←research ·  artist
353 followers

2 albums ·  hide
0 singles ·  hide
2001-08-10 ·  23 tracks ·  70:13
14:38Schubert: Fahrt zum Hades, D. 526 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
23:49Schubert: Freiwilliges Versinken, D. 700 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
32:25Schubert: Der entsühnte Orest, D. 699 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
44:52Schubert: Der zürnenden Diana, Op. 36 No. 1, D. 707 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
53:06Schubert: Lied eines Schiffers an die Dioskuren Op. 65 No. 1, D. 360 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
62:43Schubert: Auf der Donau, Op. 21 No. 1, D. 553 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
71:56Schubert: Der Schiffer, Op. 21 No. 2, D. 536 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
82:32Schubert: Die Sternennächte, Op. Posth. 165 No. 2, D. 670 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
95:47Schubert: Abschied, D. 475 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
105:12Schubert: Nachtstück, Op. 36 No. 2, D. 672 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
112:22Schubert: Fragment aus dem Aeschylus, D. 450 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
124:34Schubert: Antigone und Oedip, Op. 6 No. 2, D. 542 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
133:40Schubert: Memnon, Op. 6 No. 1, D. 541 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
141:57Schubert: Philoktet, D. 540 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
154:00Schubert: Atys, D. 585 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
162:30Schubert: Der Sieg, D. 805 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
171:55Schubert: Wie Ulfru fischt, Op. 21 No. 3, D. 525 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
181:52Schubert: Der Alpenjäger, Op. 13 No. 3, D. 524 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
192:36Schubert: Nachtviolen, D. 752 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
202:10Schubert: Abendstern, D. 806 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
211:39Schubert: Nach einem Gewitter, D. 561 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
221:42Schubert: Gondelfahrer, D. 808 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
232:16Schubert: Auflösung, D. 807 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
1997-08-29 ·  24 tracks ·  74:02
16:09Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 1, Gute Nacht +Franz Schubert, Andreas Staier
21:41Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 2, Die Wetterfahne +Franz Schubert, Andreas Staier
32:14Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 3, Gefror'ne Tränen +Franz Schubert, Andreas Staier
42:42Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 4, Erstarrung +Franz Schubert, Andreas Staier
54:53Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 5, Der Lindenbaum +Franz Schubert, Andreas Staier
64:15Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 6, Wasserflut +Franz Schubert, Andreas Staier
73:35Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 7, Auf dem Flusse +Franz Schubert, Andreas Staier
82:06Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 8, Rückblick +Franz Schubert, Andreas Staier
92:58Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 9, Irrlicht +Franz Schubert, Andreas Staier
103:21Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 10, Rast +Franz Schubert, Andreas Staier
114:33Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 11, Frühlingstraum +Franz Schubert, Andreas Staier
123:09Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 12, Einsamkeit +Franz Schubert, Andreas Staier
132:24Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 13, Die Post +Franz Schubert, Andreas Staier
143:14Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 14, Der greise Kopf +Franz Schubert, Andreas Staier
152:04Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 15, Die Krähe +Franz Schubert, Andreas Staier
162:19Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 16, Letzte Hoffnung +Franz Schubert, Andreas Staier
173:17Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 17, Im Dorfe +Franz Schubert, Andreas Staier
180:50Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 18, Der stürmische Morgen +Franz Schubert, Andreas Staier
191:24Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 19, Täuschung +Franz Schubert, Andreas Staier
204:05Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 20, Der Wegweiser +Franz Schubert, Andreas Staier
215:05Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 21, Das Wirtshaus +Franz Schubert, Andreas Staier
221:21Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 22, Mut! +Franz Schubert, Andreas Staier
232:46Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 23, Die Nebensonnen +Franz Schubert, Andreas Staier
243:37Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 24, Der Leiermann +Franz Schubert, Andreas Staier
47 2001-08-10 2:16 Schubert: Auflösung, D. 807 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
46 2001-08-10 1:42 Schubert: Gondelfahrer, D. 808 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
45 2001-08-10 1:39 Schubert: Nach einem Gewitter, D. 561 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
