←research ·  artist
13 followers

1 album ·  hide
0 singles ·  hide
1994-04-01 ·  47 tracks ·  59:30
11:14Aué Aué Taku Sámala +Ka Wela ‘Ana
22:32Fiafia +Group of female dancers on Funafuti in Tuvalu
30:26Haka Puaka #1 +“Tavaha” Bryson Hapairai
41:05Haka Puaka #2 +Patrick de Swart, Ad Linkels
51:07Hawaiian Hospitality +Kalani Kanahele
61:54Hiki Hula +Ka Wela ‘Ana
71:12I Don't Like Shoes +Ka Wela ‘Ana
80:58I A Tia N Tuanga #1 +Olave Kindergarten, Tuvalu
91:59I A Tia N Tuanga #2 +Group of young female dancers on Funafuti in Tuvalu
100:45Ka Mate +Faka Polinisia
112:12Koko Sámoa +Catholic Youth Group from the village of Lona, Fagaloa, Western Samoa
120:47Lákau O Te Vao +Freda K. Laoi, Fakamavaega Nai, Vaiola F. Faniu
130:47Malie Tanifa +Ka Wela ‘Ana
142:27Má‘ulu‘ulu +Faka Polinisia
150:57Me Urake #1 +Olave Kindergarten, Tuvalu
161:14Me Urake #2 +Ka Wela ‘Ana
171:54Minoi Minoi +Ka Wela ‘Ana
180:41Pá Teliga +Charlene Gregory
191:56Pukapuka Pants +Ka Wela ‘Ana
202:05Pulou Pepa +Ka Wela ‘Ana
211:41Púlu Te Vaka +Friends and neighbours of Emeli Koepke on Funafuti in Tuvalu
221:24Púpú Hinuhinu +Keoni Martin
232:45Sámoa Silasila +Aggie Grey's Hotel Group
240:13Sásá Nukufetau #1 +Asinati Fonotapu, Timaima Ikapoti
250:50Sásá Nukufetau #2 +Faka Polinisia
261:38Sásá Pálagi +Faka Polinisia
270:13Simoa Simoa #1 +Vaenioi Numela
280:40Simoa Simoa #2 +Ad Linkels
290:35Tágata E `Sali Kaleve #1 +Olave Kindergarten, Tuvalu
301:34Tágata E `Sali Kaleve #2 +Friends and neighbours of Emeli Koepke on Funafuti in Tuvalu
310:31Tagi Ia Lome +Faka Polinisia
321:28Taha Mo E Ua Mo E Tolu Mo E Fá +Tuialo Kefu, Veleveni ‘Ókusi, ‘Ísoa Angitoa
331:06Tangaroa +Tony William Tou
340:53Tasi Lua +Children Primary School Nukufetau, Tuvalu
350:20Tauaki Te Tagata #1 +Vaenioi Numela
360:45Tauaki Te Tagata #2 +Faka Polinisia
370:50Te Va‘ine Mánea +Group from the Cultural Village in Arorangi on Rarotonga, Cook Islands
382:14Thinking of Your Winter Wonderland +Ka Wela ‘Ana
390:43Títí Tórea #1 +Maori-group from the Polynesian Cultural Center in Lá‘ie, Hawai‘i
401:43Títí Tórea #2 +Ka Wela ‘Ana
411:14Totó Ai Fale #1 +Asinati Fonotapu, Timaima Ikapoti
420:52Totó Ai Fale #2 +Faka Polinisia
430:30Tuki Tuki Tuki +Freda K. Laoi, Fakamavaega Nai, Vaiola F. Faniu
442:44‘Uwehe, ‘Ami And Slide +Ka Wela ‘Ana
451:26Veirekitaki #1 +Kabu Kei Conua Group
460:43Veirekitaki #2 +Faka Polinisia
471:44Wi Gut Ewrything Tahiti Gut +Ka Wela ‘Ana
47 1994-04-01 1:44 Wi Gut Ewrything Tahiti Gut +Ka Wela ‘Ana
46 1994-04-01 0:43 Veirekitaki #2 +Faka Polinisia
45 1994-04-01 1:26 Veirekitaki #1 +Kabu Kei Conua Group
44 1994-04-01 2:44 ‘Uwehe, ‘Ami And Slide +Ka Wela ‘Ana
43 1994-04-01 0:30 Tuki Tuki Tuki +Freda K. Laoi, Fakamavaega Nai, Vaiola F. Faniu
