Every Noise at Once · iskelma   scan   playlist   pulse   edge
Arthur Williams and the Belafonte Singers»
Kirka ja Sammy»
Korpit»
Esko Linnavalli»
Black Flag Of Utopia»
Orchestra Broady»
Mekalan kuoro»
Matti Louhivuori»
Sacy Sand»
Tutta Jew»
Tytöt»
Vieno Kekkonen»
Meeri»
Hortto Kaalo»
Marjatta Leppänen»
Markus Allan»
Rauno Lehtisen orkesteri»
Jetit»
Annikki Tähti»
Aira-Anneli»
Tuula Ikäheimo»
Eija Merilä»
Aarno Raninen»
Aikamiehet»
Reino Helismaa»
Veikko Sato»
Tulipunaruusut»
Lasse Pihlajamaa»
Ami Loven»
Wiola Talvikki»
Martti Innanen»
Mikko Järvinen»
Vilho Vartiainen»
Toivo Manninen»
Pirteät Pelimannit»
Reijo Kallio»
Pekka Loukiala»
Satu Markuksela»
Vesa Enne»
Martti Garam»
Eemeli»
Reijo Viita»
Jorma Kalenius»
Teemu Grönberg»
Iris Kangasniemi»
Eero Väre»
Merja Rantamäki»
Juha Eirto»
Tulipunaruusut ja Raimo Piipponen»
El Aguilar»
Birgit Kronström»
Kari Fall»
Juhani Markola»
Tamara Hramova»
Tuula-Anneli Rantanen»
Tuula ja Paula»
Taisto Tammi»
Sanna Pietiäinen»
Maynie Siren»
Anneli Sari»
Ernos»
Anita Kuusi»
Ann Christine»
Mika Pohjonen & Malando Tango Orchestra»
Onni Gideon»
Neloset»
Jarkko ja Laura»
Theresa»
Marja-Leena»
A. Malando And His Tango Orchestra»
Pekka Himanka»
Yrjö Haapanen»
Berit»
Seija Lampila»
Harmony Sisters»
Eero ja Jussi»
Tauno Palo ja Ansa Ikonen»
Ossi Runne»
Heli Keinonen»
Taru Pyhälä»
Reima Helminen»
Jouko ja Kosti»
Jorma Lyytinen»
Viktor Klimenko»
Kipparikvartetti»
Tapani Perttu»
Tamara Lund»
Jorma Juselius»
Johnny Forsell»
Bosse ja Robert»
Oili Vainio»
Taito Vainio»
Pirjo Roikonen»
Teijo Joutsela ja Humppa-Veikot»
Esko Rahkonen»
Virve Nortia»
Pär-Erik Förars»
Ronny & The Loafers»
Jorma Ikävalko»
Veikko Ahvenainen»
Georg Ots»
Helena Siltala»
Hannele Laaksonen»
Erkki Pohjanheimo»
Seija Karpiomaa»
Veikko Tuomi»
Maire Ojonen»
Matti Viljanen»
Muksut»
Onni Laihanen»
Eija Sinikka»
Metro-Tytöt»
Malcolm Kaksois»
Kristina Hautala»
J. Alfred Tanner»
Mauno Kuusisto»
Pirkko Jaakkola»
Arto Sotavalta»
Theel Henry»
Anja Piipponen»
Dallapé-trio»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Seppo Hanski»
Lasse Liemola»
Petri & Pettersson Brass»
Eugen Malmstén»
Leea Solja»
Georg Malmstén»
Päivi Paunu»
Brita Koivunen»
Inkeri Ketola»
Pasi Kaunisto»
Lasse Huurre»
Tippavaaran Isäntä»
Jukka Lönnqvist»
Esko Könönen»
Lilja Luukkanen»
Tuula Siponius»
Teijo Joutsela»
Reijo Salminen»
Lasse Kuusela»
Irmeli Mäkelä»
Dallapé»
Veikko Lavi»
Eino Virtanen»
Pirkko Mannola»
The Vostok All Stars»
Ritva Kinnunen»
Olli Häme Quintet»
Ulla ja Tiina»
Erkki Eräs»
Erkki Junkkarinen»
Henry Theel»
Veli Lehto»
Manuel O Campoamor»
Stig Fransman»
Anna-Liisa Pyykkö»
Anjushka»
Tauno Palo»
Sinikka Koskela»
Ture Ara»
Laila Kinnunen»
Timo Jämsen»
Pauli Räsänen»
Four Cats»
Arvi Tikkala»
Arttu Suuntala»
Justeeri»
Ringa ja kaksoset»
Eero ja Jussi & The Boys»
Vuokko Piironen»
Raya Avellan»
Leif Wager»
Marion Rung»
Kari Kuuva»
Paul Norrback»
Veikko Huuskonen»
Jaakko Salon pelimanniyhtye»
Rita Elmgren»
Matti Jurva»
Göran Ödner»
Ritva Mustonen»
Maria Lessig»
Annette Tuominen»
Pärre Förars»
Sirkka Keiski»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Kalevi Korpi»
A. Aimo»
Hannele»
Eila Pellinen»
Seppo Hakala»
Seija Eskola»
Markku Suominen»
Heikki Laurila»
Eila Pienimäki»
Kauko Käyhkö»
Matti Heinivaho»
Ritva Simuna»
Hazamir-kuoro»
Viljo Vesterinen»
Rauni Pekkala»
Ilkka Rinne»
Kukonpojat»
Taisto Ahlgren»
Heikki Aarva»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Iris Rautio»
Börje Lampenius»
trova»
french folk»
vintage swedish pop»
traditional british folk»
calypso»
classic finnish rock»
classic finnish pop»
soul»
british folk»
nasheed»
country gospel»
chanson»
bolero»
nashville sound»
cowboy western»
fado»
iskelma»
deep adult standards»
classic schlager»
irish folk»
adult standards»
traditional folk»
digital hardcore»
ebm»
j-core»
progressive trance»
futurepop»
power noise»
hardcore techno»
bouncy house»
progressive house»
dark electro-industrial»
filthstep»
electro-industrial»
industrial metal»
aggrotech»
breakcore»
deep hardcore»
deep filthstep»
speedcore»
neo-industrial rock»
trance»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
This is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 1525 genres by Spotify. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.