44 2001-08-10 2:10 Schubert: Abendstern, D. 806 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
43 2001-08-10 2:36 Schubert: Nachtviolen, D. 752 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
42 2001-08-10 1:52 Schubert: Der Alpenjäger, Op. 13 No. 3, D. 524 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
41 2001-08-10 1:55 Schubert: Wie Ulfru fischt, Op. 21 No. 3, D. 525 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
40 2001-08-10 2:30 Schubert: Der Sieg, D. 805 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
39 2001-08-10 4:00 Schubert: Atys, D. 585 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
38 2001-08-10 1:57 Schubert: Philoktet, D. 540 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
37 2001-08-10 3:40 Schubert: Memnon, Op. 6 No. 1, D. 541 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
36 2001-08-10 4:34 Schubert: Antigone und Oedip, Op. 6 No. 2, D. 542 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
35 2001-08-10 2:22 Schubert: Fragment aus dem Aeschylus, D. 450 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
34 2001-08-10 5:12 Schubert: Nachtstück, Op. 36 No. 2, D. 672 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
33 2001-08-10 5:47 Schubert: Abschied, D. 475 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
32 2001-08-10 2:32 Schubert: Die Sternennächte, Op. Posth. 165 No. 2, D. 670 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
31 2001-08-10 1:56 Schubert: Der Schiffer, Op. 21 No. 2, D. 536 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
30 2001-08-10 2:43 Schubert: Auf der Donau, Op. 21 No. 1, D. 553 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
29 2001-08-10 3:06 Schubert: Lied eines Schiffers an die Dioskuren Op. 65 No. 1, D. 360 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
28 2001-08-10 4:52 Schubert: Der zürnenden Diana, Op. 36 No. 1, D. 707 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
27 2001-08-10 2:25 Schubert: Der entsühnte Orest, D. 699 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
26 2001-08-10 3:49 Schubert: Freiwilliges Versinken, D. 700 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
25 2001-08-10 4:38 Schubert: Fahrt zum Hades, D. 526 +Franz Schubert, Christoh Prégardien, Andreas Staier
24 1997-08-29 3:37 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 24, Der Leiermann +Franz Schubert, Andreas Staier
23 1997-08-29 2:46 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 23, Die Nebensonnen +Franz Schubert, Andreas Staier
22 1997-08-29 1:21 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 22, Mut! +Franz Schubert, Andreas Staier
21 1997-08-29 5:05 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 21, Das Wirtshaus +Franz Schubert, Andreas Staier
20 1997-08-29 4:05 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 20, Der Wegweiser +Franz Schubert, Andreas Staier
19 1997-08-29 1:24 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 19, Täuschung +Franz Schubert, Andreas Staier
18 1997-08-29 0:50 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 18, Der stürmische Morgen +Franz Schubert, Andreas Staier
17 1997-08-29 3:17 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 17, Im Dorfe +Franz Schubert, Andreas Staier
16 1997-08-29 2:19 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 16, Letzte Hoffnung +Franz Schubert, Andreas Staier
15 1997-08-29 2:04 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 15, Die Krähe +Franz Schubert, Andreas Staier
14 1997-08-29 3:14 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 14, Der greise Kopf +Franz Schubert, Andreas Staier
13 1997-08-29 2:24 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 13, Die Post +Franz Schubert, Andreas Staier
12 1997-08-29 3:09 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 12, Einsamkeit +Franz Schubert, Andreas Staier
11 1997-08-29 4:33 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 11, Frühlingstraum +Franz Schubert, Andreas Staier
10 1997-08-29 3:21 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 10, Rast +Franz Schubert, Andreas Staier
9 1997-08-29 2:58 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 9, Irrlicht +Franz Schubert, Andreas Staier
8 1997-08-29 2:06 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 8, Rückblick +Franz Schubert, Andreas Staier
7 1997-08-29 3:35 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 7, Auf dem Flusse +Franz Schubert, Andreas Staier
6 1997-08-29 4:15 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 6, Wasserflut +Franz Schubert, Andreas Staier
5 1997-08-29 4:53 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 5, Der Lindenbaum +Franz Schubert, Andreas Staier
4 1997-08-29 2:42 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 4, Erstarrung +Franz Schubert, Andreas Staier
3 1997-08-29 2:14 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 3, Gefror'ne Tränen +Franz Schubert, Andreas Staier
2 1997-08-29 1:41 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 2, Die Wetterfahne +Franz Schubert, Andreas Staier
1 1997-08-29 6:09 Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 1, Gute Nacht +Franz Schubert, Andreas Staier
show track URIs
Data API by Spotify, results reorganized by glenn mcdonald.
 
fans also like

442 followers
23 followers

1,977 followers
or try artist radio...