Every Noise at Once · classic finnish pop   scan   playlist   pulse   edge
Jari Sillanpää»
Matti Louhivuori»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Helena Siltala»
Johanna Pakonen»
Anneli Mattila»
Kyösti Mäkimattila»
Kari Tapio»
Marjatta Leppänen»
Tapio Heinonen»
Markus Allan»
Rainer Friman»
Taljanka»
Isto Hiltunen»
Kulkukoirat»
Annikki Tähti»
Reijo Taipale»
Meiju Suvas»
Pedro's Heavy Gentlemen»
Kristina Hautala»
Eija Merilä»
Marko Haavisto & Poutahaukat»
Jarno Sarjanen»
Armi ja Danny»
Clifters»
Monica Aspelund»
Arja Havakka»
Timo Turpeinen»
Tapani Kansa»
Sakari Kuosmanen»
Markku Laamanen»
Seppo Hanski»
Maarit»
Riki Sorsa»
Lea Laven»
Tapani Perttu»
Eino Grön»
Kaseva»
Hector»
Reijo Kallio»
Kirka»
Anna Hanski»
Eemeli»
Tuomari Nurmio»
Tuure Kilpeläinen»
Georg Malmstén»
Kake Randelin»
Hurriganes»
Aarne Tenkanen»
Harri Marstio»
Maarit Peltoniemi»
Päivi Paunu»
Maria Tyyster»
Jorma Kaariainen»
Antti Huovila»
Kirsi Ranto»
Pasi Kaunisto»
Kake Singers»
Jaakko Teppo»
Pentti Hietanen»
Frederik»
Pate Mustajarvi»
Juha Eirto»
Merja Rantamäki»
Reijo Taipale & The Mustangs»
Varjokuva»
Eero Raittinen»
Tuula Siponius»
Janus Hanski»
Irmeli Mäkelä»
Anne Mattila»
Tanssiorkesteri Syke»
Pirkko Mannola»
Paula Koivuniemi»
Heikki Koskelo»
Erkki Eräs»
Teuvo Oinas»
Topi Sorsakoski»
Henry Theel»
Erkki Junkkarinen»
Petri Laaksonen»
Arja Koriseva»
Simo Silmu»
Jaska Mäkynen»
Jarkko Lehti»
Lapinlahden Linnut»
Carola»
Agents & Jorma Kääriäinen»
Taisto Tammi»
Kurre»
Matti Esko»
Anneli Saaristo»
Tamara Lund»
Anneli Sari»
Tauno Palo»
Ahti Lampi»
Turo's Hevi Gee»
Taiska»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Markku Ketola»
Timo Jämsen»
Four Cats»
Pauli Räsänen»
Miljoonasade»
Eini»
Souvarit»
Jarkko ja Laura»
Jukka Raitanen»
Leif Wager»
Pepe Willberg & The Paradise»
Berit»
Mikko Alatalo»
Esa Pakarinen»
Muska»
Edu Kettunen»
Tomi Markkola»
Kikka»
T.T. Purontaka»
Lasse Mårtenson»
Kalevi Korpi»
A. Aimo»
Eila Pellinen»
Sleepy Sleepers»
Kari Piironen»
Markku Härkönen»
Eila Pienimäki»
Markku Suominen»
Jorma Lyytinen»
Kauko Käyhkö»
Matti ja Teppo»
Viktor Klimenko»
Erkki Liikanen»
Agents»
Jorma Juselius»
Mona Carita»
Armi Aavikko»
Ilkka Rinne»
Rauli Badding Somerjoki»
Johnny Forsell»
Taisto Ahlgren»
Esko Rahkonen»
Mika Sundqvist»
Jorma Ikävalko»
Tatu Pekkarinen»
Vicky Rosti»
Ilkka Marttala»
Veikko Ahvenainen»
Hullujussi»
Georg Ots»
Sonja Lumme»
Pertsa Koivula»
Pave Maijanen»
Vieno Kekkonen»
Charlies»
Seija Karpiomaa»
Veikko Tuomi»
Hortto Kaalo»
Markku Karjalainen»
Simo Salminen»
Jamppa Tuominen»
Danny»
»
Eija Sinikka»
M.A. Numminen»
