Every Noise at Once · iskelma   scan   playlist   pulse   edge
Arthur Williams and the Belafonte Singers»
Kirka ja Sammy»
Black Flag Of Utopia»
Orchestra Broady»
Esko Linnavalli»
Pär-Erik Förars»
Mekalan kuoro»
Korpit»
Ronny & The Loafers»
Virve Nortia»
Jorma Ikävalko»
Matti Louhivuori»
Sacy Sand»
Veikko Ahvenainen»
Georg Ots»
Tutta Jew»
Helena Siltala»
Tytöt»
Hannele Laaksonen»
Vieno Kekkonen»
Erkki Pohjanheimo»
Seija Karpiomaa»
Meeri»
Hortto Kaalo»
Maire Ojonen»
Marjatta Leppänen»
Veikko Tuomi»
Markus Allan»
Matti Viljanen»
Rauno Lehtisen orkesteri»
Jetit»
Annikki Tähti»
Onni Laihanen»
Muksut»
Eija Sinikka»
Aira-Anneli»
Tuula Ikäheimo»
Malcolm Kaksois»
Kristina Hautala»
Metro-Tytöt»
Aikamiehet»
Aarno Raninen»
J. Alfred Tanner»
Eija Merilä»
Reino Helismaa»
Mauno Kuusisto»
Veikko Sato»
Pirkko Jaakkola»
Tulipunaruusut»
Lasse Pihlajamaa»
Arto Sotavalta»
Theel Henry»
Anja Piipponen»
Ami Loven»
Dallapé-trio»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Martti Innanen»
Wiola Talvikki»
Mikko Järvinen»
Seppo Hanski»
Vilho Vartiainen»
Tapani Perttu»
Toivo Manninen»
Pirteät Pelimannit»
Reijo Kallio»
Pekka Loukiala»
Lasse Liemola»
Satu Markuksela»
Vesa Enne»
Eugen Malmstén»
Martti Garam»
Eemeli»
Georg Malmstén»
Leea Solja»
Päivi Paunu»
Reijo Viita»
Brita Koivunen»
Jorma Kalenius»
Inkeri Ketola»
Teemu Grönberg»
Iris Kangasniemi»
Pasi Kaunisto»
Eero Väre»
Lasse Huurre»
Juha Eirto»
Tippavaaran Isäntä»
Jukka Lönnqvist»
Tulipunaruusut ja Raimo Piipponen»
Esko Könönen»
Lilja Luukkanen»
Tuula Siponius»
Teijo Joutsela»
El Aguilar»
Irmeli Mäkelä»
Reijo Salminen»
Dallapé»
Veikko Lavi»
Lasse Kuusela»
Eino Virtanen»
Pirkko Mannola»
Iivana Nyhtänköljä»
The Vostok All Stars»
Ritva Kinnunen»
Birgit Kronström»
Olli Häme Quintet»
Ulla ja Tiina»
Juhani Markola»
Kari Fall»
Erkki Eräs»
Tuula-Anneli Rantanen»
Erkki Junkkarinen»
Henry Theel»
Tamara Hramova»
Kai Lind»
Tuula ja Paula»
Manuel O Campoamor»
Veli Lehto»
Stig Fransman»
Sanna Pietiäinen»
Taisto Tammi»
Anna-Liisa Pyykkö»
Maynie Siren»
Anjushka»
Tamara Lund»
Anneli Sari»
Tauno Palo»
Ernos»
Sinikka Koskela»
Anita Kuusi»
Ture Ara»
Timo Jämsen»
Ann Christine»
Pauli Räsänen»
Arttu Suuntala»
Arvi Tikkala»
Four Cats»
Justeeri»
Mika Pohjonen & Malando Tango Orchestra»
Ringa ja kaksoset»
Onni Gideon»
Eero ja Jussi & The Boys»
Neloset»
Vuokko Piironen»
Raya Avellan»
Jarkko ja Laura»
Marja-Leena»
Theresa»
A. Malando And His Tango Orchestra»
Pekka Himanka»
Leif Wager»
Marion Rung»
Yrjö Haapanen»
Seija Lampila»
Berit»
Jaakko Salon yhtye»
Kari Kuuva»
Veikko Huuskonen»
Paul Norrback»
Jaakko Salon pelimanniyhtye»
Harmony Sisters»
Rita Elmgren»
Göran Ödner»
Matti Jurva»
Eero ja Jussi»
Ritva Mustonen»
Maria Lessig»
Martti Suuntala»
Tauno Palo ja Ansa Ikonen»
Annette Tuominen»
Pärre Förars»
Sirkka Keiski»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Ossi Runne»
Kalevi Korpi»
A. Aimo»
Heli Keinonen»
Hannele»
Taru Pyhälä»
Eila Pellinen»
Seppo Hakala»
Reima Helminen»
Seija Eskola»
Eila Pienimäki»
Markku Suominen»
Jouko ja Kosti»
Heikki Laurila»
Jorma Lyytinen»
Kauko Käyhkö»
Viktor Klimenko»
Ritva Simuna»
Hazamir-kuoro»
Matti Heinivaho»
Jorma Juselius»
Viljo Vesterinen»
Johnny Forsell»
Rauni Pekkala»
Ilkka Rinne»
Kukonpojat»
Bosse ja Robert»
Taisto Ahlgren»
Oili Vainio»
Taito Vainio»
Pirjo Roikonen»
Heikki Aarva»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Iris Rautio»
Teijo Joutsela ja Humppa-Veikot»
Börje Lampenius»
Esko Rahkonen»
traditional british folk»
iskelma»
deep adult standards»
adult standards»
classic schlager»
british folk»
bossa nova»
bolero»
nasheed»
classic finnish pop»
nashville sound»
french folk»
irish folk»
chanson»
mexican traditional»
traditional folk»
calypso»
vintage swedish pop»
cowboy western»
country gospel»
fado»
digital hardcore»
j-core»
bouncy house»
ebm»
dark electro-industrial»
breakcore»
progressive house»
gabba»
filthstep»
aggrotech»
neo-industrial rock»
power noise»
deep hardcore»
progressive trance»
deep filthstep»
trance»
electro-industrial»
futurepop»
industrial metal»
hardcore techno»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
This is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 1520 genres by Spotify. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.