Every Noise at Once · classic finnish pop   scan   playlist   intro   pulse   edge   2017
Jean S.»
Henry Theel»
Markku Suominen»
Solistiyhtye Suomi»
Heidi Kyrö»
Marion Rung»
Janne Tulkki»
Mauno Kuusisto»
Tauski»
Matti ja Teppo»
Viktor Klimenko»
Simo Silmu»
Taito Vainio»
Reijo Kallio»
Martti Innanen»
Anneli Saaristo»
Ässät»
Matti Nykänen»
Kisu»
Mamba»
Souvarit»
Eino Grön»
Virve Rosti»
Esko Rahkonen»
Kake Randelin»
Laura Voutilainen»
Pirkka-Pekka Petelius»
Taisto Ahlgren»
Kauko Käyhkö»
Anna Hanski»
Tamara Lund»
Annika Eklund»
Eila Pellinen»
Turo's Hevi Gee»
Anneli Sari»
Taisto Tammi»
Jope Ruonansuu»
Jaakko Teppo»
Pasi Kaunisto»
Tomi Markkola»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Ann Christine»
Rainer Friman»
Meiju Suvas»
Anne Mattila»
Eija Kantola»
Seppo Närhi»
Veikko Tuomi»
Mika ja Turkka Mali»
Eero ja Jussi & The Boys»
Pepe Willberg & The Paradise»
Markus Allan»
Saija Varjus»
Frederik»
Juha Eirto»
Reino Helismaa»
Juice Leskinen Slam»
Esa Pakarinen»
Vieno Kekkonen»
Pekka Ruuska»
Korsuorkesteri»
Maarit»
Mikko Alatalo»
Paula Koivuniemi»
Arto Sotavalta»
Puolikuu»
Kari Vepsä»
Tommi Läntinen»
Anki»
Kai Hyttinen»
A. Aimo»
Seija Simola»
Kari Kuuva»
Helena Siltala»
Agents & Jorma Kääriäinen»
Eija Merilä»
Juice Leskinen»
Markku Aro»
Kirsi Ranto»
Erkki Liikanen»
Sammy Babitzin»
Eila Pienimäki»
Erkki Junkkarinen»
Seppo Hanski»
Kirka»
Cumulus»
Lasse Liemola»
Tapani Perttu»
Kristina Hautala»
Yölintu»
Armi ja Danny»
Topi Sorsakoski & Agents»
Janne Hurme»
Päivi Paunu»
Aarne Tenkanen»
Sleepy Sleepers»
Matti Louhivuori»
Veikko Ahvenainen»
Mona Carita»
Irwin Goodman»
Jari Sillanpää»
Tommi Soidinmäki»
Charles Plogman»
Jukka Kuoppamaeki»
Tauno Palo»
Agents»
Juhamatti»
Tapio Heinonen»
T.T. Purontaka»
Laila Kinnunen»
Pekka Himanka»
Muska»
Eija Sinikka»
Metro-Tytöt»
Tulipunaruusut»
Timo Jämsen»
Isto Hiltunen»
Freud Marx Engels & Jung»
Juha Vainio»
Arja Havakka»
Lapinlahden Linnut»
Hortto Kaalo»
Juhani Markola»
Topi Sorsakoski»
Mutkattomat»
Simo Salminen»
Hanne»
Joel Hallikainen»
Tanssiorkesteri Syke»
Finlanders»
Bablo»
Matti Esko»
Riki Sorsa»
Ami Aspelund»
Katri Helena»
Georg Ots»
Kari Piironen»
Johanna Pakonen»
Lea Laven»
Olavi Virta»
Kipparikvartetti»
Taikakuu»
Neljänsuora»
Anneli Mattila»
Hector»
Brita Koivunen»
Lasse Mårtenson»
Hanna Ekola»
Kake Singers»
Lasse Hoikka»
Mika Sundqvist»
Pate Mustajarvi»
Jussi & The Boys»
Jukka Kuoppamäki»
Rauli Badding Somerjoki»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Jorma Kaariainen»
Antti Huovila»
Four Cats»
Pave Maijanen»
Päivi»
Charlies»
Kari Tapio»
Pepe Willberg»
Jouko ja Kosti»
Mikko Mäkeläinen»
Veikko Lavi»
Georg Malmstén»
Hullujussi»
Saija Tuupanen»
Merja Rantamäki»
Jani & Jetsetters»
Johnny»
Tapio Rautavaara»
Berit»
Eini»
Eero Raittinen»
Jukka Raitanen»
Fredi»
Leif Wager»
Anita Hirvonen»
Annikki Tähti»
Timo Koivusalo»
Kikka»
Tarja Lunnas»
Pirkko Mannola»
Jamppa Tuominen»
Arja Koriseva»
Reijo Taipale»
Vesa-Matti Loiri»
Taiska»
Tapani Kansa»
Marita Taavitsainen»
Tarja Ylitalo»
Monica Aspelund»
italian folk»
classic finnish rock»
classic iskelma»
classic polish pop»
entehno»
cantautor»
mexican rock-and-roll»
finnish pop»
country»
classic finnish pop»
chanson quebecois»
nl folk»
iskelma»
laiko»
bubblegum pop»
country rock»
classic eurovision»
classic italian pop»
classic norwegian pop»
suomi rock»
mantra»
modern bollywood»
texas country»
szanty»
chinese experimental»
drill and bass»
commons»
gothic post-punk»
wonky»
chamber psych»
otacore»
cyberpunk»
hardvapour»
abstract idm»
vaporwave»
industrial»
downtempo fusion»
fluxwork»
demoscene»
electronic»
witch house»
grave wave»
indie emo»
chillwave»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 2,148 genres by Spotify as of 2018-10-15. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.