Every Noise at Once · iskelma   scan   playlist   intro   pulse
Kirka ja Sammy»
Arthur Williams and the Belafonte Singers»
Black Flag Of Utopia»
Pirkko Saanakorpi»
Ronny & The Loafers»
Pär-Erik Förars»
Orchestra Broady»
Korpit»
Mekalan kuoro»
Esko Linnavalli»
Virve Nortia»
The Five Comets»
Jorma Ikävalko»
Veikko Ahvenainen»
Tutta Jew»
Pasi Kaunisto»
Georg Ots»
Helena Siltala»
Tytöt»
Hannele Laaksonen»
Vieno Kekkonen»
Merja Rantamäki»
Markus Allan»
Erkki Pohjanheimo»
Ragni Malmstén»
Seija Karpiomaa»
Meeri»
Maire Ojonen»
Hortto Kaalo»
Veikko Tuomi»
Marjatta Leppänen»
Matti Viljanen»
Irina Milan»
Vera Telenius»
Jetit»
Annikki Tähti»
Muksut»
Onni Laihanen»
Keijo Minerva»
Jari Huhtasalo»
Jarkko ja Laura»
Eija Sinikka»
Aira-Anneli»
Tuula Ikäheimo»
Kristina Hautala»
Dallapé»
Matti Jurva»
Aarno Raninen»
J. Alfred Tanner»
Aikamiehet»
Eija Merilä»
Reino Helismaa»
Pirkko Jaakkola»
Veikko Sato»
Malcolm Kaksois»
Tulipunaruusut»
Lasse Pihlajamaa»
Theel Henry»
Erkki Eräs»
Anja Piipponen»
Dallapé-trio»
Marx Cargo»
Wiola Talvikki»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Martti Innanen»
Mikko Järvinen»
Kai Lind»
Hanne»
Vilho Vartiainen»
Mutkattomat»
Seija Simola»
Reijo Lehtivirta»
Pirteät Pelimannit»
Reijo Kallio»
Lasse Liemola»
Jussi & The Boys»
Satu Markuksela»
Petri & Pettersson Brass»
Vesa Enne»
Eugen Malmstén»
Martti Garam»
Georg Malmstén»
Leea Solja»
Päivi Paunu»
Brita Koivunen»
Reijo Viita»
Jorma Kalenius»
Inkeri Ketola»
Iris Kangasniemi»
Teemu Grönberg»
Odetta Gordon»
Mannen Menuetti Orkesteri»
Eero Väre»
Juha Eirto»
Lasse Huurre»
Päivi»
Tippavaaran Isäntä»
Topmost»
Theresa»
Jukka Lönnqvist»
Esko Könönen»
Tulipunaruusut ja Raimo Piipponen»
Finntrio»
Lilja Luukkanen»
Teijo Joutsela»
Tuula Siponius»
Simo ja Spede»
El Aguilar»
Kosti Seppälä»
Berit»
Irmeli Mäkelä»
Lasse Kuusela»
Veikko Lavi»
Eino Virtanen»
Rita Elmgren»
Iivana Nyhtänköljä»
Pirkko Mannola»
The Vostok All Stars»
Ritva Kinnunen»
Birgit Kronström»
Olli Häme Quintet»
Ulla ja Tiina»
Juhani Markola»
Kari Fall»
Arto Sotavalta»
Tuula-Anneli Rantanen»
Erkki Junkkarinen»
Ilkka Hemming»
Tuula ja Paula»
Eila Pienimäki»
Veikon Hanurikvartetti»
Manuel O Campoamor»
Stig Fransman»
Seppo Hanski»
Taisto Tammi»
Anna-Liisa Pyykkö»
Rauni Pekkala»
Maynie Siren»
Laila Halme»
Anjushka»
Anneli Sari»
Tauno Palo»
Ernos»
Sinikka Koskela»
Esko Rahkonen»
Anita Kuusi»
Sirut»
Ann Christine»
Ture Ara»
Laila Kinnunen»
Timo Jämsen»
Four Cats»
Pauli Räsänen»
Arvi Tikkala»
Arttu Suuntala»
Justeeri»
Tuija Helinä»
Mika Pohjonen & Malando Tango Orchestra»
Ringa ja kaksoset»
Eero ja Jussi & The Boys»
Neloset»
Onni Gideon»
New Joys»
Jari Lappalainen»
Vuokko Piironen»
Raya Avellan»
Marja-Leena»
A. Malando And His Tango Orchestra»
Pekka Himanka»
Leif Wager»
Marion Rung»
Pikku Tapani»
Yrjö Haapanen»
Seija Lampila»
Reijo Salminen»
Metro-Tytöt»
Jaakko Salon yhtye»
Anneli Pasanen»
Kari Kuuva»
Veikko Huuskonen»
Paul Norrback»
Jaakko Salon pelimanniyhtye»
Harmony Sisters»
Esa Pakarinen»
Göran Ödner»
Eero ja Jussi»
Mauno Kuusisto»
Ritva Mustonen»
Maria Lessig»
Tauno Palo ja Ansa Ikonen»
Pärre Förars»
Annette Tuominen»
Aune Antti»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Ossi Runne»
Hannele»
Kalevi Korpi»
Henry Theel»
A. Aimo»
Heli Keinonen»
Anna Babitzin»
Eila Pellinen»
Taru Pyhälä»
Seppo Hakala»
Reima Helminen»
Seija Eskola»
Markku Suominen»
Jorma Lyytinen»
Heikki Laurila»
Veli Lehto»
Jouko ja Kosti»
Kauko Käyhkö»
Viktor Klimenko»
Kipparikvartetti»
Sirkka Keiski»
Matti Heinivaho»
Hazamir-kuoro»
Tamara Lund»
Kisu»
Pekka Loukiala»
Ritva Simuna»
Tapani Perttu»
Jorma Juselius»
Viljo Vesterinen»
Johnny Forsell»
Eemeli»
Ilkka Rinne»
Oili Vainio»
Kukonpojat»
Bosse ja Robert»
Taisto Ahlgren»
Ramblers-orkesteri»
Taito Vainio»
Pirjo Roikonen»
Heikki Aarva»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Iris Rautio»
Börje Lampenius»
Teijo Joutsela ja Humppa-Veikot»
Matti Louhivuori»
deep adult standards»
soul»
traditional folk»
nashville sound»
folk»
fado»
french folk»
calypso»
vintage swedish pop»
classic schlager»
chanson»
british folk»
nasheed»
traditional country»
iskelma»
adult standards»
irish folk»
classic finnish pop»
trova»
cowboy western»
country gospel»
hardcore techno»
digital hardcore»
deep filthstep»
aggrotech»
deep hardcore»
j-core»
ebm»
trance»
dark electro-industrial»
filthstep»
industrial metal»
neo-industrial rock»
power noise»
happy hardcore»
catstep»
progressive trance»
electro-industrial»
futurepop»
deep breakcore»
breakcore»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
This is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 1544 genres by Spotify. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.