben Ari, Berry Sakharof
144 2019-12-02 2:52 עוצו עצה ותופר
143 2019-09-04 3:24 הגאולה קלאסי
142 2019-09-04 2:58 נער הגבעות חלק ב
141 2019-09-04 3:39 נער הגבעות חלק א
140 2019-09-04 3:48 אז אמר האחר
139 2019-09-04 2:41 מרוב דובים
138 2019-09-04 3:09 לא שמעתי
137 2019-09-04 5:06 תרגיל
136 2019-09-04 3:46 קרן ראשונה
135 2019-09-04 5:22 נודדת
134 2019-09-04 4:14 היא השיר
133 2019-09-04 3:15 רפאנו השם
132 2019-09-04 3:36 הגאולה טראנס
131 2019-09-04 2:42 בשמחה
130 2019-08-15 3:29 אל תירא
129 2018-08-08 3:00 הבטחה - פסטיגל 1984
128 2017-10-23 3:16 למטבע שני צדדים
127 2017-09-05 2:50 ופרצת
126 2016-12-15 3:02 קרני רשעים אגדע
125 2016-03-16 2:25 ג'וליה
124 2016-03-16 3:03 שרית הספרית
123 2016-03-16 3:24 אסיר נמלט
122 2016-03-16 2:13 הלוואי ויכולתי
121 2016-03-16 2:46 בדרך לפסגה
120 2016-03-16 2:45 לאן פנתה אהבתנו
119 2016-03-16 2:10 רואה אותה כל יום
118 2016-03-16 5:05 מונה
117 2016-03-16 2:24 והיה אם תלכי
116 2016-03-16 3:12 מישהו
115 2016-03-16 2:20 יש זמנים
114 2015-01-01 3:41 הוא אלוקינו
113 2014-01-01 4:03 לוחם נועז
112 2013-02-27 7:04 מתיר אסורים
111 2013-02-27 3:49 תתעורר
110 2013-02-27 1:47 למנצח משכיל לבני קֹרח
109 2013-02-27 2:15 למה רגשו גויים
108 2013-02-27 3:48 או קנֹה
107 2013-02-27 5:28 ה' מלך
106 2013-02-27 4:00 העטלף והתרנגול
105 2013-02-27 3:35 אין עוד מלבדו
104 2013-02-27 4:00 שמחו בשם
103 2013-01-01 3:31 משל האופניים
102 2013-01-01 4:10 להתראות במבול הבא
101 2013-01-01 4:21 חסד האושר הוא רק רגעים
100 2013-01-01 4:07 יש לי מילים
99 2013-01-01 4:46 רחוב האהבה
98 2013-01-01 4:15 נודדת
97 2013-01-01 3:58 מסך עשן
96 2013-01-01 2:14 ללכת עמך
95 2013-01-01 3:50 ואיך שלא
94 2013-01-01 3:30 בטי בם
93 2013-01-01 5:04 שבועיים בעיר זרה
92 2013-01-01 5:16 דמעות זולגות
91 2008-01-01 3:15 כמו דג במים
90 2008-01-01 2:48 קומי חוזרים הביתה
89 2008-01-01 2:32 יש דין ויש דיין
88 2008-01-01 3:31 יולה יולה יוללה
87 2008-01-01 3:42 פוליטיקלי קןרקט
86 2008-01-01 2:30 שלום על כולם
85 2008-01-01 4:47 גירוש
84 2008-01-01 3:50 יהודי לא מגרש יהודי
83 2008-01-01 3:39 כריש
82 2008-01-01 3:40 אני המום
81 2005-01-01 3:01 אל תכבי אותי
80 2005-01-01 5:27 Shir MeMechlak HaMusar Heskel (A Song from the department of moral)
79 2005-01-01 5:27 שיר ממחלק מוסר השכל - הופעה חיה
78 2005-01-01 5:30 מנגינה עאלק
77 2005-01-01 3:53 כריש
76 2005-01-01 3:20 יש לי
75 2005-01-01 4:05 בריון השכונה
74 2005-01-01 3:47 את שלי
73 2005-01-01 3:53 אדבר
72 2005-01-01 2:53 אוהב אותך
71 2005-01-01 3:57 לב אמיץ
70 2005-01-01 4:04 שיר ש
