Every Noise at Once · classic finnish pop   scan   playlist   pulse   edge
Tauski Peltonen ja Meiju Suvas»
Ilkka Marttala»
Jorma Ikävalko»
Tatu Pekkarinen»
Matti Louhivuori»
Markku Ketola»
Veikko Ahvenainen»
Georg Ots»
Juhamatti»
Hullujussi»
Kirsi Ranto»
Helena Siltala»
Laura Voutilainen»
Tommi Soidinmäki»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Maria Tyyster»
Anneli Mattila»
J. Karjalainen»
Pave Maijanen»
Vieno Kekkonen»
Charlies»
Merja Rantamäki»
Kyösti Mäkimattila»
Seija Karpiomaa»
Catcat»
Kari Tapio»
Hortto Kaalo»
Veikko Tuomi»
Pepe Willberg»
Tapio Heinonen»
Marjatta Leppänen»
Rainer Friman»
Markku Karjalainen»
Jarkko ja Laura»
Simo Salminen»
Isto Hiltunen»
Jamppa Tuominen»
Terhi Matikainen»
»
Annikki Tähti»
Eija Sinikka»
Puolikuu»
Reijo Taipale»
Saija Tuupanen»
Dallapé»
Metro-Tytöt»
M.A. Numminen»
Kristina Hautala»
Pedro's Heavy Gentlemen»
Aikamiehet»
Eija Merilä»
Anita Hirvonen»
Jussi Raittinen»
Clifters»
Tarja Lunnas»
Armi ja Danny»
Reino Helismaa»
Mika ja Turkka Mali»
Lasse Hoikka & Souvarit»
Marko Haavisto & Poutahaukat»
Mauno Kuusisto»
Tulipunaruusut»
Sinitaivas»
Saija Varjus»
Monica Aspelund»
Lasse Mårtenson»
Bat & Ryyd»
Erkki Eräs»
Lauri Tähkä & Elonkerjuu»
Arja Havakka»
Tapani Kansa»
Martti Innanen»
Timo Turpeinen»
Sakari Kuosmanen»
Maarit»
Seppo Hanski»
Tuire Mellanen»
Riki Sorsa»
Mutkattomat»
Bablo»
Mamba»
Kaseva»
Lea Laven»
Eino Grön»
Seija Simola»
Ressu Redford»
Kirka»
Matti Esko»
Reijo Kallio»
Lasse Liemola»
Anna Hanski»
Jussi & The Boys»
Jukka Kuoppamäki»
Lasse Hoikka»
Mika Sundqvist»
Sauli Lehtonen»
Georg Malmstén»
Hurriganes»
Virve Rosti»
Päivi Paunu»
Harri Marstio»
Kake Randelin»
Aarne Tenkanen»
Brita Koivunen»
Jari Sillanpää»
Maarit Peltoniemi»
Antti Huovila»
Johanna Pakonen»
Jorma Kaariainen»
Sonja Lumme»
Kake Singers»
Pasi Kaunisto»
Tapio Rautavaara»
Päivi»
Frederik»
Juha Eirto»
Pate Mustajarvi»
Reijo Taipale & The Mustangs»
Varjokuva»
Johnny»
Anna Eriksson»
Eero Raittinen»
Markus Allan»
Charles Plogman»
Janus Hanski»
Teijo Joutsela»
Veikko Lavi»
Pekka Ruuska»
Irmeli Mäkelä»
Jope Ruonansuu»
Meiju Suvas»
Anne Mattila»
Pirkko Mannola»
Paula Koivuniemi»
Tanssiorkesteri Syke»
Edu Kettunen»
Heikki Koskelo»
Korsuorkesteri»
Samuli Edelmann»
Rexi»
Popeda»
Kari Vepsä»
Teuvo Oinas»
Juhani Markola»
T.T. Purontaka»
Topi Sorsakoski»
Joel Hallikainen»
Menneisyyden Vangit»
Freud Marx Engels & Jung»
Jani & Jetsetters»
Fredi»
Arto Sotavalta»
Finlanders»
Henry Theel»
Erkki Junkkarinen»
Dingo»
Simo Silmu»
Arja Koriseva»
Jaska Mäkynen»
Jukka Kuoppamaeki»
Jarkko Lehti»
Kai Hyttinen»
Arja Saijonmaa»
Juice Leskinen»
Sammy Babitzin»
