Every Noise at Once · classic finnish pop   scan   playlist   intro   pulse   edge   2018
Ann Christine»
Simo Salminen»
Sammy Babitzin»
Kake Singers»
Janne Hurme»
Johanna Pakonen»
Matti Nykänen»
Laila Halme»
Lasse Mårtenson»
Meiju Suvas»
Puolikuu»
Esko Rahkonen»
Seppo Hanski»
Finlanders»
Lapinlahden Linnut»
Mona Carita»
Irwin Goodman»
Kirka»
Tomi Markkola»
Pirkko Mannola»
Lasse Liemola»
Matti Esko»
Jukka Kuoppamäki»
Georg Malmstén»
Frederik»
Aarne Tenkanen»
Reijo Kallio»
Lea Laven»
Laila Kinnunen»
Pekka Ruuska»
Topi Sorsakoski»
Jussi & The Boys»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Georg Ots»
Marion Rung»
Annikki Tähti»
Merja Rantamäki»
Eino Grön»
Agents»
Berit»
Mikko Alatalo»
Turo's Hevi Gee»
Marita Taavitsainen»
Vieno Kekkonen»
Hanne»
Laura Voutilainen»
Kipparikvartetti»
Veikko Tuomi»
Juhani Markola»
Kirsi Ranto»
Hanna Ekola»
Anita Hirvonen»
Esa Pakarinen»
Seppo Närhi»
Jani & Jetsetters»
Jorma Kaariainen»
Johnny»
Kai Hyttinen»
Mika ja Turkka Mali»
Taisto Tammi»
Arja Koriseva»
Pasi Kaunisto»
Juha Eirto»
Anki»
Dallapé»
Kauko Käyhkö»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Veikko Ahvenainen»
Virve Rosti»
Tanssiorkesteri Syke»
Simo Silmu»
Yölintu»
Pekka Himanka»
Veikko Lavi»
Mikko Mäkeläinen»
Katri Helena»
Juhamatti»
Jamppa Tuominen»
Eero ja Jussi & The Boys»
Jean S.»
Tarja Lunnas»
Kake Randelin»
Arto Sotavalta»
Eija Merilä»
Ässät»
Joel Hallikainen»
Mamba»
A. Aimo»
Sleepy Sleepers»
Eero Raittinen»
Mauno Kuusisto»
Anneli Saaristo»
Eila Pienimäki»
Pate Mustajarvi»
Hortto Kaalo»
Erkki Junkkarinen»
Lasse Hoikka»
Kari Tapio»
Henry Theel»
Olavi Virta»
Tapio Rautavaara»
Pave Maijanen»
Markku Aro»
Jope Ruonansuu»
Tapani Kansa»
Jari Sillanpää»
Mika Sundqvist»
Pirkka-Pekka Petelius»
Kisu»
Souvarit»
Juice Leskinen»
Tulipunaruusut»
Cumulus»
Tapio Heinonen»
Jaakko Teppo»
Viktor Klimenko»
Saija Varjus»
Eija Kantola»
Four Cats»
Freud Marx Engels & Jung»
Neljänsuora»
Bablo»
Paula Koivuniemi»
Anneli Sari»
Anna Hanski»
Eini»
Monica Aspelund»
Mutkattomat»
Markku Suominen»
Vesa-Matti Loiri»
Muska»
Taiska»
Seija Simola»
Brita Koivunen»
Reijo Taipale»
Arja Havakka»
Korsuorkesteri»
Martti Innanen»
Pepe Willberg & The Paradise»
Päivi Paunu»
Finntrio»
Juha Vainio»
Hullujussi»
Solistiyhtye Suomi»
Matti Louhivuori»
Ami Aspelund»
Jukka Raitanen»
Erkki Liikanen»
Maarit»
Pepe Willberg»
Juice Leskinen Slam»
Timo Jämsen»
Topi Sorsakoski & Agents»
Tauski»
Metro-Tytöt»
Fredi»
Kikka»
Helena Siltala»
Rauli Badding Somerjoki»
Hector»
Tommi Läntinen»
Jouko ja Kosti»
Leif Wager»
Kari Vepsä»
Anne Mattila»
Tommi Soidinmäki»
Armi ja Danny»
Charlies»
Tamara Lund»
Rainer Friman»
Tarja Ylitalo»
Anneli Mattila»
Kristina Hautala»
Heidi Kyrö»
Saija Tuupanen»
Taikakuu»
Annika Eklund»
T.T. Purontaka»
Eija Sinikka»
Taisto Ahlgren»
Markus Allan»
Isto Hiltunen»
Kari Kuuva»
Jarkko ja Laura»
Charles Plogman»
Jukka Kuoppamaeki»
Janne Tulkki»
Matti ja Teppo»
Eila Pellinen»
Riki Sorsa»
Antti Huovila»
Reino Helismaa»
Tauno Palo»
neo honky tonk»
country»
texas country»
italian folk»
classic finnish pop»
classic iskelma»
iskelma»
mantra»
nl folk»
cantautor»
bubblegum pop»
classic eurovision»
classic italian pop»
classic norwegian pop»
classic finnish rock»
suomi rock»
czech folk»
entehno»
classic polish pop»
country rock»
szanty»
dansktop»
mexican rock-and-roll»
finnish pop»
folk rock»
witch house»
baja indie»
chillwave»
belgian indie rock»
indie emo»
chamber psych»
cyberpunk»
industrial rock»
slovenian indie»
fluxwork»
hardvapour»
deep breakcore»
vaporwave»
wonky»
grave wave»
future funk»
industrial»
otacore»
macedonian indie»
chinese experimental»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 2,709 genres by Spotify as of 2019-02-15. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.