Every Noise at Once · iskelma   scan   playlist   pulse
Arthur Williams and the Belafonte Singers»
Kirka ja Sammy»
Virve Nortia»
Esko Linnavalli»
Pär-Erik Förars»
Black Flag Of Utopia»
Orchestra Broady»
Korpit»
Mekalan kuoro»
Jorma Ikävalko»
Sacy Sand»
Veikko Ahvenainen»
Tutta Jew»
Helena Siltala»
Tytöt»
Hannele Laaksonen»
Vieno Kekkonen»
Markus Allan»
Erkki Pohjanheimo»
Seija Karpiomaa»
Meeri»
Hortto Kaalo»
Marjatta Leppänen»
Maire Ojonen»
Veikko Tuomi»
Matti Viljanen»
Rauno Lehtisen orkesteri»
Jetit»
Eero Wäre»
Annikki Tähti»
Onni Laihanen»
Jarkko ja Laura»
Eija Sinikka»
Aira-Anneli»
Tuula Ikäheimo»
Jorma Weneskosken yhtye»
Malcolm Kaksois»
Kristina Hautala»
Aarno Raninen»
J. Alfred Tanner»
Aikamiehet»
Eija Merilä»
Reino Helismaa»
Veikko Sato»
Pirkko Jaakkola»
Tulipunaruusut»
Lasse Pihlajamaa»
Anja Piipponen»
Erkki Eräs»
Ami Loven»
Dallapé-trio»
Martti Innanen»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Wiola Talvikki»
Mikko Järvinen»
Seppo Hanski»
Vilho Vartiainen»
Toivo Manninen»
Pirteät Pelimannit»
Lasse Liemola»
Reijo Kallio»
Satu Markuksela»
Petri & Pettersson Brass»
Vesa Enne»
Eugen Malmstén»
Martti Garam»
Georg Malmstén»
Leea Solja»
Päivi Paunu»
Reijo Viita»
Jorma Kalenius»
Inkeri Ketola»
Iris Kangasniemi»
Teemu Grönberg»
Eero Väre»
Päivi»
Lasse Huurre»
Juha Eirto»
Tippavaaran Isäntä»
Jukka Lönnqvist»
Esko Könönen»
Tulipunaruusut ja Raimo Piipponen»
Lilja Luukkanen»
Teijo Joutsela»
Tuula Siponius»
El Aguilar»
Irmeli Mäkelä»
Lasse Kuusela»
Veikko Lavi»
Rita Elmgren»
Eino Virtanen»
Iivana Nyhtänköljä»
Pirkko Mannola»
The Vostok All Stars»
Ritva Kinnunen»
Birgit Kronström»
Ulla ja Tiina»
Olli Häme Quintet»
Juhani Markola»
Kari Fall»
Arto Sotavalta»
Tamara Hramova»
Tuula-Anneli Rantanen»
Erkki Junkkarinen»
Kai Lind»
Tuula ja Paula»
Manuel O Campoamor»
Stig Fransman»
Taisto Tammi»
Rauni Pekkala»
Anna-Liisa Pyykkö»
Laila Halme»
Maynie Siren»
Anjushka»
Anneli Sari»
Tauno Palo»
Ernos»
Sinikka Koskela»
Anita Kuusi»
Ture Ara»
Timo Jämsen»
Ann Christine»
Pauli Räsänen»
Arvi Tikkala»
Four Cats»
Arttu Suuntala»
Justeeri»
Mika Pohjonen & Malando Tango Orchestra»
Tuija Helinä»
Ringa ja kaksoset»
Neloset»
Eero ja Jussi & The Boys»
Onni Gideon»
Vuokko Piironen»
Raya Avellan»
Theresa»
Marja-Leena»
A. Malando And His Tango Orchestra»
Pekka Himanka»
Leif Wager»
Marion Rung»
Yrjö Haapanen»
Seija Lampila»
Berit»
Metro-Tytöt»
Kari Kuuva»
Anneli Pasanen»
Veikko Huuskonen»
Paul Norrback»
Jaakko Salon pelimanniyhtye»
Harmony Sisters»
Göran Ödner»
Matti Jurva»
Eero ja Jussi»
Mauno Kuusisto»
Maria Lessig»
Ritva Mustonen»
Tauno Palo ja Ansa Ikonen»
Aune Antti»
Annette Tuominen»
Pärre Förars»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Ossi Runne»
Kalevi Korpi»
A. Aimo»
Heli Keinonen»
Henry Theel»
Taru Pyhälä»
Eila Pellinen»
Seppo Hakala»
Reima Helminen»
Seija Eskola»
Heikki Laurila»
Jorma Lyytinen»
Markku Suominen»
Eila Pienimäki»
Jouko ja Kosti»
Kauko Käyhkö»
Viktor Klimenko»
Kipparikvartetti»
Sirkka Keiski»
Hazamir-kuoro»
Pekka Loukiala»
Tamara Lund»
Matti Heinivaho»
Ritva Simuna»
Tapani Perttu»
Jorma Juselius»
Viljo Vesterinen»
Ilkka Rinne»
Eemeli»
Johnny Forsell»
Kukonpojat»
Bosse ja Robert»
Oili Vainio»
Taisto Ahlgren»
Ramblers-orkesteri»
Taito Vainio»
Pirjo Roikonen»
Heikki Aarva»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Iris Rautio»
Esko Rahkonen»
Börje Lampenius»
Teijo Joutsela ja Humppa-Veikot»
Matti Louhivuori»
trova»
country gospel»
fado»
french folk»
vintage swedish pop»
calypso»
classic finnish pop»
british folk»
traditional british folk»
chanson»
mexican traditional»
cowboy western»
traditional folk»
iskelma»
deep adult standards»
classic schlager»
irish folk»
adult standards»
soul»
nasheed»
nashville sound»
j-core»
progressive house»
deep filthstep»
progressive trance»
neo-industrial rock»
power noise»
hardcore techno»
digital hardcore»
bouncy house»
ebm»
dark electro-industrial»
electro-industrial»
filthstep»
futurepop»
industrial metal»
trance»
breakcore»
deep hardcore»
aggrotech»
deep breakcore»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
This is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 1538 genres by Spotify. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.