Tuure Kilpeläinen»
Veikon Hanurikvartetti»
Neljänsuora»
Taisto Tammi»
Agents & Jorma Kääriäinen»
Hector»
Silhuetit»
Janne Hurme»
Ami Aspelund»
Anneli Sari»
Heidi Kyrö»
Tauno Palo»
Ernos»
Mari Rantasila»
Taiska»
Nisa Soraya»
Susanna Heikki»
Tuomari Nurmio»
Turo's Hevi Gee»
Pirkka-Pekka Petelius»
Matti Nykänen»
Pentti Hietanen»
Marita Taavitsainen»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Laila Kinnunen»
Hanna Ekola»
Timo Jämsen»
Annika Eklund»
Yölintu»
Ann Christine»
Topi Sorsakoski & Agents»
Four Cats»
Arttu Suuntala»
Pauli Räsänen»
Eini»
Tauski»
Souvarit»
Jaakko Teppo»
Miljoonasade»
Juice Leskinen Slam»
Eero ja Jussi & The Boys»
Ässät»
Taikakuu»
Kolmas Nainen»
Jukka Raitanen»
Pekka Himanka»
Leif Wager»
Timo Koivusalo»
Danny»
Marion Rung»
Eija Kantola»
Seppo Närhi»
Pepe Willberg & The Paradise»
Berit»
Kari Kuuva»
Kivikasvot»
Mikko Alatalo»
Esa Pakarinen»
Harmony Sisters»
Muska»
Olavi Virta»
Vesa-Matti Loiri»
Kikka»
Tomi Markkola»
Jarno Sarjanen»
Eero Piirto»
Janne Tulkki»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
A. Aimo»
Kalevi Korpi»
Martti Servo»
Lapinlahden Linnut»
Juha Vainio»
Katri Helena»
Aki Sirkesalo»
Eila Pellinen»
Sleepy Sleepers»
Kari Piironen»
Markku Härkönen»
Mikko Mäkeläinen»
Urpo»
Jorma Lyytinen»
Jouko ja Kosti»
Eila Pienimäki»
Markku Suominen»
Hanne»
Kauko Käyhkö»
Jean S.»
Eero Avén»
Tarja Ylitalo»
Matti ja Teppo»
Viktor Klimenko»
Kipparikvartetti»
Kurre»
Amadeus Lundberg»
Kisu»
Agents»
Markku Aro»
Tamara Lund»
Tapani Perttu»
Erkki Liikanen»
Anneli Saaristo»
Martti Servo & Napander»
Jorma Juselius»
Eemeli»
Ahti Lampi»
Mona Carita»
Armi Aavikko»
Johnny Forsell»
Solistiyhtye Suomi»
Rauli Badding Somerjoki»
Matti & Teppo»
Taisto Ahlgren»
Tommi Läntinen»
Taito Vainio»
Federik»
Esko Rahkonen»
Irwin Goodman»
Teijo Joutsela ja Humppa-Veikot»
cantautor»
neo honky tonk»
iskelma»
italian pop»
classic finnish pop»
classic swedish pop»
dansktop»
entehno»
finnish dance pop»
country»
texas country»
suomi rock»
italian folk»
classic finnish rock»
czech folk»
classic czech pop»
traditional rock 'n roll»
finnish pop»
chanson quebecois»
country rock»
kurdish folk»
classic norwegian pop»
bubblegum pop»
laiko»
electronic»
future funk»
witch house»
power noise»
industrial»
otacore»
c64»
commons»
grave wave»
minimal wave»
wonky»
breakcore»
demoscene»
chiptune»
deep breakcore»
gamecore»
chillwave»
antiviral pop»
chinese experimental»
drill and bass»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
This is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 1536 genres by Spotify. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.