Genre Politics   top  meta  popular  deep  deeper  all   32 genres like post-teen pop
# genre dems reps total dskew neutrality
1 german pop rock 53 52 196 0.5% 0.460
2 deep german pop rock 427 388 1,464 2.7% 0.416
3 pop punk 187,969 178,205 631,162 1.6% 0.404
4 teen pop 33,359 25,527 108,887 7.2% 0.388
5 viral pop 97,386 88,071 317,203 2.9% 0.386
6 russiavision 114 80 369 9.2% 0.382
7 talent show 13,138 9,934 40,167 8.0% 0.346
8 indie poptimism 106,098 79,041 318,995 8.5% 0.334
9 neo mellow 307,479 260,285 922,645 5.1% 0.334
10 candy pop 7,840 5,137 22,802 11.9% 0.312
11 pop rock 405,341 323,502 1,174,332 7.0% 0.310
12 tropical house 208,107 147,850 599,665 10.0% 0.306
13 hollywood 67,545 45,920 180,519 12.0% 0.252
14 eurovision 86 37 229 21.4% 0.248
15 pop 639,986 405,470 1,683,954 13.9% 0.240
16 swedish idol pop 263 156 672 15.9% 0.218
17 k-pop 5,933 2,314 15,058 24.0% 0.212
18 korean pop 5,766 2,193 14,567 24.5% 0.208
19 pop rap 507,142 273,844 1,277,329 18.3% 0.206
20 dance pop 522,544 289,212 1,296,722 18.0% 0.194
21 deep danish pop 150 61 360 24.8% 0.166
22 christian hip hop 7,793 14,722 35,178 -19.7% 0.162
23 ukrainian rock 69 31 162 23.5% 0.148
24 japanese r&b 291 112 673 26.6% 0.136
25 j-rap 217 70 501 29.3% 0.134
26 boy band 30,765 15,073 70,273 22.4% 0.124
27 europop 46,911 21,305 104,136 24.5% 0.100
28 r&b 318,439 125,140 695,920 27.8% 0.084
29 urban contemporary 231,257 67,468 451,791 36.3% -0.024
30 hip pop 193,951 52,182 365,301 38.8% -0.062
31 spanish pop rock 871 184 1,631 42.1% -0.068
32 deep pop r&b 103,310 20,219 182,910 45.4% -0.130
show all columns