69 2005-01-01 3:58 אנבל
68 2001-08-01 4:35 בדיעבד
67 2000-01-01 4:02 שדות גולדברג
66 1999-01-01 3:58 מסך גיטרות
65 1999-01-01 5:16 מעמק לגבעה
64 1999-01-01 6:14 אם תעזביני
63 1999-01-01 8:31 שיר המשפחה
62 1999-01-01 3:58 מסך העשן
61 1999-01-01 2:52 נינה
60 1999-01-01 8:09 עננים
59 1999-01-01 8:11 סמעי
58 1998-03-01 5:06 מעמק לגבעה
57 1997-01-09 4:21 שמש שמש
56 1993-12-01 3:24 תותי תותי
55 1993-01-01 3:28 שיר!! תודה רבה! - Live
54 1993-01-01 3:34 בטי בם - Live
53 1993-01-01 2:47 רוצי שמוליק - Live
52 1993-01-01 4:21 ריקוד האוזון - Live
51 1993-01-01 2:50 תן לי כח - Live
50 1993-01-01 4:16 איך עפות המחשבות - Live
49 1993-01-01 3:48 ואיך שלא - Live
48 1993-01-01 3:29 Movie Instad - Live
47 1993-01-01 2:52 בחברה להגנת הטבע - Live
46 1993-01-01 2:46 ברוש - Live
45 1993-01-01 3:03 אני שוכב לי על הגב - Live
44 1993-01-01 6:13 ככה את רצית אותי - Live
43 1993-01-01 5:19 אגדה יפנית - Live
42 1993-01-01 4:36 דרך ללא מוצא - Live
41 1993-01-01 3:20 המיואשים - Live
40 1993-01-01 4:07 יש לי מילים - Live
39 1991-12-01 3:28 נקרע לי עם חיוך
38 1989-12-01 2:54 אצלנו בקיבוץ
37 1989-04-01 2:11 שוב לבד
36 1989-04-01 3:20 ואיך שלא
35 1989-04-01 3:38 חולם
34 1989-04-01 2:57 אדם פשוט
33 1989-04-01 4:22 סובב, סובב
32 1989-04-01 3:07 הלוואי ויכולתי
31 1989-04-01 3:25 יש לי מילים
30 1989-04-01 3:06 מיליארד סינים
29 1989-04-01 3:26 סיפור אהבה
28 1985 3:15 יש לי חלום
27 1984-12-01 3:01 הבטחה
26 1983-01-01 7:40 זאב בודד ביער
25 1983-01-01 3:33 הנה אנו המיואשים
24 1983-01-01 3:06 אני שוכב לי על הגב
23 1983-01-01 3:51 התמהוני
22 1983-01-01 3:53 בחברה להגנת הטבע
21 1983-01-01 3:42 איך עפות המחשבות
20 1983-01-01 3:41 ישראלים מצחיקים
19 1983-01-01 4:20 שיר הזרוק
18 1983-01-01 6:28 שמש שמש
17 1983-01-01 6:21 נפש נקלטת בגוף
16 1983-01-01 2:48 תן לי כח
15 1981-01-01 4:33 לעולם
14 1979 2:41 איש המוסיקה
13 1978 3:03 שן דובי שן
12 1976-01-01 2:19 מובטל בלוז
11 1976-01-01 3:17 Movie Instead
10 1976-01-01 5:30 ככה את רצית אותי
9 1976-01-01 2:30 שיר דייגים
8 1976-01-01 2:56 ברוש
7 1976-01-01 3:18 רוצי שמוליק
6 1976-01-01 4:53 אגדה יפנית
5 1976-01-01 5:58 דרך ללא מוצא
4 1976-01-01 2:04 תני לי מחסה
3 1976-01-01 3:30 בטי בטי בם
2 1976-01-01 3:48 שמש שמש
1 1975-01-01 4:17 Glad
show track URIs
Data API by Spotify, results reorganized by glenn mcdonald.
 
fans also like

23,412 followers

48,956 followers

39,297 followers

48,265 followers

26,935 followers

33,612 followers

2,058 followers

27,261 followers

114,869 followers
or try artist radio...