Every Noise at Once · classic iskelma   scan   playlist   intro   pulse   edge
Arthur Williams and the Belafonte Singers»
Korpit»
Virve Nortia»
Mika Pohjonen & Malando Tango Orchestra»
Pär-Erik Förars»
Markku Suominen»
Solistiyhtye Suomi»
Marion Rung»
Janne Tulkki»
Heidi Kyrö»
Lasse Pihlajamaa»
Mauno Kuusisto»
Tauski»
Matti ja Teppo»
Eija Merilä»
Vera Telenius»
Stig Fransman»
Simo Silmu»
Taito Vainio»
Laila Halme»
Heikki Laurila»
Martti Innanen»
Reijo Kallio»
Ässät»
Donna Arima»
Oili Vainio»
Kake Randelin»
Laura Voutilainen»
Virve Rosti»
Souvarit»
Eino Grön»
Esko Rahkonen»
Mamba»
Pirkko Jaakkola»
Taisto Ahlgren»
Kauko Käyhkö»
Turo's Hevi Gee»
Eila Pellinen»
Annika Eklund»
Tamara Lund»
Agents»
Anna Hanski»
Taisto Tammi»
Maire Ojonen»
Anneli Sari»
Georg Malmstén»
Jope Ruonansuu»
Iris Kangasniemi»
Jaakko Salon pelimanniyhtye»
Tomi Markkola»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Pasi Kaunisto»
Rainer Friman»
Ann Christine»
Tulipunaruusut ja Raimo Piipponen»
Johnny»
Eero ja Jussi & The Boys»
Martti Garam»
Meiju Suvas»
Kurre»
Veikko Tuomi»
Eija Kantola»
Hausmylly»
Markus Allan»
Saija Varjus»
Seija Karpiomaa»
Tuija Helinä»
Reino Helismaa»
Frederik»
Juha Eirto»
Anita Kuusi»
Esko Könönen»
Vieno Kekkonen»
Esa Pakarinen»
Korsuorkesteri»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Pekka Ruuska»
Jorma Ikävalko»
Paula Koivuniemi»
Maarit»
Mikko Alatalo»
Juhani Markola»
Arto Sotavalta»
Göran Ödner»
Matti Viljanen»
Börje Lampenius»
Puolikuu»
Tommi Läntinen»
Kari Vepsä»
Jorma Kalenius»
Kai Hyttinen»
Jukka Lönnqvist»
Irmeli Mäkelä»
A. Aimo»
Seija Simola»
Kaija Koo»
Dingo»
Lasse Huurre»
Kari Kuuva»
Tutta Jew»
Helena Siltala»
Ulla ja Tiina»
Tuula ja Paula»
Seija Lampila»
Vilho Vartiainen»
Tuula-Anneli Rantanen»
Mikko Järvinen»
Kirsi Ranto»
Henry Theel»
Erkki Liikanen»
Eila Pienimäki»
Kalevi Korpi»
Markku Aro»
Erkki Junkkarinen»
Seppo Hanski»
Anna-Liisa Pyykkö»
Lasse Liemola»
Kirka»
Matti Heinivaho»
Kristina Hautala»
Taru Pyhälä»
Tapani Perttu»
Yölintu»
Iris Rautio»
Päivi Paunu»
Teijo Joutsela ja Humppa-Veikot»
Janne Hurme»
Aarne Tenkanen»
Maria Lessig»
Marjatta Leppänen»
Veikko Sato»
Matti Louhivuori»
Jorma Juselius»
Leea Solja»
Veikko Ahvenainen»
Jari Sillanpää»
Erkki Eräs»
Mona Carita»
Tommi Soidinmäki»
Irwin Goodman»
Charles Plogman»
Tauno Palo»
Pepe Willberg»
Juhamatti»
Tapio Heinonen»
Pekka Loukiala»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Pauli Räsänen»
Arttu Suuntala»
Jorma Lyytinen»
Jaakko Teppo»
Catcat»
Laila Kinnunen»
Anja Piipponen»
Eini»
A. Malando And His Tango Orchestra»
Erkki Pohjanheimo»
Justeeri»
Tulipunaruusut»
Metro-Tytöt»
Eija Sinikka»
Ressu Redford»
Isto Hiltunen»
Timo Jämsen»
Eero Väre»
Eino Virtanen»
Paul Norrback»
Aikamiehet»
Arja Havakka»
Juha Vainio»
Kikka»
Jani Wickholm»
Vesa Enne»
Topi Sorsakoski»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Lauri Tähkä & Elonkerjuu»
Vuokko Piironen»
Mutkattomat»
Rita Elmgren»
Tanssiorkesteri Syke»
Joel Hallikainen»
Finlanders»
Marja-Leena»
Pärre Förars»
Tapani Kansa»
Harmony Sisters»
Katri Helena»
Bablo»
Riki Sorsa»
Johanna Pakonen»
Georg Ots»
Kipparikvartetti»
Wiola Talvikki»
Lea Laven»
Olavi Virta»
Tuula Ikäheimo»
Anneli Mattila»
Neljänsuora»
Taikakuu»
Veikko Huuskonen»
Viljo Vesterinen»
Viktor Klimenko»
Lasse Mårtenson»
Rauni Pekkala»
Hazamir-kuoro»
Brita Koivunen»
Sinikka Koskela»
Inkeri Ketola»
Topi Sorsakoski & Agents»
Ossi Runne»
Pirkka-Pekka Petelius»
Lasse Hoikka»
Rauli Badding Somerjoki»
Hanna Ekola»
Pate Mustajarvi»
Jukka Kuoppamäki»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Anjushka»
Ilkka Rinne»
Johnny Forsell»
Anna Eriksson»
Antti Huovila»
Four Cats»
Pave Maijanen»
Charlies»
Kari Tapio»
Jouko ja Kosti»
Reijo Viita»
Mikko Mäkeläinen»
Seija Eskola»
Veikko Lavi»
Pirteät Pelimannit»
Aira-Anneli»
Jorma Kaariainen»
Anne Mattila»
Tytöt»
Ritva Simuna»
Saija Tuupanen»
Merja Rantamäki»
T.T. Purontaka»
Jani & Jetsetters»
Tapio Rautavaara»
Essi Wuorela»
Berit»
Jukka Raitanen»
Sauli Lehtonen»
Ritva Kinnunen»
The Vostok All Stars»
Anita Hirvonen»
Leif Wager»
Fredi»
Annikki Tähti»
Tarja Lunnas»
Pirkko Mannola»
Jamppa Tuominen»
Yrjö Haapanen»
Jarkko ja Laura»
Arja Koriseva»
Reijo Taipale»
Maynie Siren»
Vesa-Matti Loiri»
Taiska»
Kukonpojat»
Marita Taavitsainen»
Monica Aspelund»
Tarja Ylitalo»
Matti Esko»
desi»
country»
classic finnish pop»
iskelma»
classic polish pop»
folk rock»
cantautor»
nl folk»
country rock»
texas country»
french movie tunes»
classic italian pop»
classic finnish rock»
classic iskelma»
classic norwegian pop»
entehno»
mexican rock-and-roll»
bubblegum pop»
classic eurovision»
italian folk»
suomi rock»
finnish pop»
chanson quebecois»
mantra»
vaporwave»
witch house»
breakcore»
wonky»
gamecore»
industrial»
dark wave»
hardvapour»
future funk»
chinese experimental»
drill and bass»
deep breakcore»
grave wave»
dance-punk»
indie emo»
chillwave»
otacore»
industrial rock»
chiptune»
electronic»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
This is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 1875 genres by Spotify. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.