42 1994-04-01 0:52 Totó Ai Fale #2 +Faka Polinisia
41 1994-04-01 1:14 Totó Ai Fale #1 +Asinati Fonotapu, Timaima Ikapoti
40 1994-04-01 1:43 Títí Tórea #2 +Ka Wela ‘Ana
39 1994-04-01 0:43 Títí Tórea #1 +Maori-group from the Polynesian Cultural Center in Lá‘ie, Hawai‘i
38 1994-04-01 2:14 Thinking of Your Winter Wonderland +Ka Wela ‘Ana
37 1994-04-01 0:50 Te Va‘ine Mánea +Group from the Cultural Village in Arorangi on Rarotonga, Cook Islands
36 1994-04-01 0:45 Tauaki Te Tagata #2 +Faka Polinisia
35 1994-04-01 0:20 Tauaki Te Tagata #1 +Vaenioi Numela
34 1994-04-01 0:53 Tasi Lua +Children Primary School Nukufetau, Tuvalu
33 1994-04-01 1:06 Tangaroa +Tony William Tou
32 1994-04-01 1:28 Taha Mo E Ua Mo E Tolu Mo E Fá +Tuialo Kefu, Veleveni ‘Ókusi, ‘Ísoa Angitoa
31 1994-04-01 0:31 Tagi Ia Lome +Faka Polinisia
30 1994-04-01 1:34 Tágata E `Sali Kaleve #2 +Friends and neighbours of Emeli Koepke on Funafuti in Tuvalu
29 1994-04-01 0:35 Tágata E `Sali Kaleve #1 +Olave Kindergarten, Tuvalu
28 1994-04-01 0:40 Simoa Simoa #2 +Ad Linkels
27 1994-04-01 0:13 Simoa Simoa #1 +Vaenioi Numela
26 1994-04-01 1:38 Sásá Pálagi +Faka Polinisia
25 1994-04-01 0:50 Sásá Nukufetau #2 +Faka Polinisia
24 1994-04-01 0:13 Sásá Nukufetau #1 +Asinati Fonotapu, Timaima Ikapoti
23 1994-04-01 2:45 Sámoa Silasila +Aggie Grey's Hotel Group
22 1994-04-01 1:24 Púpú Hinuhinu +Keoni Martin
21 1994-04-01 1:41 Púlu Te Vaka +Friends and neighbours of Emeli Koepke on Funafuti in Tuvalu
20 1994-04-01 2:05 Pulou Pepa +Ka Wela ‘Ana
19 1994-04-01 1:56 Pukapuka Pants +Ka Wela ‘Ana
18 1994-04-01 0:41 Pá Teliga +Charlene Gregory
17 1994-04-01 1:54 Minoi Minoi +Ka Wela ‘Ana
16 1994-04-01 1:14 Me Urake #2 +Ka Wela ‘Ana
15 1994-04-01 0:57 Me Urake #1 +Olave Kindergarten, Tuvalu
14 1994-04-01 2:27 Má‘ulu‘ulu +Faka Polinisia
13 1994-04-01 0:47 Malie Tanifa +Ka Wela ‘Ana
12 1994-04-01 0:47 Lákau O Te Vao +Freda K. Laoi, Fakamavaega Nai, Vaiola F. Faniu
11 1994-04-01 2:12 Koko Sámoa +Catholic Youth Group from the village of Lona, Fagaloa, Western Samoa
10 1994-04-01 0:45 Ka Mate +Faka Polinisia
9 1994-04-01 1:59 I A Tia N Tuanga #2 +Group of young female dancers on Funafuti in Tuvalu
8 1994-04-01 0:58 I A Tia N Tuanga #1 +Olave Kindergarten, Tuvalu
7 1994-04-01 1:12 I Don't Like Shoes +Ka Wela ‘Ana
6 1994-04-01 1:54 Hiki Hula +Ka Wela ‘Ana
5 1994-04-01 1:07 Hawaiian Hospitality +Kalani Kanahele
4 1994-04-01 1:05 Haka Puaka #2 +Patrick de Swart, Ad Linkels
3 1994-04-01 0:26 Haka Puaka #1 +“Tavaha” Bryson Hapairai
2 1994-04-01 2:32 Fiafia +Group of female dancers on Funafuti in Tuvalu
1 1994-04-01 1:14 Aué Aué Taku Sámala +Ka Wela ‘Ana
show track URIs
Data API by Spotify, results reorganized by glenn mcdonald.