Metro-Tytöt»
Lasse Hoikka & Souvarit»
Vexi Salmi»
Kari Vepsä»
Rexi»
Reino Helismaa»
Tarja Lunnas»
Mika ja Turkka Mali»
Mauno Kuusisto»
Tulipunaruusut»
Saija Varjus»
Arto Sotavalta»
Sinitaivas»
Martti Innanen»
Tuire Mellanen»
Mutkattomat»
Mamba»
Seija Simola»
Bablo»
Ressu Redford»
Lasse Liemola»
Jussi & The Boys»
Jukka Kuoppamäki»
Ässät»
Sauli Lehtonen»
Mimmi Mustakallio»
Virve Rosti»
Brita Koivunen»
Reijo Viita»
Tauski»
Mannen Menuetti Orkesteri»
Tapio Rautavaara»
Eija Kantola»
Pepe Willberg»
Anna Eriksson»
Charles Plogman»
Teijo Joutsela»
Veikko Lavi»
Pekka Ruuska»
Dallapé»
Jope Ruonansuu»
Korsuorkesteri»
Saija Tuupanen»
Menneisyyden Vangit»
Joel Hallikainen»
Juhani Markola»
Freud Marx Engels & Jung»
Jani & Jetsetters»
Fredi»
Dingo»
Jukka Kuoppamaeki»
Kai Hyttinen»
Leevi and the leavings»
Juice Leskinen»
Sammy Babitzin»
Neljänsuora»
Amadeus Lundberg»
Ami Aspelund»
Janne Hurme»
Silhuetit»
Heidi Kyrö»
Mari Rantasila»
Ernos»
Pirkka-Pekka Petelius»
Nisa Soraya»
Marita Taavitsainen»
Matti Nykänen»
Laila Kinnunen»
Laura Voutilainen»
Tommi Soidinmäki»
Juhamatti»
Hanna Ekola»
Annika Eklund»
Topi Sorsakoski & Agents»
Ann Christine»
Yölintu»
Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty»
Arttu Suuntala»
Eero ja Jussi & The Boys»
Taikakuu»
Pekka Himanka»
Timo Koivusalo»
Seppo Närhi»
Marion Rung»
Puolikuu»
Kivikasvot»
Kari Kuuva»
Harmony Sisters»
Vesa-Matti Loiri»
Olavi Virta»
Anita Hirvonen»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Janne Tulkki»
Finlanders»
Juha Vainio»
Aki Sirkesalo»
Katri Helena»
Mikko Mäkeläinen»
Jouko ja Kosti»
Arja Saijonmaa»
Urpo»
Hanne»
Eero Avén»
Jean S.»
Tarja Ylitalo»
Matti Heinivaho»
Martti Servo & Napander»
Markku Aro»
Rauni Pekkala»
Solistiyhtye Suomi»
Matti & Teppo»
Tommi Läntinen»
Taito Vainio»
Federik»
Irwin Goodman»
classic eurovision»
classic czech pop»
classic finnish pop»
motown»
classic polish pop»
bubblegum pop»
chanson quebecois»
italian pop»
entehno»
traditional rock 'n roll»
cantautor»
laiko»
country rock»
kurdish folk»
iskelma»
classic finnish rock»
italian folk»
suomi rock»
czech folk»
dansktop»
finnish dance pop»
finnish pop»
country»
texas country»
demoscene»
otacore»
breakcore»
chiptune»
c64»
gothic post-punk»
electronic»
witch house»
drill and bass»
downtempo»
gamecore»
wonky»
antiviral pop»
chillwave»
grave wave»
power noise»
vapor twitch»
doujin»
minimal wave»
industrial»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
This is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 1521 genres by Spotify. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.