Every Noise at Once · iskelma   scan   playlist   pulse   edge
Arthur Williams and the Belafonte Singers»
Kirka ja Sammy»
Mekalan kuoro»
Korpit»
Orchestra Broady»
Black Flag Of Utopia»
Virve Nortia»
Ronny & The Loafers»
Esko Linnavalli»
Pär-Erik Förars»
Jorma Ikävalko»
Matti Louhivuori»
Sacy Sand»
Veikko Ahvenainen»
Georg Ots»
Helena Siltala»
Tutta Jew»
Tytöt»
Hannele Laaksonen»
Vieno Kekkonen»
Merja Rantamäki»
Markus Allan»
Erkki Pohjanheimo»
Seija Karpiomaa»
Meeri»
Hortto Kaalo»
Tapio Heinonen»
Maire Ojonen»
Marjatta Leppänen»
Veikko Tuomi»
Matti Viljanen»
Irina Milan»
Rauno Lehtisen orkesteri»
Eero Wäre»
Keijo Minerva»
Onni Laihanen»
Jarkko ja Laura»
Annikki Tähti»
Eija Sinikka»
Aira-Anneli»
Tuula Ikäheimo»
Metro-Tytöt»
Malcolm Kaksois»
Dallapé»
Kristina Hautala»
Aarno Raninen»
Aikamiehet»
Eija Merilä»
J. Alfred Tanner»
Reino Helismaa»
Mauno Kuusisto»
Veikko Sato»
Pirkko Jaakkola»
Tulipunaruusut»
Lasse Pihlajamaa»
Anja Piipponen»
Erkki Eräs»
Dallapé-trio»
Martti Innanen»
Wiola Talvikki»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Mikko Järvinen»
Seppo Hanski»
Vilho Vartiainen»
Toivo Manninen»
Pirteät Pelimannit»
Lasse Liemola»
Reijo Kallio»
Jussi & The Boys»
Satu Markuksela»
Vesa Enne»
Eugen Malmstén»
Martti Garam»
Georg Malmstén»
Leea Solja»
Reijo Viita»
Brita Koivunen»
Päivi Paunu»
Jorma Kalenius»
Inkeri Ketola»
Teemu Grönberg»
Iris Kangasniemi»
Pasi Kaunisto»
Eero Väre»
Lasse Huurre»
Juha Eirto»
Tippavaaran Isäntä»
Jukka Lönnqvist»
Esko Könönen»
Tulipunaruusut ja Raimo Piipponen»
Finntrio»
Lilja Luukkanen»
Teijo Joutsela»
Tuula Siponius»
El Aguilar»
Irmeli Mäkelä»
Veikko Lavi»
Lasse Kuusela»
Rita Elmgren»
Eino Virtanen»
Iivana Nyhtänköljä»
Pirkko Mannola»
Ritva Kinnunen»
The Vostok All Stars»
Birgit Kronström»
Ulla ja Tiina»
Olli Häme Quintet»
Kari Fall»
Juhani Markola»
Arto Sotavalta»
Tamara Hramova»
Erkki Junkkarinen»
Henry Theel»
Tuula-Anneli Rantanen»
Kai Lind»
Manuel O Campoamor»
Tuula ja Paula»
Stig Fransman»
Taisto Tammi»
Rauni Pekkala»
Anna-Liisa Pyykkö»
Maynie Siren»
Anjushka»
Anneli Sari»
Tauno Palo»
Ernos»
Sinikka Koskela»
Anita Kuusi»
Ture Ara»
Laila Kinnunen»
Timo Jämsen»
Ann Christine»
Pauli Räsänen»
Arvi Tikkala»
Four Cats»
Arttu Suuntala»
Justeeri»
Mika Pohjonen & Malando Tango Orchestra»
Ringa ja kaksoset»
Neloset»
Onni Gideon»
Eero ja Jussi & The Boys»
Vuokko Piironen»
Raya Avellan»
Marja-Leena»
Theresa»
A. Malando And His Tango Orchestra»
Pekka Himanka»
Leif Wager»
Marion Rung»
Yrjö Haapanen»
Seija Lampila»
Berit»
Kari Kuuva»
Anneli Pasanen»
Veikko Huuskonen»
Paul Norrback»
Jaakko Salon pelimanniyhtye»
Esa Pakarinen»
Harmony Sisters»
Matti Jurva»
Göran Ödner»
Eero ja Jussi»
Maria Lessig»
Ritva Mustonen»
Tauno Palo ja Ansa Ikonen»
Pärre Förars»
Annette Tuominen»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Ossi Runne»
Kalevi Korpi»
A. Aimo»
Heli Keinonen»
Taru Pyhälä»
Eila Pellinen»
Seppo Hakala»
Reima Helminen»
Seija Eskola»
Jouko ja Kosti»
Heikki Laurila»
Markku Suominen»
Jorma Lyytinen»
Eila Pienimäki»
Kauko Käyhkö»
Kipparikvartetti»
Viktor Klimenko»
Sirkka Keiski»
Matti Heinivaho»
Pekka Loukiala»
Ritva Simuna»
Hazamir-kuoro»
Tapani Perttu»
Tamara Lund»
Jorma Juselius»
Viljo Vesterinen»
Ilkka Rinne»
Johnny Forsell»
Eemeli»
Kukonpojat»
Oili Vainio»
Bosse ja Robert»
Taisto Ahlgren»
Taito Vainio»
Ramblers-orkesteri»
Pirjo Roikonen»
Heikki Aarva»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Iris Rautio»
Esko Rahkonen»
Börje Lampenius»
Teijo Joutsela ja Humppa-Veikot»
vintage swedish pop»
calypso»
adult standards»
traditional british folk»
deep adult standards»
classic schlager»
british folk»
classic finnish rock»
mexican traditional»
trova»
french folk»
irish folk»
chanson»
classic finnish pop»
folk»
cowboy western»
iskelma»
nasheed»
traditional folk»
nashville sound»
country gospel»
fado»
bouncy house»
electro-industrial»
aggrotech»
neo-industrial rock»
power noise»
digital hardcore»
j-core»
ebm»
trance»
dark electro-industrial»
filthstep»
deep breakcore»
deep hardcore»
progressive trance»
deep filthstep»
futurepop»
industrial metal»
breakcore»
hardcore techno»
progressive house»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
This is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 1537 genres by Spotify. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.