Every Noise at Once · classic iskelma   scan   playlist   intro   pulse   edge   2019   new
Virve Nortia»
Korpit»
Pär-Erik Förars»
Tuula-Anneli Rantanen»
Yrjö Haapanen»
Ulla ja Tiina»
Aira-Anneli»
Oili Vainio»
Johanna Pakonen»
Kukonpojat»
Tuula ja Paula»
Tuija Helinä»
Irmeli Mäkelä»
Pirkko Jaakkola»
Tuula Ikäheimo»
Tutta Jew»
Ritva Kinnunen»
Ann Christine»
Janne Hurme»
Hazamir-kuoro»
Seija Eskola»
Laila Halme»
Jani & Jetsetters»
Tauski»
Tapani Perttu»
Puolikuu»
Anna Hanski»
Sauli Lehtonen»
Seppo Hanski»
Georg Ots»
Paul Norrback»
Mona Carita»
Reijo Taipale»
Neljänsuora»
Taru Pyhälä»
Lasse Liemola»
Lea Laven»
Aarne Tenkanen»
Seija Simola»
Mamba»
Helena Siltala»
Laila Kinnunen»
Veikko Ahvenainen»
Arto Sotavalta»
Eila Pellinen»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Viljo Vesterinen»
Martti Garam»
Lasse Hoikka»
Topi Sorsakoski»
Pate Mustajärvi»
Taito Vainio»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Mikko Mäkeläinen»
Merja Rantamäki»
Reijo Viita»
Eino Grön»
Vesa Enne»
Maynie Siren»
Anna-Liisa Pyykkö»
Rauni Pekkala»
Timo Jämsen»
Seija Lampila»
Ossi Runne»
Fredi»
Hanne»
Pave Maijanen»
Kalevi Korpi»
Veikko Huuskonen»
Kipparikvartetti»
Veikko Tuomi»
Juhani Markola»
Essi Wuorela»
Kirsi Ranto»
Hanna Ekola»
Kikka»
Tauno Palo»
Anita Hirvonen»
Esa Pakarinen»
Tapio Heinonen»
Teijo Joutsela»
Anja Piipponen»
Tulipunaruusut»
Lasse Mårtenson»
Dingo»
Jorma Kaariainen»
Finlanders»
Leea Solja»
Markku Suominen»
Meiju Suvas»
Taisto Tammi»
Pasi Kaunisto»
Arja Koriseva»
Sinikka Koskela»
Brita Koivunen»
Pauli Räsänen»
Eino Virtanen»
»
Pirkko Mannola»
Mutkattomat»
Pepe Willberg & The Paradise»
Jukka Kuoppamäki»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Anneli Sari»
Virve Rosti»
Göran Ödner»
Kurre»
Arttu Suuntala»
Seija Karpiomaa»
Simo Silmu»
Veikko Sato»
Johnny Forsell»
Marjatta Leppänen»
Veikko Lavi»
Katri Helena»
Jamppa Tuominen»
Solistiyhtye Suomi»
Eero ja Jussi & The Boys»
Pirteät Pelimannit»
Eija Merilä»
Tommi Läntinen»
Kake Randelin»
Tarja Lunnas»
Berit»
Ässät»
Reijo Kallio»
Frederik»
Jorma Juselius»
Justeeri»
Eero Väre»
Harmony Sisters»
Marita Taavitsainen»
Mauno Kuusisto»
Esko Könönen»
Maire Ojonen»
Ilkka Rinne»
Erkki Junkkarinen»
Pepe Willberg»
Jorma Kalenius»
Erkki Liikanen»
Jukka Raitanen»
Jorma Lyytinen»
Maarit»
Matti ja Teppo»
Agents»
Stig Fransman»
Antti Huovila»
Olavi Virta»
Tapio Rautavaara»
Anita Kuusi»
Annikki Tähti»
Markku Aro»
Marion Rung»
Matti Esko»
Jope Ruonansuu»
Catcat»
Joel Hallikainen»
Tapani Kansa»
Anna Eriksson»
Jari Sillanpää»
Kari Tapio»
Pirkka-Pekka Petelius»
Souvarit»
Erkki Eräs»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Rauli Badding Somerjoki»
Wiola Talvikki»
Matti Heinivaho»
Inkeri Ketola»
Vilho Vartiainen»
Jaakko Teppo»
Ritva Simuna»
Reino Helismaa»
Viktor Klimenko»
Saija Varjus»
Charlies»
Yölintu»
Eija Kantola»
Four Cats»
Esko Rahkonen»
Heikki Laurila»
Paula Koivuniemi»
Bablo»
Monica Aspelund»
Kai Hyttinen»
Börje Lampenius»
Vera Telenius»
Taiska»
Georg Malmstén»
Kirka»
Tomi Markkola»
Juha Eirto»
Anki»
Kauko Käyhkö»
Eini»
Arja Havakka»
Korsuorkesteri»
A. Aimo»
Martti Innanen»
Eero Raittinen»
Juha Vainio»
Päivi Paunu»
Matti Viljanen»
Juhamatti»
Janne Tulkki»
Matti Louhivuori»
Eila Pienimäki»
Jussi & The Boys»
Mikko Järvinen»
Topi Sorsakoski & Agents»
Vieno Kekkonen»
Henry Theel»
Mikko Alatalo»
Metro-Tytöt»
Jukka Lönnqvist»
The Vostok All Stars»
Pekka Loukiala»
Rita Elmgren»
Lasse Pihlajamaa»
Kisu»
Kari Vepsä»
Vuokko Piironen»
Leif Wager»
Jouko ja Kosti»
Anne Mattila»
Tanssiorkesteri Syke»
Isto Hiltunen»
Tommi Soidinmäki»
Charles Plogman»
Laura Voutilainen»
Tamara Lund»
Pärre Förars»
Aikamiehet»
Anneli Mattila»
Rainer Friman»
Kristina Hautala»
Tarja Ylitalo»
Heidi Kyrö»
Maria Lessig»
Lauri Tähkä & Elonkerjuu»
Erkki Pohjanheimo»
Saija Tuupanen»
Iris Kangasniemi»
Taikakuu»
Annika Eklund»
T.T. Purontaka»
Lasse Huurre»
Eija Sinikka»
Kaija Koo»
Taisto Ahlgren»
Markus Allan»
Jarkko ja Laura»
Kari Kuuva»
Riki Sorsa»
Irwin Goodman»
Jorma Ikävalko»
folk rock italiano»
kurdish folk»
country»
new orleans americana»
humppa»
vintage finnish jazz»
french pop»
suomi rock»
classic polish pop»
chanson quebecois»
texas country»
szanty»
classic italian folk pop»
classic finnish rock»
classic italian pop»
finnish pop»
classic greek pop»
iskelma»
cantautor»
harmonikka»
xhosa»
western americana»
italian folk»
classic norwegian pop»
classic eurovision»
classic iskelma»
classic finnish pop»
mexican rock-and-roll»
post-punk colombiano»
industrial»
wonky»
coldwave»
experimental club»
chinese experimental»
drill and bass»
chillwave»
greek indie rock»
industrial rock»
slovenian indie»
deconstructed club»
witch house»
grave wave»
baja indie»
breakcore»
dusseldorf indie»
british industrial»
experimental electronic»
jamtronica»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 5,068 genre-shaped distinctions by Spotify as of 2020-11-23. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.